logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTUtgivningsfrekvens - 310

CountValue
21 / år
11/nr kvartal
910 nr/år
110 nr år
611 nr/år
112e année
21-2 nr/år
112 nr år
613e année
514e année
114 nr/år
215e année
416e année
317e année
121854-
518e année
11905
11963-
11990
319e année
21 ggr/ veckan
311 nr/år
1301 nr/kvartal
881 nr/månad
271 nr/vecka
220 nr/år
52-3 nr/år
12-4 nr/år
472 nr/år
12 nr / år
12 nr/vecka
433 nr/år
142 nr/år
14 hft/år
14 nr/år
54 nr / år
55 nr/år
27 nr/år
218 nr/år
59 nr/år
1Annual
2Årg. 1-
858årlig
3Åtta nr/år
11Ca 1-2 nr/år
2Ca 20 nr/år
2Ca 3 nr/år
1Ca 5 nr/år
3Ca vartannat år
14Ca vart tredje år
46Ett nr/år
1Ett nr/kvartal
1Fem nr/år
1Halmstads musei-förening
1Irregular
1Kerran vuodessa
3Monthly
1Mus.
2Museums Association
200Oregelbunden
1Placering: Övrig periodika
2Quarterly
1Quarterly,
1Tidskrift/Årsbok
2Tio nr/år
1Tre nr/år
2Unknown
6Utkommer med långa mellanrum
57Varannan månad
32Varannan vecka
1Varierar
63Vartannat år
13Vart femte år
6vart tredje år
2Vendsyssel historiske museum