logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMSamlingsnamn

CountValue
1Arendal
1Arkeologiska diabilder
3Aron Jonasons samling
30Arvid Baeckströms Göteborgsarkiv
1Arvis Baeckströms Göteborgsarkiv - Göteborgs Museum
1Asiadé, 1920
16Biblioteket har ca 40 böcker i serien "This way"
1Bild från neg. 2029 ur Erik Almqvists samling vid GHM
1Bild från neg. 2035 ur Erik Almqvists samling vid GHM.
1Bild från neg. 2040 ur Erik Almqvists samling vid GHM.
1Bild från neg. 2047 ur Erik Almqvists samling vid GHM.
1bildhäfte till SkM:10808
1Bild ur Sten Appelqvists samling.
1Brauner, andreas
1Britta Hulthén fotosamling
1Eriksberg
1Foto utan nummer
1Gamla Älvsborg
3536GIM
451GM
85GMallm
1GMM
1Götaverken
1Göteborgs arkeologiska museums bildarkiv
2Göteborgs arkeologiska museums bildsamling
1Göteborgs arkeologiska museums bildsamling.
1Göteborgs Arkeologiska Museums rekvisitasamling
1Göteborgs arkeologiska museums samling
1Göteborgs Historiska Museum - papperskopior
1Göteborgs Historiska Museums allmogesamling
1Göteborgs historiska museums arkivsamling
6Göteborgs Historiska Museums bildsamling
1Göteborgs Historiska Museums hantverkssamling
1Göteborgs Historiska Museums hantverkssamling, ursprungligen inlån
1Göteborgs Historiska Museums medeltids- och kyrkliga samlingar
1Göteborgs Historiska Museums militärhistoriska samling
2Göteborgs Historiska Museums Mynt- och Medaljsamling
1Göteborgs historiska museums och Stadsmuseets byggnadsmiljövårdsarkiv
1Göteborgs Historiska Museums rekvisitasamling
1Göteborgs Industrimuseum, varvssamling
1Göteborgs Industrimuseums samling: Allmän Teknik
1Göteborgs Industrimuseums samling: Allmän Teknik: Diverse
1Göteborgs Industrimuseums samling: Allmän Teknik: Film och foto
1Göteborgs industrimuseums samling: Allmän teknik: Mått och vikt
1Göteborgs Industrimuseums samling: Allmän teknik: Optik
1Göteborgs Industrimuseums samling: Allmän teknik: Tele
1Göteborgs Industrimuseums samling: Belysning: Diverse
1Göteborgs Industrimuseums samling: Belysning: Elektricitet
1Göteborgs Industrimuseums samling: Glasindustri
1Göteborgs Industrimuseums samling: Glasindustri: Buteljer
1Göteborgs Industrimuseums samling: Glasindustri: Småglas
1Göteborgs Industrimuseums samling: Grafisk industri: Boktryck
1Göteborgs Industrimuseums samling: Grafisk industri: Tapeter
1Göteborgs Industrimuseums samling: Industriell organisation
1Göteborgs Industrimuseums samling: Industriell organisation: Kontor
1Göteborgs Industrimuseums samling: Järnhantering & Metallverk: Utvinning
1Göteborgs Industrimuseums samling: Jord- och Stenindustri
1Göteborgs Industrimuseums samling: Kemisk industri: Apotek
1Göteborgs Industrimuseums samling: Kemisk industri: Tvättmedel
1Göteborgs Industrimuseums samling: Kraftmaskiner : Elmotorer och generatorer
1Göteborgs Industrimuseums samling: Läder- & gummiindustri: Diverse
1Göteborgs Industrimuseums samling: Läder- & gummiindustri: Förädling
1Göteborgs Industrimuseums samling: Livsmedelsindustri: Brännvin, öl, bröd mm
1Göteborgs Industrimuseums samling: Livsmedelsindustri: Diverse
1Göteborgs Industrimuseums samling: Livsmedelsindustri: Mjölkprodukter & margarin
1Göteborgs Industrimuseums samling: Livsmedelsindustri: Socker och sötvaror
1Göteborgs Industrimuseums samling: Mekanisk verkstadsindustri: Elektromekanik
1Göteborgs Industrimuseums samling: Mekanisk verkstadsindustri: Finmekanik
1Göteborgs Industrimuseums samling: Mekanisk verkstadsindustri: Gjutgods
1Göteborgs Industrimuseums samling: Mekanisk verkstadsindustri: Smide
1Göteborgs Industrimuseums samling: Mekanisk verkstadsindustri:Verkstadsprodukter
1Göteborgs Industrimuseums samling: Textil
1Göteborgs Industrimuseums samling: Textil: Beredning
1Göteborgs Industrimuseums samling: Textil: Diverse
1Göteborgs Industrimuseums samling: Textil: Konfektion
1Göteborgs Industrimuseums samling: Textil: Spinning
1Göteborgs Industrimuseums samling: Textil: Vävning
2Göteborgs Industrimuseums samling: Träindustri: Diverse
1Göteborgs Industrimuseums samling: Träindustri: Möbler och snickerier
1Göteborgs Industrimuseums samling: Träindustri: Skogshantering & sågverk
1Göteborgs Industrimuseums samling: Transportmedel: Bilar
1Göteborgs Industrimuseums samling: Transportmedel: Flyg
1Göteborgs Industrimuseums samling: Transportmedel: Lyftanordningar
1Göteborgs Industrimuseums samling: Transportmedel: Spårvägar
1Göteborgs Industrimuseums samling: Värme: Elektricitet
1Göteborgs Industrimuseums samling: Värme: Petroleum
1Göteborgs Industrimuseums samlingar
1Göteborgs Konstmuseums negativ format D
1Göteborgs museum: allmogesamling (inlån)
1Göteborgs Museums samlingar
1Göteborgs Skolmuseums rekvisitasamling
1Göteborgs skolmuseums samlingar
1Göteborgs Stadsmusei Numismatiska samling
1Göteborgs Stadsmuseum
1Göteborgs Stadsmuseums ark.samling
1Göteborgs Stadsmuseums Arkiv
1Göteborgs Stadsmuseums bebyggelseregister
4Göteborgs Stadsmuseums bildsamling
1Göteborgs Stadsmuseums rekvisitasamling
1Göteborgs stadsmuseums stadsarkeologiska samling
1Göteborgs Teatermuseum
235GSM
1GSMS:210007
18GTM
14H
1Hantverksföreningen
2Industrihistorisk samling
1Industrimuseets arkiv
2L
1Lilla Änggården
1Lindholmen
1Markfynd inom Göteborgs kommun
2NL
1Onumrerade vykort i Historiska Museets samling
169RekGIM
30RekGM
24RekGSM
1RekGSMA
1RekSkM
1Rekvisitaföremål ur hantverkssamlingen
2Rekvisitasamling
1Röhsska Museets negativ format D
1Röhsska Museets negativ format E
1Stadsarkeologiska fynd, Carl IX:s Göteborg vid Färjenäs
1Stadsarkeologiska grävningar Inom Vallgraven
1Stadsarkeologiska grävningsfynd från Lödöse
1Stadsarkeologiska grävningsfynd från Nya Lödöse
1Stadsingeniörskontorets flygfotosamling
1Stadsingenjörernas bildsamling
1Stadsmuseets skolsamling
1Statens Historiska Museum
1Uppgiftsboken
1Varvshistoriska samlingen