logo

Carlotta - the museum database

PERNAMNamn på underordnad enhet

CountValue
1Abteilung für Galvanoplastik
1Abteilung für ur- und frühgeschichtliche Denkmalpflege
1Administrativa avdelningen.
1Afdeling for Forhistorisk Arkæologi
1Afdelningen för husbyggnadskonst
1Afdelningskontoret (Göteborg)
1Ag framtid
1Alströmerska brevsamlingen
2Altes Museum.
1Anatomiska institutionen
1Andra kammaren
1Angered
2Annual Meeting
1Antikvarieutredningen
1Antikvarisk avdeling
1Antikvarisk-topografiska arkivet
1Arbetets Museum
1Arbetsgruppen
1Arbetsgruppen för dokumentär fotografi
1Arbetsgruppen för slöjd- och hantverksfrågor
1Arbetsgruppen Genus på museer
1Arbetsgruppen kring normbildning och normöverföring i skolan
1Arbetsgruppen om kulturminnesvården
1Arbetsmarknadsdepartementet
1Arbetsmarknadsdepartementetdepartementet
1Arbetsmarknadsstyrelsen
1Arbetsmiljöverket
1Archäologisches Institut
1Archäologisches Museum
2Archeologický ústav
2Arkaeologisk Sekretariat
1Arkeologerna
1Arkeologigruppen
1Arkeologi med laborativ analys
2Arkeologiska avdelningen
4Arkeologiska institutionen
1Arkeologiska institutionen, forskningslaboratoriet
1Arkeologiska undersökningar
2Arkeologiska uppdragsverksamheten
1Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV)
1Arkeologisk institutt
1Arkeologisk museum
1Arkeologisk seksjon
1Arkeologiskt naturvetenskapliga laboratoriet
1Arkeologiutredningen
1Arkitektur/industriplanering
1Arkitekturens teori och historia
1Arkitekturmuseet
2Arkitekturskolan
2Arkivet
1Arkivnämden
1Arkivnämnden
1Avd. 2
1Avd. 3
1Avd. 4., Malmö
1avd. för pressforskning
1Avdelning. 61
2Avdelning 1
1Avdelning 110
1Avdelning 1170
3Avdelning 12
1Avdelning 13
1Avdelning 150
1Avdelning 150, Göteborg
1Avdelning 16
1Avdelning 170
1Avdelning 170, Göteborg
3Avdelning 2
2Avdelning 24
1Avdelning 25
1Avdelning 2H
2Avdelning 3
1Avdelning 331
1Avdelning 332
3Avdelning 4
1Avdelning 41
1Avdelning 41, Göteborg
1Avdelning 41.
1Avdelning 43
3Avdelning 49
1Avdelning 53
1Avdelning 57
1Avdelning 6
1Avdelning 60
1Avdelning 61
2Avdelning 62
1Avdelning 63
2Avdelning 7
3Avdelning 8
1Avdelningen för arkeologiska undersökningar
4Avdelningen för arkeologiska undersökningar.
1Avdelningen för arkitektur
1Avdelningen för arkitekturens teori och historia
1Avdelningen för arktekturens teori och historia
1Avdelningen för bostadsplanering
1Avdelningen för byggnadsplanering
1Avdelningen för drama, teater, film
1Avdelningen för dramaforskning
1Avdelningen för dramatik
1Avdelningen för Ekologi och miljövård
1Avdelningen för ekonomisk historia
1Avdelningen för etnologi
1Avdelningen för formlära
1Avdelningen för humanekologi
1Avdelningen för husbyggnad, arkitektur
1Avdelningen för husbyggnadsteknik
1Avdelningen för husligt arbete
1Avdelningen för industriplanering
1Avdelningen för kemi och fysik
2Avdelningen för kulturvård
1Avdelningen för kulturvetenskap
1Avdelningen för landskapsvård
1Avdelningen för obligatorisk utbildning och programgruppen för prov
1Avdelningen för samhällsplanering
1Avdelningen för sparpropaganda
1Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria
1Avdelningen för vetenskapsteori
1Axel Oxenstierna logen