logo

Carlotta - the museum database

OBJLOCVolymsignum - kopplad till

CountValue
132GAM katalogkort : V A : Västergötland : Kullings härad : Stenåldern : Boplatser
156GAM katalogkort : V B : Västergötland : Kullings härad : Stenåldern : Boplatser
29GIM katalogkort Allmän teknik, audioteknik
96GIM katalogkort Belysning 1
121GIM katalogkort Belysning 2
120GIM katalogkort Byggnadsteknik
69GIM katalogkort Datorer
58GIM katalogkort Elektronik: Energi, värme
3GIM katalogkort Färgteknisk industri
105GIM katalogkort Film och foto 1
109GIM katalogkort Film och foto 2
80GIM katalogkort Gasindustri 1
91GIM katalogkort Gasindustri 2
79GIM katalogkort Gasindustri 3
144GIM katalogkort Gasindustri 4
67GIM katalogkort Gasindustri 5
72GIM katalogkort Glasindustri 1
85GIM katalogkort Glasindustri 2
120GIM katalogkort Grafisk industri 1
146GIM katalogkort Grafisk industri 2
120GIM katalogkort Grafisk industri 3
99GIM katalogkort Grafisk industri 4
102GIM katalogkort Grafisk industri 5
101GIM katalogkort Gummi-industri, järnhantering
77GIM katalogkort Hushållsteknik: Hygien
52GIM katalogkort Industri 23: Skoindustri
75GIM katalogkort Industri 25: Kraftmaskiner, automobiler
31GIM katalogkort Industri 26: Skogsbruk, trä- och tapetindustri 1
57GIM katalogkort Industri 28 Pappersindustri: I
26GIM katalogkort Industri 29: Pappersindustri : II
59GIM katalogkort Industri 30: Optisk industri
29GIM katalogkort Industri 8C: Järnindustri: Gruvhantering: Jämförelsemat. 3
15GIM katalogkort Kemisk industri
2GIM katalogkort Kontor 1: Kontorsmaskiner 1
277GIM katalogkort Kontor 1: Kontorsmaskiner 2
73GIM katalogkort Kontor 2
52GIM katalogkort Läderindustri
33GIM katalogkort Lantbruk, Livsmedelsindustri
63GIM katalogkort Livsmedelsindustri
60GIM katalogkort Mätinstrument
104GIM katalogkort Mekanisk verkstadsindustri 1
55GIM katalogkort Mekanisk verkstadsindustri 2
18GIM katalogkort Offentlig service, oljeslageri, optik
118GIM katalogkort Radioteknik
40GIM katalogkort Reproteknik, stenindustri
86GIM katalogkort Telefonteknik, television
89GIM katalogkort Television
103GIM katalogkort Textilindustri
110GIM katalogkort Träindustri 1
110GIM katalogkort Träindustri 2
101GIM katalogkort Träindustri 3
54GIM katalogkort Träindustri 4
77GIM katalogkort Transportmedel: Cyklar, bilar, mopeder
133GIM katalogkort Transportmedel: Spårvägar 1
134GIM katalogkort Transportmedel: Spårvägar 2
78GIM katalogkort Varvsindustri
1Personhistoriskt (Folioformat) J-Li