logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
namn - ägare
namn - ämne
namn - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
namn - anställd vid
namn - användning
namn - arkitekt
namn - arkivbildareavser institution/person som skapat arkivet
namn - arkivinstitutionavser institution som arkivet förvaras hos
namn - avbildad
namn - beskriverAnger namn på person eller organisation som beskrivs i textfil
namn - beställare
namn - byggherreAnvänds för beställaren av byggnation
namn - byggmästareAnvänds för den som ansvarat för utförandet av en byggnation
namn - copyright/upphovsrättsinnehavareinnehavare av upphovsrätt
namn - dep.mottagareavser extern institution som mottagit deposition
namn - deposition frånorganisation eller person som föremål eller arkivalie lånats från
namn - dirigent
namn - dramaturg
namn - exploatör
namn - föreställerAnger vilken person bilden föreställer
namn - författare
namn - förmedlare eller återförsäljare
namn - formgivare
namn - förvärvat frånAvser person eller organisation som skänkte eller sålde föremålet. Om detta skedde via mellanhand, anges mellanhanden i Namn, förmedlare eller återförsäljare.
namn - fotografextern eller anställd
namn - grävaktörNamn på institution eller företag som utför utgrävningen
namn - gravör
namn - importör
namn - insamlare
namn - intervjuareperson som gjort en intervju
namn - iscensättning
namn - kompositör
namn - konstnär
namn - koreograf
namn - låntagareLåntagande institution
namn - medverkandeperson som medverkat i en föreställning, utställning eller utgrävning
namn - myntherreregent eller statschef under vilkens tid ett mynt är slaget
namn - översättare
namn - producent
namn - redaktör
namn - regissör
namn - sakansvarig
namn - tidigare ägaregäller byggnader
namn - tillverkning
namn - tryckeri
namn - utgivare
namn - utgrävningsansvarignamn på personer som deltagit och ansvarat för utgrävning