logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Används ej Diarienummer anmärkning
Arkivreferens - text
Beskrivning
Beskrivning - alllmäntAvser uppgift ur marcfält 500 ["Anmärkning: Allmän"] (R)
Beskrivning, innehåll - 505Avser uppgift från marcfält 505
Beskrivning, utgivande institution - 550Avser anmärkning om (för fortlöpande resurser) [marcfält 550] (R/NR)
Beskrivning, utgivningsuppgifter - 547Anmärkning: Tidigare titlar (komplicerade fall). Avser marcfält 547 (R/NR)
Beskrivning, verkets språk - 546aAvser preciserande språkanmärkning [marcfält 546 a] (R/NR)
Beskrivning/description - englishBeskrivningsfält, engelskspråkig version.
Bibliografisk nivå - 000:7Avser bibliografisk nivå på posten (marc 000 position 7] (NR)
Bibliografiuppgift - 504Avser uppgift från marcfält 504(R)
Bilageuppgift - 300eAvser uppgift från marcfält 300 e (NR)
Bildformat
BildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet
Dekoranvänds endast om dekoren bedöms som sökkriterium
Del av materialet som avses - 260:3Avser uppgift i marcfält 260 3 (R)
Digital utgåva - 008:23Avser form of item [marc 008 position 23]
Dissertationsanmärkning - 502Avser uppgift ur marcfält 502 (R/NR)
Exhibitiontext - SkolplanschenText till webbutställningen Skolplanschen, engelskspråkig version.
Färganvänds endast om färgen bedöms som sökkriterium t.ex. blåvitt (för porslin). I övrigt framgår färgen av bilden.
Fastställd av
Förkortad titel - 210Avsr marcfält 210 (R). Avser fortlöpande resurs med ISSN.
Förvärvsomständigheter - i fältavser förvärv som gjorts i fält (annars förvärvsomst till museet). Avser uppgifter som rör själva förvärvet - köpt, insamlat av, skänkt av etc.
Förvärvsomständigheter - till museetför omständigheter av vikt i samband med förvärvet t.ex. inköpt för donerade medel, inköpt på auktion efter någon
Fyndomständigheteravser arkeologiska fynd: omständigheter kring var fyndet gjordes.
Gömd postMarkör för att en post är gömd för vissa användarroller, främst då webben
Handlingstyp
Historikföremålets proveniens alt. personhistorik
Historisk händelseen tidsterm som används för att få med t.ex. jubileer, minnessaker o.dyl.
IllustrationsuppgiftAvser uppgift från marcfält 300 (NR)
Inramning eller monteringanvänds för platta föremål (grafik, ritningar etc)
Instruktioner
Kartskala - 255Avser uppgift från marcfält 255(R)
Kommentarsstatus
Kommentarstext
Konferensnummer - 110/610/710Avser nummer på del eller avsnitt [marcfält 110/610/710 n] (NR)
Lagligt skyddavser skydd för kulturmiljö och bebyggelse
Litterär form - 008:33Marcfält 008 position 33
Litteraturhänvisning
Målgrupp - 008:22Används på böcker & andra skrifter (marc 008 position 22)
Mått - 300cAvser uppgift i marcfält 300 c (R)
Motiv - beskrivningAnvänds för beskrivning av en bilds motiv
Musikalietypsspecifik uppgift - 254Avser uppgift från marcfält 254(NR)
Namn, ämne - konferensAvser uppgift från 611 a+n+d+c (R)
Nyckeltitel - 222Avser marcfält 222 (R), unik titel för fortlöpande resurs
Omfattning - 300aAvser uppgift från marcfält 300 a (R)
Periodika, efterföljande titelAvser uppgift från marcfält 785
Periodika, föregående titelAvser uppgift från marcfält 780 (R)
Presentationstextt.ex. föremålsetikett, bildtext, utställningstext
Presentation text - englisht.ex. föremålsetikett, bildtext, utställningstext. Engelskspråkig version.
Programverksamhet - utställningen
Publicerad text - utställningenför utställningsregistret
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - urlanger länk till post i RAÄ:s bebyggelseregister för byggnad med koppling till en post
Riksantikvarieämbetets fornsök, http - urlanvänds i huvudpost för grävning. Länkar till post i Fornsök för den aktuella fornlämningen
Sammanhör med
Samma somlänk till externa källor rörande samma person,organisation eller objekt
Samtidiga förvärv
Serie, biuppslag - 840Avser skriftserie (marc 840, samtliga delfält) (ospec)
Serie, delnummer - 440/490vAvser delnummer i serie [marcfält 440 v & 490 v] (NR)
Serie, underindelning - 440nAvser numrering av series underindelning [marcfält 440 n] (R)
Seriens ISSN - 440/490xAvser uppgift om ISSN [marcfält 440 x & 490 x] (NR)
Serietitel - 440/490aAvser uppgift från marcfält 440 a & 490 a (R/NR)
Serietitel, underindelning - 440pAvsr titel på series underindelning [marcfält 440 p] (R)
Signering, påskrift, stämplingI fältet anges enbart texten som är skriven eller stämplad på objektet. I toleransen anges hur, "blyertsant.", "stämplad", etc. Här anges inte anteckningar gjorda av museets tjänstemän.
språk - engelskt namnanvänds i plocklista för språkkoder
Språk - svenskt namnanvänds i plocklista för språkkoder
språk, verkets - 240lAvser uppgift från marcfält 240 l (NR/NR)
Språkkod - 008Avser uppgift från marcfält 008:35-37
Språkkod - 041aAvser språk i verket (marc 041 a)
Språkkod - orignalets språkAvser skriftens originalutgåvas språk (marc 041 h)
Språkkod - sammanfattningarAvser språk på sammanfattningar och abstracts i verket (marc 041 b)
Språkkod - text i ljudupptagning Avser språk i ljudupptagnings text (marc 041 d)
Standardnr/kod, övrig - 024aAvser övrig standardiserad identifikator, används då det inte tydligt framgår av publikationen om nummerbeteckningen avser ISRN. (marc 024a+2) (R)
Status - gatunamn
Systemnummer, Library of Congress - 010aAvser LC-nummer [marc 010 a] (NR)
Systemnummer, nationalbibliografi - 015Avser nummer i nationalbibliografi [marc 015] (R)
Systemnummer, övrigt - 029Avser marc 029, övrigt systemkontrollnumber [029] (R)
Text på originaletikett
Tidigare titel - 247aAvser marcfält 247(R). Fält 247 används för integrerande resurser, där 245-fältet skall ändras vid titelbyte, och den tidigare titeln placeras i 247 (dvs man använder samma post).
Tidigare utgivningsfrekvens - 321Avser uppgift från marcfält 321 (NR)
Tillbehördelar som kan tas loss och uppfattas som lösa, egna föremål t.ex. elsladd, bruksanvisning, skyddshuv
Undernummerom objektet består av flera delar, trots att de inte registrerats så
Uniform titel - 130Avser marc 130(NR). Avser anonyma uniforma titlar, även originaltitel för anonyma verk. Kan även användas för fileringstitel i fortlöpande resurs som saknar ISSN.
Uniform titel, ämnesord - 630Avser uppgift från marcfält 630 a
Upphov inom produktion och teknikAvser uppgift från marcfält 508 (R/NR)
Upphovsinformation - 245cAvser uppgift från marcfält 245 c (NR)
Upplaga - 250abAvser uppgift från marcfält 250 a+b (R)
Utgivningsfrekvens - 310Avser uppgift från marcfält 310 (NR)
Utställningskatalog - referenssåväl egna som andras utställningskataloger där våra föremål finns med
Utställningstext - Krona eller KlaveText till webbutställningen Krona eller klave
Utställningstext - SkolplanschenText till webbutställningen Skolplanschen.
Värdpublikation, BibID - källa till artikelAvser källa/verk som artikel eller avsnitt ingår i [marcfält 773 w] (NR)
Värdpublikation, del i serie - källa till artikelAvser källa/verk som artikel eller avsnitt ingår i [marcfält 773 g] (NR)
Värdpublikation, ISBN - källa till artikelAvser källa/verk som artikel eller avsnitt ingår i [marcfält 773 z] (NR)
Värdpublikation, ISSN - källa till artikelAvser källa/verk som artikel eller avsnitt ingår i [marcfält 773 x] (NR)
Värdpublikation, titel - källa till artikelAvser källa/verk som artikel eller avsnitt ingår i [marcfält 773 t] (NR)
Värdpublikation, utgivare - källa till artikelAvser utgivare av verk som artikel eller avsnitt ingår i [marcfält 773 a] (NR)
Värdpublikation, utgivningstid - källa till artikelAvser källa/verk som artikel eller avsnitt ingår i [marcfält 773 d] (NR)
Webblänk - urllänkar till webbsida(ange datum för åtkomt i toleransen)
Webblänk, digital versionAvser länk till digital version av verket (marc 856 u)
Webblänk, Expansion och mångfald - urllänk till poster i Expansion och mångfaldsprojektets databas
Webblänk Kulturarvsdata - urllänkar till kulturarvsdata/ksamsök
Webblänk Kulturnav - urllänk till kulturnavspost vid import av personpost
Webblänk Nationell Arkivdatas NAD - urllänkar till post i Riksarkivets NAD
Webblänk Svenskt biografiskt lexikon - urllänkar till Svenskt biografiskt lexikon på nätet
Webblänk Viaf - urllänk till kulturnavspost vid import av personpost
Webblänk Wiki - urllänkar till Wikimedia, Wikipedia, Wikidata m fl Wiki-sidor