logo

Carlotta - the museum database

OBJCDEFornlämningstyp - RAÄ import

CountValue
1Avrättningsplats
4Ballastplats
32Begravningsplats
6Begravningsplats enstaka
2Blästbrukslämning
2Blästplats
1788Boplats
11Boplatslämning övrig
218Boplatsområde
4Borg
18Bro
22Brott/täkt
18Brunn/kallkälla
2Brytningsyta
176Bytomt/gårdstomt
4Dammvall
10Depåfynd
12Fångstanläggning övrig
18Fångstgrop
18Färdväg
152Fartygs-/båtlämning
40Fästning/skans
74Fiskeläge
26Flatmarksgrav
174Förlisningsuppgift
44Fornborg
256Fornlämningsliknande bildning
413Fornlämningsliknande lämning
54Fossil åker
1239Fyndplats
10Fyndsamling
2Gränsbestämt omräde
23Gränsmärke
184Gravfält
28Grav markerad av sten/block
40Grav- och boplatsområde
34Grav - uppgift om typ saknas
4Gravvärd
72Hägnad
11Hägnadssystem
2Hällmålning
197Hällristning
30Hamnanläggning
2Hamnområde
16Härd
89Hög
62Husgrund, historisk tid
4Källa med tradition
2Kokgrop
8Kolningsanläggning
5Kompassros/väderstreckspil
7Kvarn
6Kyrka/kapell
14Labyrint
28Lägenhetsbebyggelse
10Livsmedelsindustri
2Luftfarkost
6Militär anläggning övrig
2Militär mötesplats
148Minnesmärke
10Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn
6Offerkast
2Offerplats
3område med fartygslämningar
42Område med fossil åkermark
2område med fossil äkermark
131Övrigt
12Plats med tradition
64Ristning, medeltid/historisk tid
40Röjningsröse
311Röse
2Runristning
54Sjömärke
16Skärvstenshög
2Slott/herresäte
2Småindustriområde
2Smideslämning
12Spärranordning
10Stadslager
1Stadsvall/stadsmur
44Stenkammargrav
46Stenkrets/stenrad
2Stenröjd yta
1136Stensättning
4Stridsvärn
2Terrassering
2Textilindustri
612Tomtning
2Trälfäste/nätfäste
2Vad
60Vägmärke
2Vårdkase