logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTMotiv - beskrivning

CountValue
1!nsamling av minnesföremål till Göteborgs stadsmuseum.insamlingen gjordes av museets personal ihop med Gatubolagets personal.
1Anslagstavla med bilder, inbjudningar, badges m m. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Anslagstavla med bilder, inbjudningar, manifest m m. Flera av dem är insamladeoch registrerade. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Apelles målande Venus
1Badrum med text och upphängd bild. Hemvist för dagböckerna? Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Badrum med toalett,handfat och duschhörna. Hemvist för dagböckerna? Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Balkong med utsikt mot gården. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Berit Hall och Anders Gustavsson står vid de insamlade lådorna med material från minnesmuren vid brandlokalen på Herkulesgatan.Materialet har torkats och packats.
1Bilden är en svart/vit (sepia)färgad teckning av Gustav II Adolf. Midjebild från höger. Kungen är iförd harnesk (rustning) och fältbindel. Nederst i bild syns värja och hjälm. I handen håller han sin kommandostav
1Bilden en karta över Sverige som det såg ut under 1500-talet. På kartan syns även länderna runt Östersjön, Danmark och Norge. De svenska områdena är färglagda i gult, medan övriga områden är vita på kartan. Gränser visas i röd färg. Längst upp till vänster på bilden är det svenska vapnet infällt, med lejonet respektive tre kronor. Längst ner på planschen, under kartan, står titeln ”1500-talets Sverige”. Till höger längs kartans hela längd visas texter om Sveriges areal och befolkning, Stift, Städer och Näringar. Ytterligare korta textinlägg finns på själva kartan.
1Bilden föreställer de avrättningar som ägde rum på Stortorget i Stockholm den 8 och 9 november 1520, efter Kristian II (1481-1559) blivit svensk kung. Han lovade att alla gamla oförrätter skulle vara glömda men tre dagar efter kröningen stängdes stadsportarna och trots en utfärdad allmän amnesti, fastställde Kristian de dödsdomar, som ärkebiskop Gustavs Trolles andliga domstol utfärdat mot flera av Sturepartiets forna anhängare.
1Bilden föreställer drottning Kristina omgiven av en samling män. Drottningen står på ett podium, troligen framför tronen under en tronhimmel. I händerna har hon kronan på en kudde, vilken hon räcker till en äldre man som står till vänster om henne (Axel Oxenstierna?). Till höger om sig har hon tronföljaren Karl Gustav, som liksom drottningen bär med hermelinsbrämad mantel. Framför drottningen finns ett lågt, tygklätt, bord där spiran och riksäpplet ligger. I bakgrunden hänger porträtt av drottningens föräldrar. Tecknad, svart/vit bild med gulaktig färg. Uppfästad på brunt material. Bilden har en lack/plastartad blank finish. Runt bilden är en vit ram. Ner till mitt under bilden är tryckt ”DROTTNING CHRISTINAS AFSÄGELSE AKT. 1654.”. Nederst till höger under bilden är tryckt ”Lithografiska aktie Bolaget i Norrköping”.
1Bilden föreställer en stridsscen. I förgrunden den döde kungen som är på väg att falla av sin häst men hålls upp av en av sina män. Omkring dem syns stridande eller sårade män, flerparten med rustning och värja. På marken döda och skadade.
1Bilden föreställer en väg som slutar vid ett flertal byggnader. I förgrunden syns ett antal personer, en vagn med vapensköld på sidan dragen av två hästar, en ryttare samt en person med luffarutstyrsel. Ett par kvinnor erbjuder de resande mat och dryck. Bilden är signerad Krook -45. Längst ner till vänster under bilden står ”Esselte Stockholm”. Långt ner till mitten på bilden står titeln ”Gästgivaregård 1600-talet”. Längst till ner till höger står ”Förlag A-B. P. A. Norstedt & söner Stockholm”.
1Bilden föreställer ett landskap i Nya Sverige, dagens Delaware i USA, som under en kort period på 1600-talet tillhörde Sverige. Mitt i bild syns en man klädd som en officiell makthavare, vilken talar med en indianhövding i läderbyxor och fjäderskrud. På bilden syns ett antal indianer och svenskar som sysslar med olika saker - majsodling, husbyggnation, mm. Längst bak i bilden ligger en tremastad båt för ankar i en vik. Bilden är signerad "Krook -47". Nederst till vänster om bilden står ”Borås kliché- & litografiska AB. Längst ner till mitten står titeln ”Svenska och indianer i Nya Sverige”. Längst ner till höger står Förlag A-B. P. A. Norstedt & Söner Stockholm”. Längst upp till vänster ovan bild skolmuseets stämpel ”Göteborgs skolmuseum Hvitfeldtsplatsen 6, 22 nov 1951” samt planschens inventarienummer.
1Bilden föreställer ett porträtt av drottning Kristina. Porträttet är omgivet av vit ram. Under bilden står drottningens namnteckning. Längst ner till vänster på ramen finns texten ”Kristina, född 1626, drottning 1632, avsäger sig tronen 1654, död 1689. Valspråk: Columna regni sapienttia. (Visheten är rikets stöd.) Målning av David Beck. Nationalmuseum, Stockholm.” Längst ner till höger på ramen finns texten ”P. A. Norstedt & Sönders konstförlag”. Stämplad ”Göteborgs skolmuseum, Linnégatan 72”
1Bilden föreställer fisk i genomskärning: A. Aborre uppdissikerad B. Gältarm av broskfisk, genomskuren på längden C. Gältarm av benfisk, genomskuren på längden D. Blodomlopp av fisk, schematiskt E. Snitt genom huden hos benfisk, schematiskt F. Fjäll av abborre med årsringar 1. Tunga 2. Öppningar till luktgroparna 3. Gäl 4. Gälbåge 5. Gälräfständer 6. Hjärtförmak 7. Hjärtkammare 8. Gälartärens ansvällda del 9. Hinnaktigt mellangärde 10. Lever 11. Mage 12. Tunntarm 13. Blindtarmslika bihang på tunntarmen 14. Ändtarm 15. Mjälte 16. Simblåsa 17. Gaskörtel 18. Njure 19. Urinledare 20. Urinblåsa 21. Romsäck 22. Analöppning 23. Äggledarens mynning 24. Urinledarens mynning 25. Muskelsegment 26. Strålbärare 27. Sidolinjeorgan 28. Spruthål 29. Gälspringa 30. Skiljevägg mellan gälspringorna 31. Svalgtänder 32. Gällock 33. Gälöppning 34. Överhud med slemkörtlar 35. Läderhud 36. Fjäll.
1Bilden föreställer Gustav II Adolf. Midjebild från vänster. Kungen är iförd harnesk med krage och fältbindel. Nederst i bild syns värja och hjälm. I handen håller han sin kommandostav. Sixten Strömbergs Iconographia noterar " "Idealiserad ansiktstyp".
1Bilden föreställer Gustav II Adolfs död under slaget vid Lützen. En stridsscen där hästburna soldater slåss med värjor. Mitt i bild kungen, som död eller döende är på väg att falla av sin häst men hålls uppe av en av sina män. På marken syns sårade eller döda, hattar och pistoler som tappats. Överst på tavlan två hål för upphängning.
1Bilden föreställer Gustav II Adolf till häst, med händerna knäppta till bön. Kungen är i förgrunden mitt på bilden, bakom och till höger om honom syns delar av hans här, också till häst, de flesta i rustning. På marken snö. Överst på planschen två hål med ett snöre genom, för upphängning.
1Bilden föreställer Gustav I som talar inför dalkarlar i Mora. Bakgrunden var att Gustav flytt fångenskap i Danmark och återvänder till Sverige där han försöker uppmana till uppror mot den danska överheten. Efter en månad på flykt genom Dalarna stod Gustav, år 1520, utanför Mora kyrka och talade till folket. Det är juldag och allmogen går till kyrkan. Han talar till dem på kyrkbacken och vädjar till dem att resa sig mot den danske kungen. Mora-borna tvekar att ge Gustav sitt fulla stöd och känner inte riktigt för att starta ett uppror. Detta gör Gustav besviken så han fortsätter sin flykt mot Sälen för att ta sig mot norska gränsen. I Mora ändrar man uppfattning efter att ha hört om kung Kristians blodiga eriksgata samt beslutet att avväpna bönderna och låta dem betala extra skatt. Bud sänds iväg, skidlöparna Engelbrekt och Lars från Kättilbo, att komma ifatt Gustav. Männen hinner upp Gustav i Sälen och de återvänder, med Gustav, till Mora där upproret som skulle avsätta Kristian ll startar.
1Bilden föreställer Gustav Vasa. Under bilden kungens namnteckning samt texten: "Gustav Vasa, född 1497, konung 1523, död 1560. Valspråk: Omnis potestas a Deo est. (All makt är av Gud.) – Beatus qui timet Dominum. (Säll den, som fruktar Herren.) – Si Deus pro nobis, quis contra nos? (Om Gud är med oss, vem kan då stå emot oss?) – Domini est terra et coelum. (Himmel och jord äro Herrens.) Målning av Jakob Binck."
1Bilden föreställer Karl X Gustav, en sk höftbild från vänster, där kungen är iförd kyrass och fältbindel. Nederst i bild syns värja och hjälm. I handen håller han sin kommandostav. Bilden är svart/vit (sepia). Planschen har en vit ram runt bilden. Under bilden är kungens namnteckning. Längst ner till höger på planschen står ”KARL X GUSTAV, född 1622, konung 1654, död 1660. Valspråk: In Jehova sors mea, ipse faciet . (I Gud min lott, han skall göra det.) Målning av Seb. Bourdon. Nationalmuseum.” Nederst till höger är stämplad ”Göteborgs skolmuseum, Linnégatan 72”, och tryckt ”Sveriges konungar och regerande drottningar. 8. Stockholm. P. A. Norstedt & Söners förlag. ” ”Centraltryckeriet, Stockholm 1910.” Nertill på planschen är det också stämplat ”Göteborgs skolmuseum, Linnégatan 72” samt planschens inventariernr. Överst i planschen två hål för upphängning.
1Bilden föreställer Karl X Gustav stående intill sin häst, till vänster i bild. Mitt i bild en ryttare till häst. Bakom denne en armé till fots. Tecknad, svart/vit bild med gulaktig färg. Uppfäst på brunt material. Bilden har en lack/plastartad blank finish. Runt bilden är en vit ram. Ner till mitt under bilden är tryckt ”TÅGET ÖFVER BELT ÅR 1658 ”. Nederst till höger under bilden är tryckt ”Lithografiska aktie Bolaget i Norrköping”.
1Bilden föreställer kartor över Europa, omgiven av texter som beskriver "Sveriges krigshistoria 1560-1814". En stor karta med fyra mindre undertill. På kartorna har länder eller områden av intresse färglagts i olika nyanser. Texten är uppdelad på fyra kolumner - två på vardera sida om kartorna - och behandlar: I. Sveriges krig med Danmark; II. Sveriges krig med Ryssland; III. Sveriges krig med Polen; IV. Sveriges krig i Tyskland.
1Bilden föreställer kung Karl XI, iförd kyller(en militärrock av älgskinn som bars under harnesken) och harnesk (bröstplåt), stående med högra armen stödd mot en kanon. Till höger i bild ett lejon, i bakgrunden fanor.
1Bilden föreställer kung Karl XI, iförd kyller(en militärrock av älgskinn som bars under harnesken) och harnesk (bröstplåt), stående med högra armen stödd mot en kanon. Till höger i bild ett lejon, i bakgrunden fanor. Under bilden kungens namnteckning samt texten: ”KARL XI, född 1655, konung 1660, död 1697. Valspråk: In Jehovah sors mea, ipse faciet. (I Gud min lott, han skall göra det.) – Factus est Dominus protector meus. (Herren är vorden min beskyddare.) – Dominus protector meus. Målning av D. von Ehrenstrahl. Gripsholm.”
1Bilden föreställer när Gustav Vasa håller sitt sista tal till rikets ständer den 16 juni 1560. Kungen sitter på sin tron mitt i bild, omgiven av sönerna Erik och Johan stående bakom stolen samt Magnus och Karl sittande vid faderns fötter. Omkring kungen står män från rikdagens fyra stånd.
1Bilden föreställer Norra Europa, uppdelad på en större karta med två mindre rutor inlagda överst och nederst till vänster. I övre vänstra hörnet en textruta: ”Huvudkartan återger de krigsföretag, som inleda resp. avsluta stormaktsskedet. Delkartan upptill t.v. upptar krigsföretag under mellanliggande tid”. I nedre vänster hörn en mindre karta infälld, ”De tyska delstaterna omkr. 1650”. Länderna på kartorna är färglagda i olika färger. Linjer på kartorna visa fälttåg. Textrutor förklarar vad de olika linjerna står för. [röd linje] Gustaf II Adolfs fälttåg [grön linje] Karl XII:s fälttåg [vit prick med grön ring runt] Mera betydande fångläger i Ryssland [ikon i rött] Slott [ikon i rött] Fästning [ikon i rött] Skans ”SVENSKA FÄLTTÅG I TYSKLAND DANMARK O. POLEN 1632-1658 [blå linje] Gustaf Horns fälttåg 1632-634 [röd linje] Johan Banérs fälttåg 1634-1641 [grön linje] Lennart Torstenssons fälttåg 1641-1645 [orange linje] Karl Gustaf Wrangels fälttåg 1646-1648 [svart/vit linje] Karl X Gustafs fälttåg 1655-1958 Kartan är stämplad ”Göteborgs Skolmuseum Hvitfeldtsplatsen 6, 5 maj 1951”.
1Bilden föreställer olika detaljer av alg i genomskärning: A Spirogyra, B Zygnema, C Vaucheria 1, 2 och 3 svärmsporutveckling, 4 anteridium och oogonium (befruktning), 5 groende ägg, D Pleurococcus
1Bilden föreställer Per Brahe den yngre som precis anlänt till sina ägor på på Visingsö i Vättern och tas emot av folket.
1Bilden föreställer Stockholms stadskärna så som den kan ha sett ut under Vasatiden.
1Bilden föreställer Stockholms stadskärna så som den kan ha sett ut under Vasatiden. Utsikt söderut från Brunkebergs höjder. Signerad ”K. Lindholm 1926” samt ”Öbergs”. Under bilden detaljbilder av byggnader med tillhörande textbeskrivningar. Från vänster till höger: Nuv. Danviken – Konungens skeppsgård – Ersta – Papistkyrkan – Stockholm (Nuv. Strömparterren) - Nuv. Vitabergsområdet – Kärnan – Slottet ”Tre Kronor” – Köpmantornet – Slottets huvudportal – S:t Nicolaus (Nuv. Storkyrkan) – Nuv. Mosebacke – Inre Norreport vid nuv. Mynttorget – Yttre Söderport – Byggnader på nuv. s.k. Pelarbacken – Skansliknande byggnad i närheten av nuv. Södermalmstorg – Murparti och torn på Helgeandsholmen – Pålkransen - Kvarnar framför och bakom nuv. Maria Kyrka – Torn vid nuv. Munkbron och Riddarhustorget – Nuv. Rosenbad – Gråmunkskyrkan (nuv. Riddarholmskyrkan) – Torn nu inbyggd i nuv. Svea Hovrätts hus å Riddarholmen – Stenskär (nuv. Strömsborg) – Nuv. Arkivtornet på Riddarholmen.
1Bilden föreställer två soldater från trettioåriga kriget. Den högra är en kyrassiär, den vänstra en musketör. Under bilden är tryckt (till vänster):”E. Carlson och L. Baltzer”, (mitt på) ”N:o 72b. Kyrassier, N:o 17a. Musketerare från trettioåriga kriget.”, (till höger) ”Gen. Stab. Lit. Anst.”. I vänster hörn även stämplat ”Göteborgs skolmuseum, Linnégatan 72” samt planschens inventariernr.
1Bilden föreställer Västerås riksdag 1527, då Gustav Vasa genomdrev reformationen, konflikten mellan stat och kyrka, samt kyrkogodsens reduktion. Vid riksdagen bidrog säkerligen reformatorn Olaus Petri till borgarnas uppslutning för kungen.
1Bilden visar en bondgård. Mitt på bilden står en man och hugger ved. Han är flankerad av två byggnader av trä. I den ena byggnaden, logen, syns en man tröska med hjälp av en slaga. I bakgrunden av bilden sysn åkrar, indelade i olika tegar. En man syns plöja med hjälp av två oxar. Planschen är uppfordrad på pappkartong. Runt bilden är en vit ram. På ramens nedre kant står planschens rubrik, ”Arbetet på en bondgård under Vasatiden”. Bilden är signerad ”Olle Hjortzberg 35”.
1Bilden visar en kaj i Stockholms hamn. Två skepp ligger vid kajen. Längst bak i bild syns tre små hus. Kajen är full av människor som bär på, säljer eller köper varor. Planschen är uppfäst på pappkartong. Runt bilden är en vit ram. På ramens nedre kant står planschens rubrik, ”Bild från Stockholms hamn på Gustaf Vasas tid”. Bilden är signerad ”Olle Hjortzberg 1935”.
1Bilden visar en scen ur Lysistrate (Aristofanes) 1986 på Phantasia teater.
1Bilden visar Erik med det välkända röda tvedelade skägget klädd som fältherre i en rikt utsirad rustningsliknande dräkt. Svärdet sticker fram vid sidan och i handen håller han sin kommandostav. Se även Strömbergs beskrivning i "Erik XIV:s porträtt", s. 27. Under bilden kungens namnteckning samt texten: "ERIK XIV, född 1533, konung 1560-1568, död 1577. Valspråk: Deus dat cui vult. (Gud giver åt vem han vill.) Målning av okänd nederländsk konstnär."
1Bilden visar malmbrytning i en öppen gruva i Bergslagen under 1500-talet. Stegar leder ner till de olika nivåerna i gruvan. På bilden finns gruvarbetare som utför olika sorters uppgifter. I bakgrunden syns en grupp män som tittar ut över gruvan. En av dem är klädd i en röd dräkt med gula detaljer. Det är Gustav Vasa som inspekterar arbetet. Planschen är uppfordrad på pappkartong. Runt bilden är en vit ram. På ramens nedre kant står planschens rubrik, ”Bergsbruk under1500-talet”. Bilden är signerad ”Olle Hjortzberg 1935”.
1Bilden visar män som rustar sig för att gå med Gustav Vasa mot landets kung, den danske Christian II. I bakgrunden syns en typisk dalagård. På bilden syns även några äldre män och pojkar, samt några hästar. Planschen är uppfäst på pappkartong. Runt bilden är en vit ram. På ramens nedre kant står planschens rubrik, ”Dalkarlar samlas under Gustav Vasas befrielsekrig”. Bilden är signerad ”Olle Hjortzberg 1935”.
1Bilden visar Sigismund som en allvarlig ung man med uppvridna mustascher och pipskägg klädd i en tätt sittande yvig rund krage. Han omges av bilder av statyer, kvinnor och keruber, i klassisk stil. Under bilden står en latinsk text som inleds med "Serenissimo Pientissimo et Potentissimo" (opartisk gudfruktig och kraftfull väldigt fritt översatt). Nedanför detta står kungens namnteckning samt texten: “SIGISMUND, född 1566, konung 1592-1599, död 1632. Valspråk: Pro jure et populo. (För rätten och folket.) – Cor regis in manu Domini. (Konungens hjärta är i Herrens hand.) – Coelitus sublimia dantur. (Av himmelen gives det höga.) Kopparstick av Aegidius Sadeler.”
1Bilkö på Hisingsbron, på väg från Hisingen in mot centrala staden.
1Blommor, foton och hälsningar från minnesmuren.
1Blommor, foton och texter från minnesmuren.
1Bord med tända ljus som står framför tavla.
1Brandlokalen under renovering till minneslokal.
3Del av minnesmur.
1Del av minnesmur. Inplastade foton som sitter på ett staket.
1Del av minnesmuren - foton, blommor och hälsningar.
1Del av minnesmuren framför brandlokalen.
1Del av minnesmur som fanns utanför brandlokalen.
1Dokumentation av minnesmuren utanför Backaplan inför insamlingen till Göteborgs stadsmuseum.
2Dokumentation av minnesmuren utanför brandlokalen inför insamlingen till Göteborgs stadsmuseum.
1En kartong med insamlat material från minnesmuren vid brandlokalen på Herkulesgatan.Materialet har torkats och packats.
1Enligt text på planschens baksida: Torr saltstäpp Bilden visar en vidsträckt slätt med sparsamt gräsväxt (stäpp), där en kreaturshjord föres fram till en djup brunn av beridna herdar. Landskapet är uppenbarligen mycket torrt. Den låga och glesa gräsväxten är fläckvis borta och ersatt av en grå saltskorpa, genomsatt av sprickor. Små trattformade håligheter förekomma också däri; vid de sparsamma regnen kan vattnet där söka sig ned. Marken uppbygges av lösjord, som av vinden förts in över slätten och efterhand avlagrats som ett fint stoftlager, vilket påbyggts undan för undan. Som markprofilen i bildens undre del utvisar är lösjordens övre delar starkt mörkfärgade av organiskt material. Markprofilen påminner därför om svartjord (zernozerm) och jordmånstypen skulle också ha kunnat karakteriseras som en dylik, om inte torkan varit så stark. Torkan med åtföljande stark avdunstning har emellertid förorsakat en avsättning av salter ur markvattnet. De förekomma i profilens översta lager. Där de anrikats till hög koncentration framträda de som en saltskorpa, där vegetationen icke kan trivas. Denna jordmånstyp är därför icke bördig. De många lodräta kanalerna ned i lösjorden är en för denna typisk företeelse. Svenska skolmaterielförlaget Gunnar Saietz AB Lidingö
1Enligt text på planschens baksida: Tundralandskap Planschen visar ett arktiskt tundralandskap med vegetation av mossor, lavar, köldhärdiga ljungväxter och krypande bestånd av vidarter mm. Landskapet är starkt försumpat på grund av den låga avdunstningen, den flacka terrängen och förekomsten av ständig tjäle, som under sommaren tinar upp endast vid ytan. Detta ödsliga landskap livas av betande renhjordar, av ett ofta rikt fågelliv och av farande molnskuggor och solfläckar. Skärningen genom tundrajorden i planschens nedre del vill genom ett blått band, påminnande om ett isskikt, demonstrera den ständiga förekomsten av tjäle. De i tjälad mark förekommande islagren äro dock icke så regelbundet förekommande som å planschen, ej heller så ihållande utan mera linsformade och ofta i flera skikt under varandra. Jordmånsprofilen kännetecknas i övrigt av en övre del av brun torvjord och en undre grå horisont av stundom plastisk konsistens. På bättre dränerad mark blir jordmånen av podsol-jordtyp. Svenska skolmaterielförlaget Gunnar Saietz AB Lidingö
1En påse med insamlat material från minnesmuren vid brandlokalen på Herkulesgatan.Materialet har torkats men inte rengjorts.
1Entén till minneslokalen med ungdomar som väntar utanför.Invigningen den 30 oktober 2001.
1Entrédörr sedd innifrån hallen.Kollektivet beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Fönster med gardiner i vardagsrummet. Kista och stolar nedanför. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Föremål, bilder, texter i monter som står i minneslokalen.
1Föremål, bilder, texter och ljus i en av montrarna i minneslokalen.
1Föremål, foton, texter och minnesljus i monter som står i minneslokalen.
1Föremål, foton och texter i monter i minnesrummet.
3Föremål, foton och texter i monter som finns i minneslokalen.
1Föremål,foton och texter i monter som står i minneslokalen.
2Föremål, foton och texter som finns i monter i minneslokalen.
1Föremål och minnesljus i monter som står i minneslokalen.
1Förgylld trärelief som finns på Gripsholms slott. Utförd i slutet av 1550-talet, av Willem Boy. Bilden är den i ek skurna, målade och förgyllda reliefen av Gustav Vasa som föreställer kungen i helfigur med rikt skulpterad omramning. Den öppna kronan över ett G anger, att reliefen tillkommit under konungens livstid, troligen 1558-1560.
1Fotodokumentation av minnesmur utanför brandlokalen innan insamlingen börjar.
1Fotografier och hälsningar, inbjudan till minnesstund.
1Foton, marschaller och översnöade minnesföremå.
1Från invigningen av minneslokalen 30 oktober 2001. Bilden visar parkeringen utanför minneslokalen. Bortanför bilarna en temporär minnesplats.
1Göran Johansson talar och ska överlämna blommor vid invigningen av minneslokalen.
1Göteborgs stadsmuseums personal står i trappan framför textskylt. I trappan startade branden.
4Göteborgs vapen
1Hallen med väggen full med affischer. Toalettdörr sedd från hallen.Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Hall med uppsatta affischer på båda väggarna. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Hälsning till ? De överlevande?
1herrkostym
1Iman Shakarchi invigningstalar den 30 oktober 2018. Främst journalister och fotografer.
1Iman Shakarchi invigningstalar på invigningen av minneslokalen den 30 oktober 2018.
1Insamling av föremål, foton och texter från minnesmuren utanför brandlokalen till Göteborgs stadsmuseum december 1998.
1Invigningen av minneslokalen den 30 oktober 2001. Blommor vid den temporära minnesplatsen.
1Invigningstal med öppnande av den nyrenoverade minneslokalen. Göran Johansson och Iman Shakarchi med blommor.
1Karta över Norden, med linjer för olika fälttåg. I övre vänstrat hörnet tryckt ”Karl XII:s ryska fälttåg” med heldragna röda linjer (Karl XII:s tåg) och streckade linjer (Lewenhaupts tåg). Längst ner till höger en ruta med ”förklaringar” för den större kartan. ”Överst på planschen är tryckt ”Nordiska skolmaterialförlaget" samt ”av lektor docent Hugo Valentin”. Stämplad ”Göteborgs skolmuseum, Hvitfeldtsplatsen 6, 30 nov. 1933” Rullplansch fäst på träribbor. På den övre ribban en etikett med texten ”Norden 1523-1718 av docent H. Valentin” Nordiska Skolmaterielförlaget Gunnar Saietz Stockholm”.
1Köket med äldre skåpsinredning, gasspis och kylskåp och ev.frys. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Köket med inbyggt skafferi. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Köket med sittgrupp och bord. Kollektivets hjärta enligt intervjuerna. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Kollektivet Stacken - anslag i foajén Bokningsschema Stackens café. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Kollektivet Stacken - anslag i foajén gällande "Konsten att fylla ett badkar". Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Kollektivet Stacken - anslag i foajén gällande arbetsdagar och elanvändning i huset. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Kollektivet Stacken - anslag och skyltar på dörren in till lekhallen.Vid kollektivets start fanns fanns det ett daghem/lekskola som fungerade måndag - fredag med anställd personal. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektihuset Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Kollektivet Stacken - anslag och skylt på dörr till storköket. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Kollektivet Stacken - anslag på våning 5 där flera av de gemensamma lokalerna finns. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Kollektivet Stacken - fotoutställning i foajén där temat utgår från den renovering som pågår på utsidan av huset. Fotograf Annika Söderlund. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Kollektivet Stacken - lägenhet i huset. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektihuset Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
2Kollektivet Stacken - möbler och leksaker i lekhallen.Vid kollektivets start fanns fanns det ett daghem/lekskola som fungerade måndag - fredag med anställd personal. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektihuset Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Kollektivet Stacken - soffor och fåtöljer i gemensammt utrymme - förmodligen caféet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
2Kollektivet Stacken - storköksinredning.Storköket var vid dokumentationen inte kontinuerligt i användning, utan användes några gånger per år. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Lilla Bommen mot norr, vid Lilla Bommens bro över Östra Hamnkanalen. Till vänster Lilla Bommens hamn. I fonden Frihamnen.
1Målning av Gustav II Adolf, höftbild från vänster. Kungen är iförd sk "Polsk dräkt" med vitbroderad kappa och kyller samt hatt, i högra handen käpp. I bakgrunden nya bron i Frankfurt am Main. Svart/vit (sepia)färgad bild efter färglagt original. Planschen har en vit ram runt bilden. Under porträttet kungens namnteckning. Nederst till höger står "Gustav II Adolf, född 1594, konung 1611, död 1632. Målning av okänd konstnär. Skokloster." Nederst till vänster står "P. A. Norstedt & söners konstförlag". Stämplad "Göteborgs skolmuseum Linnégatan 72".
1Målning av Gustav II Adolf, höftbild från vänster. Kungen är iförd sk "Polsk dräkt" med vitbroderad kappa och kyller samt hatt, i högra handen käpp. I bakgrunden nya bron i Frankfurt am Main. Svart/vit (sepia)färgad bild efter färglagt original. Planschen har en vit ram runt bilden. Under porträttet kungens namnteckning och valspråk: ” Gloria Altissimo Suorum Refugio. (Ära vare Herren, de sinas tillflykt. Begynnelsebokstäverna äro desamma som i Gustavus Adolphus Suecorum Rex.) - Cum Deo et victricibus armis. (Med Gud och segrande vapen.). - Gott mit uns. (Gud med oss)". "Gustav II Adolf, född 1594, konung 1611, död 1632. Målning av okänd konstnär. Skokloster." Överst i planschen två hål för upphängning.
1Målningen är som en dramatisk scenbild. Den innehåller tre personer. I mitten den ångestfyllde och grubblande kungen Erik XIV klädd i flammande rött med ett dokument i handen. Han sitter på golvet och lutar sig mot sin unga vackra frilla och blivande hustru Karin Månsdotter helt klädd i vitt. Hon håller hans hand i sin för att ge honom stöd och hon blickar förskräckt mot den tredje personen på scenen: Kungens åklagare i Höga nämnden och Eriks onda genius Jöran Persson. Jöran är helt svartklädd till hälften dold i skuggor och han håller i sin hand en gåspenna.
1Målningen skildrar den disputation om den rätta läran, katolicism eller protestantism, som genomfördes i anslutning till riksdagen i Västerås 1527.
1Medhjälpare från Göteborgs stadsmuseum som hjälpte till med iordningsställande av minneslokalen.
1Mingel vid invigningaen av minneslokalen.
2Mingel vid invigningen av minneslokalen.
1Mingel vid invigningen av minneslokalen den 30 oktober 2001.
1Mingel vid invigningen av minneslokalen den 30 oktober 2001 med Göran Johansson och Iman Sharkarchi.
1Minnesmuren framför brandlokalen.
1Minnestext vid entrén till minneslokalen på Herkulesgatan. Skapad 2001.
1Mitt i bilden är ett bord. På ena sidan bordet, till vänster i förgrunden, står Gustav Vasa. På motsatt sida är Johannes Magnus, som står upp med en bägare i handen som om han skålade för kungen. På pallar intill bordet sitter två män med rustning och mantlar på överkroppen. I bakgrunden syns ytterligare sittande eller stående män.
1Nalle med text fastsatt. I monter i minneslokalen.
1Napoleons erövring av Spanien
2Nattvardens instiftelse
1På planschen ser man Karl IX i profil. Högt hårfäste mustasch hårt ansiktsuttryck. Han har en stor prästkragsliknande krage runt halsen men i övrigt är det full rustning som gäller. Stålbehandskad hand runt svärdfästet och hjälmen bredvid, färdig att användas. Med kungens namnteckning under bilden samt text med valspråk och regeringsår.
1På planschen ser man Karl IX i profil med högt hårfäste mustasch och hårt ansiktsuttryck. Han har en stor prästkragsliknande krage runt halsen men i övrigt är det full rustning som gäller. Stålbehandskad hand runt svärdfästet och hjälmen bredvid, färdig att användas. Under bilden kungens namnteckning samt texten: ”KARL IX, född 1550, konung (1599), 1604, död 1611. Valspråk: Jehovah solatium meum. (Gud min tröst.) Kopparstick av Hieronymus Nützel.”
1Paus utanför minneslokalen.Invigningen den 30 oktober 2001.
1Planschen är målad i grå toner och visar ett kapell med en sarkofag i mitten där Klas Fleming ligger i en öppen kista. Till höger står två kvinnor i sorgdräkter, där finns också två sorgklädda tjänare och några soldater. Centralgestalten är Hertig Karl i full stridsutrustning med knähöga stövlar. Hertig Karl rycker Klas Fleming i skägget.
1Planschen visar 15 växter ordnade i tre rader med fem i vardera. Den översta raden innehåller från vänster till höger: 16. Rödklätt, 17. Våtarf, 18. Hampdå, 19. Snärjmåra, 20. Stor höskallra Mellersta raden: 21. Åkervinda, 22. Klöfversnärja, 23. Bergsyra, 24. Vanlig pilört, 25. Svinmålla Nedersta raden: 26. Kvickrot, 27. Dårrepe, 28. Åkerhven, 29. Flyghafre, 30. Råglosta
1Planschen visar de två männen i en stor sal full av åhörare. Vid högra sidan sitter kungen och lyssnar engagerat. Den svartklädde Olaus Petri står bakom ett lågt bord och håller ena handen över hjärtat. För att visa vem som är vem står ett porträtt av Martin Luther lutat mot bordet framför honom. Peder Galle står vid en pulpet och gestikulerar med ena handen. Han har katolsk prästskrud i lila, vitt och gult och ansiktet vänt mot Petri.
1Plansch med porträtt av drottning Kristina. Porträttet omgivet av vit ram. Under planschen är drottningens namnteckning tryckt (direkt under bilden) samt texten: "KRISTINA, född 1626, drottning 1632, avsäger sig tronen 1654, död 1689. Valspråk: Columna regni sapientia. (Visheten är rikets stöd.) Målning av David Beck. Nationalmuseum, Stockholm." (nederst till vänster) "Sveriges konungar och regerande drottningar. 7. Stockholm. P. A. Norstedt & Söners förlag. Centraltryckeriet, Stockholm 1910.” (nederst till höger) Planschen är stämplad ”Göteborgs skolmuseum, Linnégatan 72” samt inventarienummer. Överst i planschen två hål för upphängning.
1Porträtt av en stående Johan III, långt skägg och en liten hatt med fjäder. Han är helt svartklädd i kort rock, puffbyxor och vad vi skulle kalla tights men som då hette hosor. I vänstra handen håller han ett svärd. Med namnteckning under bilden samt text med regentens valspråk och regeringsår.
1Porträtt av en stående Johan III, långt skägg och en liten hatt med fjäder. Han är helt svartklädd i kort rock, puffbyxor och vad vi skulle kalla tights men som då hette hosor. I vänstra handen håller han ett svärd. Under bilden står kungens namnteckning samt texten: ”JOHAN III, född 1537, konung 1568, död 1592. Valspråk: Deus protector noster. (Gud vår beskyddare.) Målning av Baptista van Uther i Siena.”
1Räddningstjänstens Åke Jacobsson och Lennart Robertsson pratar med Göran Johansson kfm ordförande vid invigningen av minneslokalen.
1Rum för kollektivmedlem med bäddmadrass och stege.Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Rum för kollektivmedlem med säng, skrivbord och gardinuppsättning. Intervjuad person.Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
2Rum för kollektivmedlem med säng, soffa,fåtölj och bokhylla. Intervjuad person.Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Rum för kollektivmedlem med säng, stol och chiffonjé. Intervjuad person.Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Rum med stol, soffa och bokhylla. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Skolplanschen föreställer Gustav II Adolfs tal till Riksdagen innan avfärden till Tyskland och Trettioåriga kriget den 19 maj 1630. På vänster arm bär han tronföljaren, den fyraåriga dottern Kristina.
1Skolplansch som visar ett avfotograferat svartvitt protokoll. Protokollet har överskriften Wi Carl med Gudhz nådhe Sweriges Rikes Arvfurste Hertigh till Sudermanland osv skrivet i vackert utarbetad stil. Det avslutas med namnunderskrifter och ett 40-tal sigill som hänger i nederkanten fästa på band i en rad.
1Skylt från trappan i minneslokalen- som visar trappan där branden startade i orenoverat skick.
1Skylt som visardel av brandlokalen före renoveringen.
1Skylt som visar skuggorna av två ungdomar som dog i branden. Från hörnet i garderoben.
1Skylt som visar trappan där branden startade - före renoveringen.
1Snötäckta minnesföremål. Del av minnesmur.
1Svartvitt fotografi. I förgrunden på bilden syns Rosenlundsbron, till höger i bakgrunden "Gamla latin", där Göteborgs allmänna skolförvaltning låg (tillhör i dag Pedagogen). Till vänster KFUK:s hus.
1Taket i köksgången utanför köket.Ledningar i taket med fuktskador. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Tavla målad till invigningen av minneslokalen.
1Toalett. Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Toalettdörr sedd från hallen.Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
2Trappuppgång, fem trappor upp utan hiss till kollektivet Högst Upp. Sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Unga kvinnor står vid minnesplatsen och ser på samlingen av blommor och foton som finns där.
1Unga kvinnor står vid minnesplatsen utanför minneslokalen. Invigningsdagen den 30 oktober 2001.
1Unga kvinnor vid minnesplatsen utanför minneslokalen.Invigningen den 30 oktober 2001.
1Ung man bjuder på tilltugg.
1Vardagsrum med bokhylla och målning med rådjursmotiv.Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Vardagsrum med skåp och tv.Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Vardagsrum med soffor och dagsäng/gästsäng.Kollektivet var beläget i en sekelskifteslägenhet med mycket originaldetaljer som inte renoverats mycket under 1900-talet. Samtidsdokumentation bestående av fem intervjuer från två kollektiv - Högst Upp på Erik Dahlbergsgatan och kollektivet Stacken - och insamlade affischer och dagböcker från Högst Upp. Digitala bilder från båda kollektiven. Högst Upp stängde ner maj 2017.
1Vi ser en liten grupp soldater samlade runt sin ledare som är till häst. Klädsel och ansiktsuttryck tyder på att de inte är svenska. De befinner sig på en höjd och blickar ner på ett slagfält i fullt kaos. Stupade män ligger i onaturliga positioner och man kan se någon sorts explosion i bakgrunden. Det är kanske Sigismund som bevittnar sina styrkors nederlag.
1Vy mot öster. I fonden Brunnsparken.