logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTUtgivningsfrekvens - 310

CountValue
11 / år
11/nr kvartal
910 nr/år
611 nr/år
112e année
21-2 nr/år
112 nr år
613e année
514e année
114 nr/år
215e année
416e année
317e année
121854-
518e année
11905
11963-
11990
319e année
21 ggr/ veckan
241 nr/år
1271 nr/kvartal
841 nr/månad
271 nr/vecka
220 nr/år
52-3 nr/år
12-4 nr/år
472 nr/år
12 nr / år
393 nr/år
142 nr/år
14 hft/år
14 nr/år
44 nr / år
45 nr/år
27 nr/år
198 nr/år
59 nr/år
1Annual
837årlig
3Åtta nr/år
11Ca 1-2 nr/år
2Ca 20 nr/år
2Ca 3 nr/år
1Ca 5 nr/år
3Ca vartannat år
14Ca vart tredje år
45Ett nr/år
1Ett nr/kvartal
1Fem nr/år
1Halmstads musei-förening
1Irregular
1Kerran vuodessa
3Monthly
1Mus.
2Museums Association
193Oregelbunden
1Placering: Övrig periodika
2Quarterly
1Quarterly,
1Tidskrift/Årsbok
2Tio nr/år
1Tre nr/år
2Unknown
6Utkommer med långa mellanrum
56Varannan månad
31Varannan vecka
1Varierar
63Vartannat år
13Vart femte år
6vart tredje år
2Vendsyssel historiske museum