logo

Carlotta - the museum database

OBJCDEFornlämningstyp - förhistorisk tid

CountValue
172016
1agrar lämning
4aktivitetsyta
1aktivitetsytor
1båtfynd
1båtgrav
3båtlämning
1bebyggelselämning
8688Boplats
40Boplatser
2boplatsfynd
1boplatslämning
1boplats och gravar
1boplats och gravfält
144boplatsområde
6brandgrav
3brandgravar
12brandgrop
110bronsgjuteri
2bronsgjuteriplats
3byggnadsminne
1by- och gårdstomt
4byplats
21Bytomt
284depåfynd
12domarring
3dös
3fångstgrop
1fästning
1fästning/skans
84flatmarksgrav
78flatmarksgravfält
1fördämningsvall
7fornborg
5fossil åker
1Fragmenterad slipsten
19fyndplats
22gånggrift
1gårdstomt
1gjuteriplats
61grav
1grav?
1188gravfält
15gravfynd
1gravhög
36Grav- och boplatsområde
1grotta
62hällkista
1hällmålning
8hällristning
1hålväg
1hamnplats
1handelsplats
34hög
4husgrund
1järnåldersdös
3järnframställningsplats
1jordfynd
1kloster
1kokgrop
2kokgropar
1kokgropsområde
1kultplats
1kvartsbrott
1långhög
1115Lösfynd
2lösfynd?
1masugn
1mossfynd
6odlingsröse
1odlingsspår
11Offerplats
26oregelbunden stensättning
1orgelbunden stensättning
48övrig
3rest sten
45röse
1röse och hög
1sekundär grav
4skålgropssten
2skans
81Skärvstenshög
2skelett
3skelettfynd
1skelettgrav
4slott/herresäte
773stadslager
32stadslämning
3stenåldersboplats
2stenhägnad
1stenhägnader
214stenhängnad
6stenpackad klyfta
96stensättning
2stensättningar
2stensträng
1Svallade, vitpatinerade
2treudd
1Två av tre svallade, vitpatinerade
9urnebrandgravar
9urnegrav