logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMTitel - deltitel

CountValue
1A.B.C.-bok
1A. V. Sundstedt : En kulturbild från förra århundradets affärsliv
1Aal- Berschneidung
1Aalen, Lauchheim, Ellwangen
1A-Anlöpning
2A - Arcimboldus
1A - Armati
1A - Asa]
1A - Astrabad : mit 71 Taflen, darunter 8 Chromotafeln, 25 Karten und Pläne, und 97 Textabbildungen
1A - Avrösa
1A - Avrösa : med 71 illustrationer på 23 planscher i kopparfotogravyr
1A-B
1Abad - Llerena
1A-Barc
1A - Barth
1Abbe-Dahlander
1Abbed-Blide
1Abbildungen der Grabfunde
1Abbildungen und Tafeln
1Abborre
1ABC
1ABC-boken berättar : En didaktisk studie från Stockholm åren 1770-1900
1Abc-bok för hem- och småskolor: att begagna såwäl för "stafnings"- som "ljud"-metoden
1A-Bek
1Abelin-Anjou
1A bis K
7Abisko
1A - Bor
1A box shop
1Abrahamsson-Celsing
1Abrakadabra : svenska för lågstadiet
1A brief view
1A burial-ground reflecting the Finnish Viking Age society
1A - Campos
1Ackompanjemangbok
1A coat for a doll
1Acta till Hudiksvalls Läroverks historia - Hågkomster från folkskola och folkundervisning: III, skildringar av f.d. elever och lärare - Läroverk och livsverk: kommenterade självbiographica rörande lärdomsvägen och mannagärningen
1Acta till Stockholms större latinläroverks historia 1419-1840
2Activity book
2Activity book : Mellanstadiet C
1A-D
1A-Dänemark
1Addition, subtraction, and multiplication of decimals : Form A
1Addition of fractions and mixed numbers : Form A
1Addition of whole numbers : Form A
1Adertonhundratalet till Strindberg
2Adlerbeths tid : 1786-1793
1Adolf Fredriks kyrka och S. Olovs kapell i Stockholm
1Adventstiden
1Adventure in the past : Programmerad övning i engelska med oregelbundna verb i imperfekt
1Aegteskap og saedelighed - Livsbelysning - Livsafslutning
1Aërt : Drama i tre akter
1af Chapman-Fägerstråle
1Affärsredovisning och deklaration : Gy linje E, åk 2
3Affärsskrivelser
1Africa
1Africa, Asia, Australia
1Africa, Oceania, America pre-colombiana
4Afrika
21Afrika, Asien, Amerika, Australien
10Afrika, Asien, Amerika, Australien : Bildhäfte
2Afrika, Asien, Australien, Amerika : Bildhäfte
2Afrika, Asien, Australien, Amerika : Texthäfte
1Afrika : Från äldsta tider till Vasco da Gama
1Afrika och Australien
3A-G
1A - G : innehåller 8472 större och mindre artiklar med 454 figurer i texten samt 5 kartor och 31 planscher, däraf 13 i färgtryck
1A game for two
1Agardh och läroverksfrågan
1Age du bronze.
1Ages de la pierre - epoques celtiques
1Aglavaine et Sélysette (1896); Ariane et Barbe-Bleue (1901); Soeur Béatrice (1901)
1Agnes Bernauer, Gyges und Sein Ring
1Agrarhistorisk/arkeologisk förundersökning : "...brukad under lång tid" : Agrarhistorisk förundersökning av fossilt odlingslandskap : Västergötland, Kållereds socken, Livered 1:42, RAÄ 46
1A-H
1A handbook
1A-Hes
2A history series for juniors
1A history series for schools
1A history series for schools : Primarly intended for young children, but equally suitable for children of all ages
1A-I
1Air pollution and the Swedish heritage : progress 1988-1991
1ak
1A - K
5A-K
1Akademien : 1794-1826
1Akademien : 1826-1837
1Akademien 1826-1837
1Akademier samt vittra och lärda samfund
1Akademiska läsesällskapet i Lund 1812-1830 och dess föregångare
1Akademisk avhandling : som för vinnande av filosofie doktorsgraden vid Göteborgs Högskola med vderbörligt tillstånd kommer att försvaras på lärosalen N:r 10 tisdagen den 15 september 1925 kl. 11 fm.
1A-Kai Christensen
1Akebäck - Atlingbo
1A key to the Gothenburg archaeological museum
1Aktiebolaget Skånska cementgjuteriet 1887-1937 : en återblick på femtio års verksamhet
1Aktiv geografi : Arbetshäfte : Göteborg-Karlstad
1Aktiv geografi : Arbetshäfte : Karlstad-Stockholm
1Aktiv geografi : Göteborg-Malmö: Arbetshäfte
1Aktuella överblickar år 1951 och 1952
1Aktuell forskning
1Aktuell nutidsorientering 1 : Världen omkring oss
1Aktuell nutidsorientering 2 : Världen omkring oss
1Aktuell nutidsorientering 3 : Världen omkring oss
1Akustik, energiformer och energiomvandlingar, elektricitet och strålning, astronomi
6Akustik och optik
3A-L
1Albert Lamorisse : Den röda ballongen - Jan Troell : Den gamla kvarnen
1Alböke, Köpings, Räpplinge, Löts, Egby, Bredsätra och Gärdslösa socknar
1Ale härad
1Alfabetet. Ord i alfabetisk ordning. Vokaler och konsonanter
2Alfabetisk och efter sockennummer
2Alfabetisk ordlista
1Algebra
1Algebra - Geometrie
1Allgemeine Geographie : 2 T. : Das leben auf der Erde
1Allgemeines und Fachliches
1Allmän bildning och yrkesskolning : Två reformförslag
3Allmän del
1Allmän del : mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner
1Allmän del : planeringsunderlag
1Allmän del : Tillägg och ändringar giltiga från 1 juli 1978.
1Allmän del : vårt fädernesland och dess försvar
5Allmän fysik
1Allmän fysik, värmelära, kemi
1Allmän fysik, värmelära, meteorologi : Första årskursen i fysik för realskolan och enhetsskolan
1Allmän fysik och mekanik
3Allmän fysik och värmelära
1Allmän fysik och värmelära : Klass 3:5 och 2:4 samt enhetsskolan
2Allmän geografi
1Allmän geografi : Sverige
1Allmän hälsolära - Jordbruk
1Allmän hälsolära - Jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk - Husdjursskötsel
1Allmän historia
1Allmän historia och Samhällslära
20Allmän kurs
1Allmän kurs : [lärobok med övningsuppgifter]
1Allmän kurs : Lärarhandbok
3Allmän kurs : Övningsbok
1Allmän kurs : Practice book
1Allmän kurs : Practice book : Facit
1Allmän kurs., Övningsbok
1Allmänna anvisningar
1Allmänna anvisningar - Profilteckning och färgläggning samt penselteckning - Allmogemönster samt arbetsövningar - Perspektivteckning och skuggning samt färgläggning
3Allmänna bråk
1Allmänna bråk och deras tillämpning på sorträkning
1Allmänna författningar rörande stadens styrelse m. m. : (Stadsfullmäktige och stadskollegiet. Magistrat och rådhusrätt med underlydande verk. Polisverket. Avlönings- och pensionsförhållanden m. m. Införlivning av andra kommuner eller delar av sådana) : Omfattande tiden intill den 1 april 1938
1Allmänna författningar rörande stadens styrelse m. m. ... : Omfattande tiden intill den 1 april 1938
1Allmänna linjen, Reallinjens biologiska gren : Trigonometri, rymdgeometri
2Allmänna regler för välläsningen; ljudlära; Betoningslära
1Allmänna stadganden
1Allmänna utgångspunkter för undersökningen samt bearbetning av intervjumaterialet
1Allmän och mineralkemi
1Allmän och nordisk historia 1000-1789
2Allmän och särskild kurs
1Allmän och särskild kurs : [lärobok med övningsuppgifter]
1Allmän översikt och tiden till mitten av 1600-talet
1Allmän reaktionslära och handledning vid syntetiska laborationsöfningar
1Allmogemönster och arbetsövningar
1Almindelig undervisningslaere
1Alperna
1Alp-hyddan; Bryggaren i Preston; Nürnbergerdockan; Hugenotterne; Robert af Normandie; Profeten
7Alternativkurs 1
1Alternativkurs 1 och 2
5Alternativkurs 2
1Alte und neue Lieder…
1Altschwedische Grammatik : mit Einschluss des Altgutnischen
1Altsteinzeit
1A - M
1Amatörfotografernas värld
5Amerika
1Amerika; Australien; De främmande världsdelarna (översikt); Jorden i solsystemet; Världsalltet; Sverige (översikt)
1Amerikansche Dramen der Gegenwart
1Amerikanskt kyrkoliv
1Amerika och polarländerna
1Am Kreuze
1Am Rauhen Stichle bei Münsingen-Hundersingen (Landkreis Reutlingen)
1A-N
2Analys, metall, trä, läder, sten
1Analys av utvecklingsmöjligheter och förslag till planeringsinriktning
2Analyse
1Analyser, rekommendationer och bilaga om tillgängligheten
1Analyseresultater og mindre rapporter
1An anthology of African texts
1Anatomie, Zoologie, Botanik, Mineralogie
1Anatomi och fysiologi
1Anatomi och fysiologi : För gymnasieskolan, åk 1 : [Faktabok]
1Anatomi och fysiologi : För gymnasieskolan, åk 1 : Studiehäfte
1Andalucía
1Anden i flaskan
1Anden samling
2Andersens sagor : i urval : 1. saml.
1Andersens sagor : i urval : 2. saml.
1Andet skoleår
1Andra afdelningen. Kriget med Ryssland och Dannemark
1Andra året
1Andra årets engelska
1Andra årets tyska
1Andra årets tyska : mindre kursen
1Andra årets tyska : större kursen
1Andra årets tyska : Übungsbuch
1Andra årets tyska : Übungsbuch : Schlüssel
1Andra arméfördelningen
1Andra årsklassens kurs
5Andra årskursen
1Andra årskursen, 4⁵, 3⁵
2Andra årskursen (4⁵, 3⁴)
1Andra årskursen - andra häftet
1Andra årskursen - första häftet : Skrivbokstäver : enkel sammanskrivning
3Andra delen
1Andra delen, gemensam för femte och sjätte årskurserna
1andra -fjärde skolåren
1Andra folkskoleklassens kurs
1Andra häftet
1Andra häftet. 1814. 118 s. =(s. 116-18 opag.)=; [7] pl.
1Andra klassen
2Andra kursen
2Andra kursen (för klass V)
1Andra läsåret
1Andra och tredje bokslutet
1Andra samlingen
13Andra skolåret
2Andra skolårets andra häfte
5Andra skolårets kurs
1Andra skolårets kurs : Andra häftet
1Andra skolårets kurs : Första häftet
3Andra tidevarvet : 1648-1789
1Andreas Hallén
1André del Sarto; Lorenzaccio; Les caprices de Marianne; Fantasio; On ne badine pas avec l'amour; Le chandelier
1Anfängerstufe
1Angående tiensten i gemen och tiensten i garnison
1Angeredsbanan
1Angereds och Bergums kyrkogårdar
1Anhalt, Baden
1Animals in danger : On land
1Ankarcrona - Becker
1Anlaegstyper, planer, plancher
1Anläggningsplanen och dess tillämpning
1Anmana-Barhufvad
1Anmärkningar
1Anmärkningar till den Engelska texten : Med rikhaltiga upplysningar om sådana ofta förekommande ord och vändningar, som vålla särskilt svenskar svårigheter
1Anmerkungen
1Anna Jernhielms friare
1Anna Sandström 1854-1931 : En svensk reformpedagog
1Anne-Karine Corvin to aar efter
1Annorlunda talnamn
1Another adventure of John in London
1Anpassning till omgivningen
1Antal 0-9
1Anteckningar af händelser
1Anteckningar och minnen
1Anteckningar om floran i Andarum och Hörröd
1Anteckningar om mynt, vigt, mått och varupris i Sverige under de första femtio åren af vasahusets regering
1Anthony Trollope - William Morris - Wilkie Collins - Bret Harte - R. L. Stevenson - Thomas Hardy - H. G. Wells
2Anthropologie
1Anthropologische Untersuchungen
1Antigone
1Antigone ; Les mariés de la tour Eiffel ; Les chevaliers de la table ronde ; Les parents terribles
3Antiken
2Antikens historia I
1Antikens historia II : Det romerska medelhavsväldet
1Antikens historia II : Hellenismens tidsålder och det romerska medelhavsväldet
1Antik och fornisländsk litteratur
1Antikrist : Peter och Alexej
1Antikvariske studier
2Antikvitetsarkivet
1Antikvitetsarkivet I
1Antikvitetsarkivet II
1Antikvitetskollegiet
2Antikvitetskollegiet I
1Antikvitetskollegiet II
1Antikvitetsstudiets början
1Antiquité - moyen-age - Renaissance - Louis XIII - Louis XIV-Louis XV - Louis XVI-Directoire - Consulat, premier empire, Louis-Philippe, Napoléon
1Antiquités de la Finlande
1Antiquités des provinces baltiques
1Antiquités morduines, mériennes et tschoudes
1Antiquités permiennes
1Antologi : med skönlitteratur och sakprosa
1Antologi för åk 7
1Antologi för åk 8
1Antologi för åk 9
1Antologi med skönlitteartur och sakprosa
2Anvisningar för läraren
1Anvisningar för läraren : Till Isling-Cullert Människan, naturen och samhället
1Anvisningar och facit för läraren
1Anvisningar till Hembygdsboken
1Anvisningar till Småskolans hembygdsbok
1A-O
1A och O i Bibeln
1Apa
1Apostlar
1Apotekare
2Apoteksväxter
2Appendices
1Appendix
1April, april ... : ett häfte om manipulation
1April, Maj, Juni
1Araslövs kyrka
2Arbeitsbuch
2Arbeitsbuch : Wörterverzeichnis, Übungen
1Arbeitsbuch mit Lösungen
1Arbeit und Schicksal
1Arbetarfamilj i empiri och teori
1Arbete och fritid
1Arbetets etik
1Arbetets söner : tidning för utställningen Arbetets söner och stadens fäder : Sverige i tiden 1900-1920
1Arbetsblad för läsning och skrivning
1Arbetsblad till skolradiokurs
47Arbetsbok
1Arbetsbok: höstterminen
2Arbetsbok : Höstterminen
1Arbetsbok: höstterminen : Facit
2Arbetsbok : Höstterminen : Facit
1Arbetsbok: Ruta och Bus; Vad var det i lådan?; Jätten Dummer
1Arbetsbok : Systematic laborationsanvisningar
1Arbetsbok: Tim, Mim och Jeppe; Så går det till; Rymdresan
1Arbetsbok: vårterminen
2Arbetsbok : Vårterminen
2Arbetsbok : Vårterminen : Facit
2Arbetsboken
1Arbetsboken : Befolkning och bebyggelse, energi, livsmedel och trä
1Arbetsbok för åk 3-6
1Arbetsbok för den första läsundervisningen
1Arbetsbok för el-teleyrken
1Arbetsbok för femte årskursen till...
1Arbetsbok för femte årskursen till... : Lärarens bok
1Arbetsbok för fjärde årskursen till...
1Arbetsbok för sjätte årskursen till...
2Arbetsbok i kontorsteknik
1Arbetsbok i människokroppen : klass
2Arbetsbok i naturlära : klass
2Arbetsbok i tyst läsning : [årskurs 1]
1Arbetsbok till At home with Jack and Jill
1Arbetsbok till grundkursen
1Arbetsbok till läroboken
1Arbetsbok till Läsebok för lågstadiet
2Arbetsbok till Läs och berätta
1Arbetsbok till läs och förstå
1Arbetsbok till Skåne
1Arbetsexempel i teknologi
1Arbetsexempel Lyftögla
9Arbetshäfte
1Arbetshäfte : förslag till övningar och uppgifter anknutna till Studieatlas : elevhäfte
1Arbetshäfte., Katt
1Arbetshäfte., Svan
1Arbetshäfte för grundskolans årskurs 7
2Arbetshäftet läs och svara
1Arbetslivet, kommunerna, världsproblemen : för årskurs 8 i grundskolan
1Arbetsmetoder
1arbets- och samhällsliv : skildringar
1Arbetsområden för klass 1
1Arbetsområden för klass 3
1Arbetsordningar och instruktioner
1Arbetsövningar
1Arbetsövningar i tyska
1Arbetsrätt mm
1Arbetssätt/arbetsformer
1Arbetsstugorna i norra Sverige: Ett filantropiskt företag i skolans tjänst
4Arbetsuppgifter
1Arbetsuppgifter för 3:e och 4:e skolåren
1Arbetsuppgifter för 3:e och 4:e skolåren : Nyckel för eleven enligt åttonde omarbetade upplagan
1Arbetsuppgifter för 3:e och 4:e skolåret
1Arbetsuppgifter för 5:e och 6:e skolåren
1Arbetsuppgifter för 5:e och 6:e skolåren : Nyckel för eleven : i anslutning till sjunde upplagan….
1Arbetsuppgifter för 5:e och 6:e skolåret
1Arbetsuppgifter för 7:e, 8:e och 9:e skolåren
1Arbetsuppgifter för 7:e, 8:e och 9:e skolåren : Nyckel för eleven
1Arbetsuppgifter i anslutning till tredje skolårets kurs
1Arbetsuppgifter…
8Archaeology, Celtic studies, history, linguistics, literature
1Archäologische Beiträge
1Archéologie celtique ou protohistorique, p. 1
1Archéologie celtique ou protohistorique, p. 2
1Archéologie celtique ou protohistorique, p. 3
1Archéologie celtique ou protohistorique.
2Archéologie gallo-romaine, p. 2.
1Archeologie o pocátcích premyslovského státu
1Archéologie préhistorique
1Architecture civile et militaire.
1Architecture religieuse. T. 1, Périodes Mérovingienne, Carolingienne et Romane
1Architecture religieuse. T. 2, Periode française, dite gothique style flamboyant, renaissance
1Arckenholtz - Bergkalk
1Aristide Forestier
1Arithmetik
1Arithmetik - Algebra och plan trigonometri
1Arithmetik och algebra
1Arithmetik och algebra - Planimetri
1Arjeplogs lappskola : Anteckningar
3Arkeologi
1Arkeologi i Dalarna
1Arkeologi i Västergötland
1Arkeologin skapar själv sina källor
1Arkeologi och arkiv
2Arkeologisk inledning
1Arkeologisk slutundersökning : Mursjökulle - en lokal i norra Halland med lihultmaterial och tvärpilar : Fornlämning 90, Bäck 4:1 och Bäck 7:1, Ås socken, Varbergs kommun, Halland
1Arkeologisk undersökning 1970 : fornlämning 4 Höga Jonsgården, Väne-Åsaka sn, Västergötland
1Arkeologisk utredning : Nyfunna fornlämningar i Tanums världsarvsområde : arkeologisk utredning av vägkorridorerna Röd 1, Röd 23, Utökad Röd 23 och Röd mitt, Bohuslän, Tanum socken
1Arkeologi vid Hisingsleden : Fornlämningarna Björlanda 314:1, 418:1 och 336 : Fastighet Helgered 1:151 m fl : Boplatser och by- och gårdsplan : Arkeologisk förundersökning 2016 : Göteborgs kommun
1Arkimedes lag
1Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister
1Arkitektonisk kvalitet
1Arkiven sjunger : nedslag i svensk musikhistoria
1Arkivguld
1Armatoler - Bergsund
2Armén
1Armén, marinen, flygvapnet : Officerare, underofficerare, manskap
7Armén.
1Arms, armour and regalia
1Arne Sucksdorff Människor i stad - Bert Haamstra : Zoo
1Around the year
1Artiklar om svenska blankvapen
1Artillerie; Genie;Train des équipages; Services divers; Ecoles; Troupes légères; Gendarmerie; Troupes de la marine; Troupes indigènes
1Artilleriet
1Arvid Horns tid
1Asia
1Asi͡a : razskazʺ N.N = Akja : Novelle
2Asien
1Asien, Främre Orienten, Turkiet, Irak …
1Asien möter Europa : 200 f. Kr.-500 e. Kr
1Asien och Afrika
3Asien och Australien
1Asien och Europa
1Aspects on South Africa
1Aspekter på modernismen
1Aspeland, Sevede, Tuna län
1Astrachan - Bilt : mit 58 Taflen, darunter 4 Chromotafeln, 14 Karten und Pläne, und 222 Textabbildungen
1Astrofysik
2Astronomi
1Astronomi, geologi och geografi
1Astronomi, kemi och fysik, geologi
1Astronomi och meteorologi
1A study of economic development and social values
1A study of the neighbourhood in Revbotn Fjord
1A survey of English literature, the pathway to authorship
1Atlanten
4Atlas
1Atlas-hotel; Les frénétiques; La vie en rose; Note sur le théatre
1Atlas med register
1Atomer till vardags
1Atomfysik
1Atomfysiskaliska grunder, elektrisk spänning och ström
1Atomfysiskaliska grunder, elektrisk spänning och ström : Lärarhandledning
1Atomfysiskaliska grunder, elektrisk spänning och ström : Slutkriterium
1Atoms, elements, and molecules
1At rejse i Danmark
1Att arbeta med U-land : tips och material för lärare och elever
1Att bo i skogsbygd
1Att göra dockor
1Att göra historien levande : tema
1Att hävda och vårda ett revir : Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010
1At the poles
1Att illustrera stormakten : den svenska Fortifikationens bilder 1654-1719
1Att läsa historia i gymnasiet : En studievägledning...
1Att reflektera och ta ställning
1Att se på forntiden
1Att se världen : svensk fotografi under 175 år
1Att tala om
1Att tala om, att veta
1Att tala om : Att veta
1Att tro : Lärarhandledning
1Att upptäcka naturen
1Att vara människa
1Att vara två : Arbetshäfte
1Att vara två : Faktahäfte
1Att vårda ett hus : byggnadsvård på Gotland
1Aufführung : Szenenfotos der Aufführungen Paris, Kopenhagen, Greifswald
5Aufgaben
1Aufgaben :1
1Aufgaben :2
1Auf nie erstiegenem Gipfel
1August
1August Blanche och hans samtid
2August Strindberg
1August Strindberg : urval
1Aureilus' räknelära från 1614 : Nyutgåva av den första tryckta läroboken i matematik som skrivits på svenska
1Ausgabe für 1- und 2-klassige Shculen
3Ausgabe für den Lehrer
1Ausgabe für Frauenstimmen
1Ausgabe für Männerstimmen
1Ausgabe für Primarschulen
1Australia, New Zealand, etc.
1Australia and New Zealand
1Australien, Amerika, Världshavet och Polarländerna, djurrikets huvudgrupper, ljudet, ljuset, magnetismen, elektriciteten, människokroppen...
1Australien, Nya Guinea
1Australien, Nya Zeeland, Afrika, Nigeria, Etiopien, Angola, Sydafrikanska unionen
1Australien och Amerika
1Australien och Söderhavsöarna
1Autobiografiska anteckningar m. m.
1Avbildningar
1Avd. 1
2Avd. byggnadskonst
1av Johan Alin
1Avräkningsbok
1av S. P. Bexell; [förord av Joh. Kalén]
2Avsedda för realskolans (enhetsskolans) högsta klass och gymnasiets lägre ringar
1Avsedd närmast för flickor
1avser tiden 1 juni 1922-1 juni 1923
2Avsked - Borgfrid
1Avskilda världar : människor och samhällen i Stilla havet
1av Torsten Wennström och Nils Dallby
1Away we go