logo

Carlotta - the museum database

OBJCDEfornlämningstyp - förhistorisk tid

CountValue
172016
1agrar lämning
4aktivitetsyta
1aktivitetsytor
1båtfynd
1båtgrav
3båtlämning
1bebyggelselämning
7372Boplats
40Boplatser
2boplatsfynd
1boplatslämning
1boplats och gravar
1boplats och gravfält
143boplatsområde
6brandgrav
3brandgravar
12brandgrop
110bronsgjuteri
2bronsgjuteriplats
3byggnadsminne
1by- och gårdstomt
4byplats
21Bytomt
207depåfynd
11domarring
3dös
3fångstgrop
1fästning
1fästning/skans
19flatmarksgrav
78flatmarksgravfält
1fördämningsvall
7fornborg
4fossil åker
1Fragmenterad slipsten
19fyndplats
22gånggrift
1gårdstomt
1gjuteriplats
57grav
1grav?
1114gravfält
15gravfynd
1gravhög
36Grav- och boplatsområde
1grotta
59hällkista
1hällmålning
3hällristning
1hålväg
1hamnplats
1handelsplats
32hög
4husgrund
1järnåldersdös
3järnframställningsplats
1jordfynd
1kloster
1kokgrop
2kokgropar
1kokgropsområde
1kultplats
1kvartsbrott
1labyrint
1långhög
1004Lösfynd
2lösfynd?
1masugn
1mossfynd
6odlingsröse
1odlingsspår
10Offerplats
26oregelbunden stensättning
1orgelbunden stensättning
46övrig
3rest sten
45röse
1röse och hög
1sekundär grav
4skålgropssten
2skans
81Skärvstenshög
2skelett
3skelettfynd
1skelettgrav
4slott/herresäte
772stadslager
32stadslämning
3stenåldersboplats
2stenhägnad
1stenhägnader
214stenhängnad
6stenpackad klyfta
92stensättning
2stensättningar
2stensträng
1Svallade, vitpatinerade
2treudd
1Två av tre svallade, vitpatinerade
9urnebrandgravar
9urnegrav