logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
Institution - biuppslagAvser uppgift från marcfält 710 a+b+n+d+c+4 (NR)
Institution, författare - biuppslagAvser uppgift från marcfält 710 a+b+n+d+c+4 (NR)
Institution, kartograf - biuppslagAvser uppgift från marcfält 710 a+b+n+d+c+4 (NR)
Institution, konstnär - biuppslagAvser uppgift från marcfält 710 a+b+n+d+c+4 (NR)
Institution, medarbetare - biuppslagAvser uppgift från marcfält 710 a+b+n+d+c+4 (NR)
Institution, musiker - biuppslagAvser uppgift från marcfält 710 a+b+n+d+c+4 (NR)
Institution, översättare - biuppslagAvser uppgift från marcfält 710 a+b+n+d+c+4 (NR)
Institution, tryckeri - biuppslagAvser uppgift från marcfält 710 a+b+n+d+c+4 (NR)
Institution, utgivare - biuppslagAvser uppgift från marcfält 710 a+b+n+d+c+4 (NR)
Institution, utgivare, redaktör, sammanställare - biuppslagAvser uppgift från marcfält 710 a+b+n+d+c+4 (NR)
InstitutionsnamnAvser namn på institution [marc 110/610/710 a] (NR)
Konferensnamn - huvuduppslagAvser konferens som huvuduppslag [marc 111 a+n+d+c] (NR)
Konferensnamn - biuppslagAvser uppgift från marcfält 711 a+n+d+c (R)
Namn - ägare
Namn - ämne
Namn - annan anknytningförtydligas i toleransfältet
Namn - användning
Namn - arkitekt
Namn - arkivbildareavser institution/person som skapat arkivet
Namn - arkivinstitutionavser institution som arkivet förvaras hos
Namn - avbildad
Namn - beskriverAnger namn på person eller organisation som beskrivs i textfil
Namn - beställare
Namn - byggherreAnvänds för beställaren av byggnation
Namn - byggmästareAnvänds för den som ansvarat för utförandet av en byggnation
Namn - copyright/upphovsrättsinnehavareinnehavare av upphovsrätt
Namn - deposition frånorganisation eller person som föremål eller arkivalie lånats från
Namn - depositionsmottagareavser extern institution som mottagit deposition
Namn - dirigent
Namn - dramaturg
Namn - exploatör
Namn - föreställerAnger vilken person bilden föreställer
Namn - författare
Namn - förmedlare eller återförsäljare
Namn - formgivare
Namn - förvärvat frånAvser person eller organisation som skänkte eller sålde föremålet. Om detta skedde via mellanhand, anges mellanhanden i Namn, förmedlare eller återförsäljare.
Namn - fotografextern eller anställd
Namn - grävaktörNamn på institution eller företag som utför utgrävningen
Namn - gravör
Namn - importör
Namn - informant
Namn - insamlare
Namn - intervjuareperson som gjort en intervju
Namn - iscensättning
Namn - kompositör
Namn - konstnär
Namn - koreograf
Namn - låntagareLåntagande institution
Namn - medverkandeperson som medverkat i en föreställning, utställning eller utgrävning
Namn - myntherreregent eller statschef under vilkens tid ett mynt är slaget
Namn - översättare
Namn - producent
Namn - redaktör
Namn - regissör
Namn - sakansvarig
Namn - tidigare ägaregäller byggnader
Namn - tillverkning
Namn - tryckeri
Namn - utgivare
Namn - utgrävningsansvarignamn på personer som deltagit och ansvarat för utgrävning
Namn - verksam vid
Namn, ämne - institutionAvser uppgift från marcfält 610 a+b+n+d+c (R)
Namn, ämne - personAvser marcfält 600 a+b+c+d (R)
Namn, ansvarig utgivare - biuppslagAvser uppgift i marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, arrangör av musikalisk komposition - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, bearbetare av sceniskt verk - biuppslagAvser uppgift i marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, bearbetning - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, bidrag i verk - biuppslagAvser person/organisation bidragit med kortare texter i verket, t.ex. författaren till bildtexter i en fotobok. Används ej för författare till antologibidrag eller tidskriftsartiklar (aut), redaktörer eller sammanställare (edt), översättare (trl), etc
Namn, chefredaktör, huvudredaktör - biuppslagAvser uppgift i marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, dedicerat till - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, festskriftsföremål - biuppslagAvser uppgift i marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, författare - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, författare - huvuduppslagAvser författare som huvuduppslag ([marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, författare till efterskrift, kolofon - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, författare till förord - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, författare till sångtext - biuppslagAvser uppgift i marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, författare till sångtext - huvuduppslagAvser lyricist/ författare till sångtext som huvuduppslag [100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, författare till textkommentar - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, fotograf - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, fotograf - huvuduppslagAvser fotograf som huvuduppslag [marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, framförande person, spelare, musiker, etc. - biuppslagAvser uppgift i marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, illustratör - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, illustratör - huvuduppslagAvser illustratör som huvuduppslag [100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, intervjuare - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, intervjuare - huvuduppslagAvser intervjuare som huvuduppslag [marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, intervjuobjekt - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, intervjuobjekt - huvuduppslagAvser intervjuobjekt som huvudsupplag [marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, kartograf - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, kartograf - huvuduppslagAvser kartograf som huvuduppslag [marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, kommentator till audiovisuella medier - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, kompositör - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, kompositör - huvuduppslagAvser kompositör som huvudsupplag [marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, konferensLänkad till konferensregistret (marc 111/611/711 a)
Namn, konstnär - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, konstnär - huvuduppslagAvser illustratör eller konstnär som huvuduppslag [marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, korrespondent - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, korrespondent - huvuduppslagAvser korrespondent/brevskrivare som huvuduppslag [marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, librettist - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, librettist - huvuduppslagAvsre librettist som huvuduppslag [marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, medarbetare - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, musiker - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, översättare - biuppslagAvser uppgift i marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, övriga kopplingar - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, preses - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, preses - huvuduppslagAvser preses som huvuduppslag [100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, projektledare - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, recipient av korrespondans - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, redaktör - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, redaktör - huvuduppslagAvser redaktör som huvuduppslag [marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, redigerare - biuppslagAvser uppgift i marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, respondent - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, sammanställare - biuppslagAvser uppgift från marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, sammanställare - huvuduppslagAvser sammmanställare som huvuduppslag [marc 100 a+b+c+d+q+4] (NR)
Namn, tryckning - 260fAvser uppgift i marcfält 260 f (R)
Namn, utgivare - 260bAvser uppgift i marcfält 260 b (R)
Namn, utgivare - biuppslagAvser uppgift i marcfält 700 a+b+c+d+q+4 (R)
Namn, utgivare - huvuduppslagAvser utgivare som huvuduppslag [marc 110 a+b+n+d+c] (NR)
Namn på underordnad enhetAvser marcfält 110/610/710 b (NR)