logo

Carlotta - the museum database

PERNAMNamn, konferens

CountValue
1Allmänna flickskolemötet
1Allmänna folkskolläraremötet
1Allmänna konst- och industriutställningen
3Allmänna svenska flickskolemötet
11Allmänna svenska folkskolläraremötet
1Allmänna svenska folkskollärarmötet
1Allmänna svenska konstutställningen
2Allmänna svenska kyrkosångshögtiden
2Allmänna svenska kyrkosångsmötet
1Allmänna svenska landtbruksmötet
5Allmänna svenska lantbruksmötet
2Allmänna svenska läraremötet
1Allmänna svenska mötet för vården om de sinneslöa
1Almänna svenska skolmötet
1Amerika tur och retur, Symposium
1An international symposium
1Arbeitstreffen der Osteologen
1Arkeologiska kongressen
1Arkeologisk forskning och kulturmiljövård med maritim inriktning
1Ars Baltica
2Atlantic colloquium
1Atlantic colloquium(1:1961:Brest)
1Att förebygga brott och rädsla - perspektiv, problem, politik