logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMTitel - personens

CountValue
1adelsman
35adjunkt
1adjutantmaka
22advokat
1advokat f
1advokatfru
2advokat m
2affärsbiträde
5affärsinnehavare
3affärsman
1agent
5agronom
1akademielev
2aktuarie
2allmoge
35amanuens
1amanuens, intendent
1amanuens GAM
1amatörfotograf
1ambassadör
9amiral
1amiralinna
1andre stadsarkitekt
1andre vaktmästare
13antikhandlare
10antikvarie
10antikvitetshandlare
23Apotekare
1apotekare m m
1apotekschef
7arbetare
1arbetareförman
2arbetaren
1arbetsledare
1ark
11Arkeolog
1arkiater
38arkitekt
1arkitekt SIR, SAR
1arkivarbetare
2arkivarie
1arkivföreståndare
5arrendator
1arrendator f
1arrendator m
2artillerist
25artist
1artisten
10assessor
1assessorska
2assistent
1assuransdir f
2auditör
1Auditör vid Kungl. Göta artilleriregemente
1auktionsförrättare
2auktionskommissarie
1auktionsnotarie
1auskultant
3avdelningschef
1avdelningsdirektör