logo

Carlotta - the museum database

OBJCDEFornlämningstyp - RAÄ import

CountValue
4Ballastplats
32Begravningsplats
6Begravningsplats enstaka
2Blästbrukslämning
2Blästplats
1771Boplats
7Boplatslämning övrig
200Boplatsområde
4Borg
16Bro
22Brott/täkt
18Brunn/kallkälla
2Brytningsyta
148Bytomt/gårdstomt
4Dammvall
10Depåfynd
12Fängstanläggning övrig
18Fångstgrop
16Färdväg
146Fartygs-/båtlämning
2Fartygs-/bätlämning
40Fästning/skans
74Fiskeläge
26Flatmarksgrav
174Förlisningsuppgift
44Fornborg
256Fornlämningsliknande bildning
412Fornlämningsliknande lämning
54Fossil åker
1236Fyndplats
10Fyndsamling
2Gränsbestämt omräde
22Gränsmärke
184Gravfält
28Grav markerad av sten/block
38Grav- och boplatsområde
32Grav - uppgift om typ saknas
4Gravvärd
65Hägnad
10Hägnadssystem
2Hällmälning
196Hällristning
30Hamnanläggning
2Hamnomräde
16Härd
88Hög
62Husgrund, historisk tid
4Källa med tradition
2Kokgrop
8Kolningsanläggning
4Kompassros/väderstreckspil
4Kvarn
6Kyrka/kapell
14Labyrint
28Lägenhetsbebyggelse
10Livsmedelsindustri
2Luftfarkost
6Militär anläggning övrig
2Militär mötesplats
148Minnesmärke
10Naturföremäl/-bildning med bruk, tradition eller namn
6Offerkast
2Offerplats
42Område med fossil åkermark
128Övrigt
12Plats med tradition
58Ristning, medeltid/historisk tid
40Röjningsröse
311Röse
2Runristning
54Sjömärke
16Skärvstenshög
2Slott/herresäte
2Småindustriområde
2Smideslämning
12Spärranordning
10Stadslager
44Stenkammargrav
46Stenkrets/stenrad
2Stenröjd yta
1135Stensättning
4Stridsvärn
2Terrassering
2Textilindustri
612Tomtning
2Trälfäste/nätfäste
2Vad
60Vägmärke
2Värdkase