logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMTitel - deltitel

CountValue
1A.B.C.-bok
1Aal- Berschneidung
1Aalen, Lauchheim, Ellwangen
1A-Anlöpning
2A - Arcimboldus
1A - Armati
1A - Asa]
1A - Astrabad : mit 71 Taflen, darunter 8 Chromotafeln, 25 Karten und Pläne, und 97 Textabbildungen
1A - Avrösa
1A - Avrösa : med 71 illustrationer på 23 planscher i kopparfotogravyr
1A-B
1Abad - Llerena
1A-Barc
1A - Barth
1Abbe-Dahlander
1Abbed-Blide
1Abbildungen der Grabfunde
1Abbildungen und Tafeln
1ABC-boken berättar : En didaktisk studie från Stockholm åren 1770-1900
1Abc-bok för hem- och småskolor: att begagna såwäl för "stafnings"- som "ljud"-metoden
1A-Bek
1Abelin-Anjou
1A - Bor
1A box shop
1Abrakadabra : svenska för lågstadiet
1A brief view
1A burial-ground reflecting the Finnish Viking Age society
1A - Campos
1A coat for a doll
1Acta till Hudiksvalls Läroverks historia - Hågkomster från folkskola och folkundervisning: III, skildringar av f.d. elever och lärare - Läroverk och livsverk: kommenterade självbiographica rörande lärdomsvägen och mannagärningen
1Acta till Stockholms större latinläroverks historia 1419-1840
2Activity book
2Activity book : Mellanstadiet C
1A-D
1A-Dänemark
2Adlerbeths tid : 1786-1793
1Adolf Fredriks kyrka och S. Olovs kapell i Stockholm
1Adventure in the past : Programmerad övning i engelska med oregelbundna verb i imperfekt
1Aegteskap og saedelighed - Livsbelysning - Livsafslutning
1Aërt : Drama i tre akter
1Africa, Asia, Australia
1Africa, Oceania, America pre-colombiana
3A-G
1A - G : innehåller 8472 större och mindre artiklar med 454 figurer i texten samt 5 kartor och 31 planscher, däraf 13 i färgtryck
1A game for two
1Agardh och läroverksfrågan
1Age du bronze.
1Ages de la pierre - epoques celtiques
1Aglavaine et Sélysette (1896); Ariane et Barbe-Bleue (1901); Soeur Béatrice (1901)
1Agnes Bernauer, Gyges und Sein Ring
1A-H
1A handbook
1A-Hes
2A history series for juniors
1A history series for schools
1A history series for schools : Primarly intended for young children, but equally suitable for children of all ages
1A-I
1Air pollution and the Swedish heritage : progress 1988-1991
1A - K
5A-K
1Akademien : 1794-1826
1Akademien : 1826-1837
1Akademien 1826-1837
1Akademier samt vittra och lärda samfund
1Akademiska läsesällskapet i Lund 1812-1830 och dess föregångare
1Akademisk avhandling : som för vinnande av filosofie doktorsgraden vid Göteborgs Högskola med vderbörligt tillstånd kommer att försvaras på lärosalen N:r 10 tisdagen den 15 september 1925 kl. 11 fm.
1A-Kai Christensen
1Akebäck - Atlingbo
1A key to the Gothenburg archaeological museum
1Aktiebolaget Skånska cementgjuteriet 1887-1937 : en återblick på femtio års verksamhet
1Aktiv geografi : Arbetshäfte : Göteborg-Karlstad
1Aktiv geografi : Arbetshäfte : Karlstad-Stockholm
1Aktiv geografi : Göteborg-Malmö: Arbetshäfte
1Aktuella överblickar år 1951 och 1952
1Aktuell forskning
1Aktuell nutidsorientering 1 : Världen omkring oss
1Aktuell nutidsorientering 2 : Världen omkring oss
1Aktuell nutidsorientering 3 : Världen omkring oss
3A-L
1Alböke, Köpings, Räpplinge, Löts, Egby, Bredsätra och Gärdslösa socknar
1Ale härad
1Alfabetet. Ord i alfabetisk ordning. Vokaler och konsonanter
2Alfabetisk och efter sockennummer
1Allgemeines und Fachliches
1Allmän bildning och yrkesskolning : Två reformförslag
3Allmän del
1Allmän del : mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner
1Allmän del : planeringsunderlag
1Allmän del : Tillägg och ändringar giltiga från 1 juli 1978.
1Allmän del : vårt fädernesland och dess försvar
1Allmän fysik
1Allmän hälsolära - Jordbruk
1Allmän hälsolära - Jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk - Husdjursskötsel
1Allmän historia
1Allmän historia och Samhällslära
7Allmän kurs
1Allmän kurs : Lärarhandbok
1Allmän kurs : Practice book
1Allmän kurs : Practice book : Facit
1Allmän kurs., Övningsbok
1Allmänna anvisningar - Profilteckning och färgläggning samt penselteckning - Allmogemönster samt arbetsövningar - Perspektivteckning och skuggning samt färgläggning
1Allmänna författningar rörande stadens styrelse m. m. : (Stadsfullmäktige och stadskollegiet. Magistrat och rådhusrätt med underlydande verk. Polisverket. Avlönings- och pensionsförhållanden m. m. Införlivning av andra kommuner eller delar av sådana) : Omfattande tiden intill den 1 april 1938
1Allmänna stadganden
1Allmänna utgångspunkter för undersökningen samt bearbetning av intervjumaterialet
1Allmän och nordisk historia 1000-1789
1Allmän översikt och tiden till mitten av 1600-talet
1Almindelig undervisningslaere
1Alp-hyddan; Bryggaren i Preston; Nürnbergerdockan; Hugenotterne; Robert af Normandie; Profeten
1Altsteinzeit
1A - M
1Amatörfotografernas värld
1Amerikansche Dramen der Gegenwart
1Am Rauhen Stichle bei Münsingen-Hundersingen (Landkreis Reutlingen)
1A-N
2Analys, metall, trä, läder, sten
1Analys av utvecklingsmöjligheter och förslag till planeringsinriktning
2Analyse
1Analyser, rekommendationer och bilaga om tillgängligheten
1Analyseresultater og mindre rapporter
1An anthology of African texts
1Anatomie, Zoologie, Botanik, Mineralogie
1Anatomi och fysiologi
1Anatomi och fysiologi : För gymnasieskolan, åk 1 : [Faktabok]
1Anatomi och fysiologi : För gymnasieskolan, åk 1 : Studiehäfte
1Andalucía
1Anden samling
1Andra årets engelska
1Andra arméfördelningen
3Andra årskursen
1Andra delen
1Andra häftet. 1814. 118 s. =(s. 116-18 opag.)=; [7] pl.
1Andra kursen
2Andra kursen (för klass V)
8Andra skolåret
3Andra tidevarvet : 1648-1789
1André del Sarto; Lorenzaccio; Les caprices de Marianne; Fantasio; On ne badine pas avec l'amour; Le chandelier
1Angående tiensten i gemen och tiensten i garnison
1Angeredsbanan
1Angereds och Bergums kyrkogårdar
1Anhalt, Baden
1Animals in danger : On land
1Ankarcrona - Becker
1Anlaegstyper, planer, plancher
1Anläggningsplanen och dess tillämpning
1Anmana-Barhufvad
1Anmärkningar till den Engelska texten : Med rikhaltiga upplysningar om sådana ofta förekommande ord och vändningar, som vålla särskilt svenskar svårigheter
1Anmerkungen
1Anna Sandström 1854-1931 : En svensk reformpedagog
1Another adventure of John in London
1Anpassning till omgivningen
1Anteckningar af händelser
1Anteckningar om floran i Andarum och Hörröd
1Anteckningar om mynt, vigt, mått och varupris i Sverige under de första femtio åren af vasahusets regering
1Anthony Trollope - William Morris - Wilkie Collins - Bret Harte - R. L. Stevenson - Thomas Hardy - H. G. Wells
2Anthropologie
1Anthropologische Untersuchungen
1Antigone
1Antigone ; Les mariés de la tour Eiffel ; Les chevaliers de la table ronde ; Les parents terribles
1Antiken
2Antikens historia I
1Antikens historia II : Det romerska medelhavsväldet
1Antikens historia II : Hellenismens tidsålder och det romerska medelhavsväldet
1Antikvariske studier
2Antikvitetsarkivet
1Antikvitetsarkivet I
1Antikvitetsarkivet II
1Antikvitetskollegiet
2Antikvitetskollegiet I
1Antikvitetskollegiet II
1Antikvitetsstudiets början
1Antiquité - moyen-age - Renaissance - Louis XIII - Louis XIV-Louis XV - Louis XVI-Directoire - Consulat, premier empire, Louis-Philippe, Napoléon
1Antiquités de la Finlande
1Antiquités des provinces baltiques
1Antiquités morduines, mériennes et tschoudes
1Antiquités permiennes
1Anvisningar för läraren : Till Isling-Cullert Människan, naturen och samhället
1Anvisningar till Hembygdsboken
1Apotekare
2Apoteksväxter
2Appendices
1Appendix
1Araslövs kyrka
1Arbetarfamilj i empiri och teori
1Arbetets söner : tidning för utställningen Arbetets söner och stadens fäder : Sverige i tiden 1900-1920
1Arbetsblad för läsning och skrivning
1Arbetsblad till skolradiokurs
18Arbetsbok
1Arbetsbok: Ruta och Bus; Vad var det i lådan?; Jätten Dummer
1Arbetsbok: Tim, Mim och Jeppe; Så går det till; Rymdresan
1Arbetsbok för den första läsundervisningen
1Arbetsbok för femte årskursen till...
1Arbetsbok för femte årskursen till... : Lärarens bok
1Arbetsbok för fjärde årskursen till...
1Arbetsbok för sjätte årskursen till...
1Arbetsbok i människokroppen : klass
2Arbetsbok i naturlära : klass
2Arbetsbok i tyst läsning : [årskurs 1]
1Arbetsbok till At home with Jack and Jill
1Arbetsbok till Läsebok för lågstadiet
2Arbetsbok till Läs och berätta
1Arbetsbok till läs och förstå
3Arbetshäfte
1Arbetshäfte., Katt
1Arbetshäfte., Svan
1Arbetshäfte för grundskolans årskurs 7
2Arbetshäftet läs och svara
1Arbetsmetoder
1Arbetsområden för klass 1
1Arbetsområden för klass 3
1Arbetsordningar och instruktioner
1Arbetsrätt mm
1Arbetssätt/arbetsformer
1Arbetsstugorna i norra Sverige: Ett filantropiskt företag i skolans tjänst
1Arbetsuppgifter
1Arbetsuppgifter i anslutning till tredje skolårets kurs
8Archaeology, Celtic studies, history, linguistics, literature
1Archäologische Beiträge
1Archéologie celtique ou protohistorique, p. 1
1Archéologie celtique ou protohistorique, p. 2
1Archéologie celtique ou protohistorique, p. 3
1Archéologie celtique ou protohistorique.
2Archéologie gallo-romaine, p. 2.
1Archeologie o pocátcích premyslovského státu
1Archéologie préhistorique
1Architecture civile et militaire.
1Architecture religieuse. T. 1, Périodes Mérovingienne, Carolingienne et Romane
1Architecture religieuse. T. 2, Periode française, dite gothique style flamboyant, renaissance
1Arckenholtz - Bergkalk
1Aristide Forestier
1Arjeplogs lappskola : Anteckningar
3Arkeologi
1Arkeologi i Dalarna
1Arkeologi i Västergötland
1Arkeologin skapar själv sina källor
1Arkeologi och arkiv
2Arkeologisk inledning
1Arkeologi vid Hisingsleden : Fornlämningarna Björlanda 314:1, 418:1 och 336 : Fastighet Helgered 1:151 m fl : Boplatser och by- och gårdsplan : Arkeologisk förundersökning 2016 : Göteborgs kommun
1Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister
1Arkitektonisk kvalitet
1Arkiven sjunger : nedslag i svensk musikhistoria
1Arkivguld
1Armatoler - Bergsund
2Armén
1Armén, marinen, flygvapnet : Officerare, underofficerare, manskap
7Armén.
1Arms, armour and regalia
1Around the year
1Artiklar om svenska blankvapen
1Artillerie; Genie;Train des équipages; Services divers; Ecoles; Troupes légères; Gendarmerie; Troupes de la marine; Troupes indigènes
1Artilleriet
1Arvid Horns tid
1Asien möter Europa : 200 f. Kr.-500 e. Kr
1Aspects on South Africa
1Aspekter på modernismen
1Aspeland, Sevede, Tuna län
1Astrachan - Bilt : mit 58 Taflen, darunter 4 Chromotafeln, 14 Karten und Pläne, und 222 Textabbildungen
1Astronomi, geologi och geografi
1Astronomi, kemi och fysik, geologi
1A study of economic development and social values
1A study of the neighbourhood in Revbotn Fjord
1A survey of English literature, the pathway to authorship
1Atlanten
3Atlas
1Atlas-hotel; Les frénétiques; La vie en rose; Note sur le théatre
1Atoms, elements, and molecules
1Att göra historien levande : tema
1Att hävda och vårda ett revir : Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010
1At the poles
1Att illustrera stormakten : den svenska Fortifikationens bilder 1654-1719
1Att läsa historia i gymnasiet : En studievägledning...
1Att se på forntiden
1Att se världen : svensk fotografi under 175 år
1Att upptäcka naturen
1Aufführung : Szenenfotos der Aufführungen Paris, Kopenhagen, Greifswald
1August
1August Blanche och hans samtid
1Aureilus' räknelära från 1614 : Nyutgåva av den första tryckta läroboken i matematik som skrivits på svenska
1Australia and New Zealand
1Australien, Amerika, Världshavet och Polarländerna, djurrikets huvudgrupper, ljudet, ljuset, magnetismen, elektriciteten, människokroppen...
1Australien, Nya Guinea
1Autobiografiska anteckningar m. m.
1Avbildningar
1Avd. 1
2Avd. byggnadskonst
1av Johan Alin
1av S. P. Bexell; [förord av Joh. Kalén]
2Avsedda för realskolans (enhetsskolans) högsta klass och gymnasiets lägre ringar
2Avsked - Borgfrid
1Avskilda världar : människor och samhällen i Stilla havet
1av Torsten Wennström och Nils Dallby
1Away we go