logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
lagringsmediumanvänds för lagrad kopia, t.ex. CD, VHS, DVD följt av ID-beteckning (t.ex. Arkiv CD 1)
mediatyp 1
teknik
teknik - tillverkning
teknik - ytbehandling