logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTLitteraturhänvisning

CountValue
2A.E. Säfve (1860-1922), se personaluppgifter i Stenström: Örgryte genom tiderna, II sid. 121
1A.W. Edelsvärds album till Kongl. Akademien för De Fria Konsterna/1845-1894/ reception.
1A 28, A 162-A163
1A 476, C 478
1Aberstén, Bibliographia Gothoburgensis, systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg, nr 407
1Aberstén, nr. 20
1Aberstén, nr 406
1Aberstén, nr 406. Ex. i G.H.M.
1Aberstén: Bibliographia Gothoburgensis, nr 2771
1Aberstén 10
2Aberstén 10.
6Aberstén 112
5Aberstén 131
2Aberstén 1816?
1Aberstén 2211
3Aberstén 2211.
2Aberstén 258
3Aberstén 2771
1Abersten 401
1Aberstén 402A
5Aberstén 405.
3Aberstén 406
1aberstèn 406
1Abersten 407
15Aberstén 407
1Aberstén 407
3Aberstén 407 (Berger)
27Aberstén 408
2Aberstén 412
3Aberstén 416
1Abersten 420.
1Abersten 438
18Aberstén 438
1Abérsten No 2
1Aberstén No 435
2Aberstén nr. 20
1Aberstén nr 407
1AB H. Bukowskis Konsthandel, katalog nr 344: 71.
1AB Löfsko. Jönköpings stads historia, del 3. 1971
1AB Pripp & Lyckholms verksamhetsberättelse för 1/10 1953-30/9 1954.
1Adjunkt Nilsson i Skara och Röhsska museet / Ritwa Herjulfsdotter.- artikel i Föreningen för Västgötalitteratur: meddelande.- nr 3 (2016), s. 3
1Adolf Wilhelm Edelswärd, Album till kongl akademien för de fria konsterna, 1845-1894, reception
1adresskalendrar
1Aftonbladet (Gbg) nr 134 (den 19 nov. 1812).
1Against erasure: dance-writing with the Russian ballerina Anna Robenne / Astrid von Rosen. Artikel i Home/land : Women, citizenship, photographies / ed. by Marion Arnold and Marsha Meskimmon - Liverpool : Liverpool U.P, 2016
1Agnolia, J. R., "For Führer and Fatherland, Military Awards of the Third Reich", vol. 1, San Jose (USA) 1976. Agnolia, J. R., "For Führer and Fatherland, Political and Civil Awards of the Third Reich", San Jose, (USA), 1978. Littlejohn, D., Dodkins, C. M., "Orders, Decorations, Medals and Badges of the Third Reich, Including the Free City of Danzig", San Jose (USA), 1968. (5:o 1975) Geeb, Kirchner, Thiemann, "Deutsche Orden und Ehrenzeichen", Köln, Berlin, Bonn, München, 4:o 1985. Hieronymussen, P. O., "Orders, Medals and Decorations of Britain and Europe in Colour", London 1975. Thorén, C., "Upptäcktsresanden Sven Hedins ordenstecken i Kungl. Livrustkammarens samlingar", Livrustkammaren 1997-98 (tidskr.), Sthlm 1998.
1Ahnfeldt, Arvid, "Sveriges firmor och män inom handel, industri och konst." s. 214, 1886.
1Ahnfeldt, Arvid: Sveriges firmor och män inom handel, industri och konst. 1886. Sid. 18.
1Alb. Larsson, smides- och mek. verkstad, Surtegatan 7, Göteborg: Minnesskrift vid 50-årsjubileet 6/12 1947
1Albert Ranfts roll i svensk teaterhistoria : En utvecklare eller en rest från 1800-talets teater / Rikard Hoogland. - Artikel i Dokumenterat : Bulletin från Musik- och teaterbiblioteket.- Stockholm : Musikverket, 2016. - nr 38
87Alin, J. Förteckning över stenåldersboplatser i norra Bohuslän s.106.
28Alin, J. Stenåldersboplatser i norra Bohuslän. Göteborg och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift 1935 s 15,18,20-21
2Alin, Johan; Niklasson, Nils 1934 Stenåldersboplatsen på Sandarna vid Göteborg. Andersson, Stina; Nancke-Krogh, Sören & Wigforss, Johan 1988 Fångstfolk för 8000 år sedan. Andersson, Stina & Ragnesten, Ulf 2005 Fångstfolk och bönder – Om forntiden i Göteborg. Göteborgs Stadsmuseum.
1Alin, Johan; Niklasson, Nils 1934 Stenåldersboplatsen på Sandarna vid Göteborg. Andersson, Stina; Nancke-Krogh, Sören & Wigforss, Johan 1988 Fångstfolk för 8000 år sedan. Andersson, Stina & Ragnesten, Ulf 2005 Fångstfolk och bönder – Om forntiden i Göteborg. Göteborgs Stadsmuseum.
1Alin, Sarauw. Götaälvsområdets fornminnen
1Alingsås museum: Årstryck 1961
1Alingsås museum: Årstryck 1965
2Alin J, 1934, Stenåldersboplatsen vid Sandarna sid 10,28,42 Alin J, 1955, Stenåldersforskningen i Bohuslän, sid 277 Niklasson N, 1934, sid 80ff, 129f Clark, sid 105, fig 38:1 Gjessing G, 1945, sid 224, not 1
1Alin J, 1935, En bohuslänsk kökkenmödding på Rotekärrslid, Dragsmark, i Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift1935
3Alin J, Niklasson N. Stenåldersboplatsen på Sandarna vid Göteborg. Alin J, Sarauw G, Götaälvsområdetsfornminnen s 193.
1Alin J, Niklasson N & Thomasson, 1934, Stenåldersboplatsen på Sandarna vid Göteborg.
1Alin J, Niklasson N& Thomasson H, Stenåldersboplatsen på Sandarna vid Göteborg 1934
1Almquist, H., Göteborgs historia. Grundläggningen och de första hundra åren. D.2. 1935, fig. 29 (variant)
1Almquist: "Göteborgs historia", I:1, bild 17, s. 291.
1Almquist: Göteborgs historia, I:2, bild 25 (s. 491).
1Amund Grefwe : den förste boktryckaren i Göteborg. - Göteborg : Göteborgs univ.-bibl. i samarbete med Stift. Albert Ekmans fond : Rundqvists bok, 1983
1Anders Gustavsson, Kyrktagningsseden i Sverige (1972), Gustav Ränk, Från mjölk till ost (1962)
1Anders Nilssons efterlämnade samlingar : berättelse för styrelsen för Göteborgs museum / Carl Lagerberg . - Göteborg, 1906
1Anderson, Stina 1966 Arkeolograpport
1Andersson, Gunilla: "Broderad sidenlyx" (Ostindiska Compagniet, affärer och föremål, 2 uppl. ss 193-202.
1Andersson, Stina. Ett fynd en sida 1966 s 63. Kindgren, Hans. Bronser
1Andersson, Stina et al Fångsfolk för 8000 år sedan. Alin, J. Niklasson, N & Thomasson, H Stenåldersboplatsen sandarna vid Göteborg
1Andersson: "Från Södra Vägen till Gränsen", sid. 55.
1Andersson 1966. Ett fynd en sida Fynd 1966 s 63
3Andersson S, 1971, Svensby Göteborg, Hällkista 18:92, i Fyndrapporter 1971 Andersson S, 1969, En hällkista i Svensby, i Säve - jordbruksbygd blir stadslandskap
1Andersson S, Fyndrapporter 1972 och 1975, Arvidsson E, Fyndrapporter 1977, Johansson J, Fyndrapporter 1978
1Andersson S, Sjöberg J-E, 1971, De tidiga böndernas lerkärl, i Göteborgs arkeologiska museums årstryck 1971 Andersson S, 1969, En hällkista i Svensby, i Säve - Jordbruksbygd blir stadslandskap Andersson S, 1971, Svensby Göteborg, Hällkista 18:92, i Fyndrapporter 1971 Andersson S, 1980, Så begravde man, i Vid älven, Fångst och odling.
1Andersson Stina, 18:171, Fyndrapporter 1971 Lindman G, 1985, Förhistoriska aggressionstrukturer i det västsvenska landskapet, GOTARC ser B. Gothenburg Archaeological Theses No 2, sid 84, fig 18
2Ang. "Lilla Wauxhall", jfr Fredberg: "Det gamla Göteborg I", sid. 440.
2Ang. Beijer, se Baeckström, A.: Till Göteborgs konst- och hantverkskrönika från 1750 till omkring 1830, i Göteborgs musei årstryck 1946.
1Ang. Carl Anton Pettersson jfr närmare Hofberg: "Svenskt biografiskt lexikon" (1874).
1ang. Enslen se Thieme-Becker: Künstler-Lexikon.
1Ang. konstnären, se "Svenskt Konstnärslexikon".
1ang. konstnären se Thieme- Becker: Künstler-Lexikon samt U:216. se U:263.
1Ang. kronans magasin i Göteborg jfr Ljungberg: "Göteborgs befästningar och garnison", sid. 557 f.f.
2Ang. Stora Malmgårdens ägare se Ortnamnsboken: Göteborgs stad.
1angående Daniel Niklas von Höpken, se Sven T Kjellberg, Svenska Ostindiska Compagnierna, plansch vid sid. 235 av fat på Kulturen, Lund
1Angående konstnären, se hist.avds brevbok 1955: Sommar-Elmér
1Angående Liedin, jämför Baeckström, Arvid: "Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814", bl.a. s. 132.
1Angående schaktning för nybyggnation vid Lilla Bommen 2 inom stadsdelen Gullbergsvass, Göteborgs kommun. Arkeologisk arkivrapport 2000:11
1Angered-Bergum : skolhistoriskt / Oscar Jonsson - Sällsk. för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift, Göteborg : 197
1Anglosachsiska mynt i Svenska kongliga myntkabinettet funna i Sveriges jord. B. E. Hildebrand. 1 upplagan 1846, 2 upplagan 1881.
1Anna Ellen Backlund / LarsOlof Lööf. Artikel ur Bohuslän: Årsbok 2009. . - Uddevalla : Bohusläns museum, 2009 . - s. 103-108 : ill.
1Anne M. Buck: "Victorian Costume, Bags and Purses"
1anställda på Joship framför allt Elsbet Roos, som arbetat med maskinerna.
1Anteckningar om Stora Teatern i Göteborg : 1859-1893 / utg. af Johannes Svanberg; med en inledning av Karl Warburg. - Göteborg, 1894.- s. 212
2Anteckningar om Stora Teatern i Göteborg : 1859-1893 / utg. af Johannes Svanberg; med en inledning av Karl Warburg. - Göteborgi, 1894.- s. 12
1Anteckningar om Stora Teatern i Göteborg : 1859-1893 / utg. af Johannes Svanberg; med en inledning av Karl Warburg. - Göteborgi, 1894.- s. 209
1Anteckningar om Stora Teatern i Göteborg : 1859-1893 / utg. af Johannes Svanberg; med en inledning av Karl Warburg. - Göteborgi, 1894.- s. 212
1Anteckningar om Stora Teatern i Göteborg : 1859-1893 / utg. af Johannes Svanberg; med en inledning av Karl Warburg. - Göteborgi, 1894.- s. 31
1Anteckningar om Stora Teatern i Göteborg : 1859-1893 / utg. af Johannes Svanberg; med en inledning av Karl Warburg. - Göteborgi, 1894.- s. 38
1Anteckningar om Stora Teatern i Göteborg : 1859-1893 / utg. af Johannes Svanberg; med en inledning av Karl Warburg. - Göteborgi, 1894.- s. 42
1Anteckningar om Stora teatern i Göteborg 1859-1893 / utg. av Johannes Svanberg ; med en inledning av Karl Warburg . - Stockholm : Svanberg, 1894.- s. 190
2Anteckningar om Stora teatern i Göteborg 1859-1893 / utg. av Johannes Svanberg ; med en inledning av Karl Warburg - Stockholm : Svanberg, 1894. s. 65f
1Antik & Auktion Nr 5/2004
5Antikvarisk tidskrift för Sverige 14:delen 1899
1Antologia Gothoburgensis, Agnee Rundquist och Folke Persson, Göteborg 1953. Utgivare Agne Rundqvist.
1Antologia Gothoburgensis, Göteborg genom tiderna, Red Agne Rundquist och Folke Persson 1953.
1A passage to China : Colin Campbell's diary of the first Swedish East India Company expedition to Canton, 1732-33 / edited by Paul Hallberg and Christian Koninckx. - Göteborg : Royal Society of Arts and Sciences (Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhället), 1996
1Aprilnummer av Skandinavisk Modetidning 1889 i G.M bibliotek
2Arb. å Clemensson & Kjellberg: "Landshövdingeresidens och Landsstatshus i Gbgs o. Bohus län. Byggnadshistoria.", s.102. Med text: "Planer av landshövdingeresidenset, upprättat på 1740-talet, med senare inlagda förändringar och anteckningar, bl. a. om tapetvåder."
1Arkeloggisk rapport 2004:42
1Arkeolgisk rapport 2004:14. Boplats vid Skalkorgarna Torslanda 138, boplats, antikvariska kontroller och förundersölningar
1Arkeolgisk rapport 2004:59. Forntida aktivitet i Ängås
1Arkeolgisk rapport 2009:10
1Arkeolgisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:7
1Arkeologi inför ny lärarhögskola i Göteborg
1Arkeologiska förundersökningar : Askim 281 och 283 inom Brottkärr 63:1 med flera / Magnus von der Luft och Stig Swedberg. - Dingle : Rio Kulturkooperativ, cop. 2007
1Arkeologiska förundersökningar Askim 281 och 283 inom Brottkärr 63:1 med flera
1Arkeologiska förundersökningar Rödbo 48 och 73 i Göddered sasmt Säve 291 och 293 i Gunnesby. Rapport av Rio Kulturkooperativ. Magnus von der Luft och Lillemor Olsson
1Arkeologiska rapporter 2006:14. Stenåldersboplats vid Hästlyckan
1Arkeologisk arkivrapport 1927:1
1Arkeologisk arkivrapport 1934:06
1Arkeologisk arkivrapport 1951:03
1Arkeologisk arkivrapport 1954:3
1Arkeologisk arkivrapport 1966:39
1Arkeologisk arkivrapport 1968:14
1Arkeologisk arkivrapport 1968:21
1Arkeologisk arkivrapport 1969:25
1Arkeologisk arkivrapport 1970:23
1Arkeologisk arkivrapport 1986:2
1Arkeologisk förundersökning Stenåldersboplats To 116
1Arkeologisk förundersökning Styrsö 118 inom Brännö 2:118
1Arkeologisk rapport: Kvibergsnäs vid Säveån 2014:22
1Arkeologisk rapport 1917:04
1Arkeologisk rapport 1935:4
1Arkeologisk rapport 1942:3
1arkeologisk rapport 2002:3
1Arkeologisk rapport 2003:1, Hisingens äldsta boplats.
3Arkeologisk rapport 2003:2 Stenåldersboplats i Hästevik
1Arkeologisk rapport 2003:8
2Arkeologisk rapport 2004:12. Skogaberg -en mellanmesolitisk boplats
1Arkeologisk rapport 2004:13. Rösemiljö i Arendal
1Arkeologisk rapport 2004:16
1Arkeologisk rapport 2004:18. Rest av boplats i Sannegården
2Arkeologisk rapport 2004:2. Boplats i Amhult
1Arkeologisk rapport 2004:20 Fornlämningar kring Osbäcken
1Arkeologisk rapport 2004:24 Boplatser kring Osbäcken
1Arkeologisk rapport 2004:26, Boplats på Styrsö
1Arkeologisk rapport 2004:3. Boplats vid Skra Bro
1Arkeologisk rapport 2004:32 Boplatser vid nya varvet
1Arkeologisk rapport 2004:36. Gravfält i Askim
1Arkeologisk rapport 2004:37 Fornlämningar i Lyckhemsdalen
1Arkeologisk rapport 2004:39
1Arkeologisk rapport 2004:40
1Arkeologisk rapport 2004:42. Förundersökningar vid Amhult
1Arkeologisk rapport 2004:42. Förundersökningar vid Amhult Torslanda. torslanda 18,20,99/100,105,106,107,108,110,257,258 och 260.
1Arkeologisk rapport 2004:42 Förundersökningar vid Amhult Torslanda Göteborg
1Arkeologisk rapport 2004:48. Mästerskapsbanan för golf i Bjötlanda
1Arkeologisk rapport 2004:52. Fornlämning Askim 227
1Arkeologisk rapport 2004:54 Naturgasledning från Rya till Stenungsund 9 förundersökningar
1Arkeologisk rapport 2004:55. Boplats vid Näckrosvägen
1Arkeologisk rapport 2004:55 Boplats vid Näckrosvägen
1Arkeologisk Rapport 2004:57. Boplats i andalen magnus von der Luft
1Arkeologisk rapport 2004:61. Fornlämningar på Albatross golfbana
1Arkeologisk rapport 2004:7
1Arkeologisk rapport 2005:10
1Arkeologisk rapport 2005:11. Arkeologisk utredning i Angered
1Arkeologisk rapport 2005:12. Boplatsspår i Lundby kyrkby
1Arkeologisk rapport 2005:18 Förundersökningar vid Olivias äng
1Arkeologisk rapport 2005:18 Förundersökningar vid Olivias äng
2Arkeologisk rapport 2005:2. Långhus vid Torslandavallen
1Arkeologisk rapport 2005:26 Tångespets på boplats i Andalen
1Arkeologisk rapport 2005:29 Boplatsfynd i Kvisljungeby
1Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana
1Arkeologisk rapport 2005:43 Förundersökning på Sandarnaboplatsen
1Arkeologisk rapport 2005:44. Utredning längst Öckeröleden
1Arkeologisk rapport 2005:45
1Arkeologisk rapport 2005:45. Boplatser i Amhult.
1Arkeologisk rapport 2005:45 Boplatser i Amhult
1Arkeologisk rapport 2005:47. Arkeologi vid Stenebyvägen
1Arkeologisk rapport 2005:47 "Arkeologi vid Stenebyvägen"
1Arkeologisk rapport 2005:47 Arkeologi vid Stenebyvägen
1Arkeologisk rapport 2005:4 Boplats i kålsered.
1Arkeologisk rapport 2005:5. Förundersökningar vid Älvegårdsvägen/Bottnevägen.
1Arkeologisk rapport 2006:10 Fredrikhamns skans
1Arkeologisk rapport 2006:13 Förun dersökning vid Skändlabwerget
1Arkeologisk rapport 2006:16 Sörred i Björlanda
1Arkeologisk rapport 2006:2 Kring Lilla och Stora Arödsgatan i Backa, boplatser, aktivitetsplatser, kvartsbrott Utredning Göteborgs kommun
1Arkeologisk rapport 2006:5 Nya Varvet -två mellanmesolitiska boplatser
1Arkeologisk rapport 2006:9 Stenålder i Torslanda
1Arkeologisk rapport 2007:15. Romartida gårdstun vid storegården. Johannes nieminen
1Arkeologisk rapport 2007:15 Romartida gårdstun vid Storegården
1Arkeologisk rapport 2007:2 Flintboplats i Askim
1Arkeologisk rapport 2007:3. Utredning inom Sörred 7:3. Lundby sn
1Arkeologisk rapport 2007:32 Stenåldersboplats i Torslanda
1Arkeologisk rapport 2007:5. Utredning i södra Brottkärr
1Arkeologisk rapport 2007:7 Förundersökning vid Bodloftsvägen
1Arkeologisk rapport 2007:8 Förundersökning vid Torslottsvägen
1Arkeologisk rapport 2007:9. Förundersökning vid Gabriels Lycka
1Arkeologisk rapport 2008:1. Förromersk kultplats och en stenåldershydda
1Arkeologisk rapport 2008:5 Schaktningar vid fornlämningar
1Arkeologisk rapport 2009:14 Gammal bosättning i Gerrebacka
1Arkeologisk rapport 2010:2. Boplatser i Aröd Ulf Ragnesten
1Arkeologisk rapport 2010:2 Boplatser i Aröd
1Arkeologisk rapport 2010:4, Utredning vid Ängås gård
1Arkeologisk rapport 2010:5. Forntid i Hulan, Askim. Ulf Ragnesten
1Arkeologisk rapport 2010:8 Boplats I Västra Änghagen. Ulf RAgnesten
1Arkeologisk rapport 2011:09
1Arkeologisk rapport 2011:10 Torslanda skutehagen
1Arkeologisk rapport 2011:17 Keramik och identitet i flatmarksgravar
2Arkeologisk rapport 2011:19 Forntida stenpackningar
1Arkeologisk rapport 2011:2
1Arkeologisk rapport 2011:4
1Arkeologisk rapport 2012:3 Utkant av en boplats
1Arkeologisk rapport 2013:1 Lihult i Hulan
1Arkeologisk rapport 2013:3 Arkeologi i Trädgård
1Arkeologisk rapport 2014:16 Arkeologi vid Putsegården
1Arkeologisk rapport 2015:12
1Arkeologisk rapport 2015:7
1Arkeologisk rapport 2020:9. Stenåldersboplats med byggnadslämningar
1Arkeologisk rapport Boplats i Säve 2009:7
1Arkeologisk rapport En lihultbolats i Björlanda
1Arkeologisk rapport från Götebeborgs stadsmuseum 2007:24
1Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmueum 2010:9
1Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmusem 2007:40
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:16
1Arkeologisk rapport från Göteborg s Stadsmuseum 2007:22
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:23
1Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2007:31
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:36
1Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2007:41
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:43
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:44
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:45
3Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:46
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:48
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:49
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:51
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:53
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2009:6
1Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2010:1
1Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2011:6
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2012:10
1Arkeologisk rapport från Göteborgs stadsmuseum 2013:4
1Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2013:6
1Arkeologisk rapport Göteborgs Stadsmuseum 2007:35
1Arkeologisk rappost 2004:13. Rösemiljö i Arendal
1Arkeologisk rappport 2011:11. Arkeologi på lekplats. Else-britt Filipsson
1Arkeologisk undersökning och schaktkontroll i Kv. Varuhuset
3Arkeologi vid Stenebyvägen
1Arkitekter & fasader : Göteborg 1850-1920 / text: Gunilla Linde Bjur ; foto: Krister Engström - 1. uppl. - Balkong, Stockholm : 2013
1Arkitekturmuseet. 1988, Göteborg, årsbok. - Arkitekturmuseet, Stockholm : 1988 - 0280-2686
1ArkitekturMuseets årsbok 1988
1arkivbestånd: program
51Arkivrapport 1917:02
1Aron Jonason, Genom en Göteborgs-pince-nez anställda betraktelser med teckningar af Carl Larsson och A. Normann, Tidningen Norden, Köpenhamn, 1885
1Aron Jonason och Göteborgsvitsen : skisser och axplockningar från humorns och kvickhetens fält / av C.R.A. Fredberg ; jämte förord av Axel Engdahl - Sv. bokförl, Stockholm : 1915
1Arthur Nordén : fornforskare, journalist, filolog, teaterhistoriker / Björn Helmfrid.- Artikel i: Personhistorisk tidskrift. 1989 (85), s. 48-68: ill.
1Arthur Sjögren: Topografiska exlibris Sthlm 1915
1artikel "fin fontänskål i rådhusentrén" H.T. 1948-10-30
1Artikel av Björn Harald i Göteborgsposten 1943-02-10
1Artikel av Björn Harald i Göteborgs-Posten 1943-10-02: Gamla gator och gårdar i Nordsta´n (se under Nordstaden).
1artikel i Kulturen 1964, s 107-141
1Artur Attman: D. Carnegie & Co 1803 - 1953 (Gbg 1953), s. 82
1Artur Nilssons Göteborg ; genom konstnärens öga / red. Torbjörn Mårtensson, Bengt Heinö, Håkan Andréasson - A-Script förlag, Göteborg : 2018
2Arvid Baeckström, Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814: ett bidrag till svensk byggnadshistoria, Nordiska museet, Stockholm, 1923
3Arvid Baeckström, Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814 : ett bidrag till svensk byggnadshistoria, Nordiska museet, Stockholm 1923
1Arvid Baeckström, Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814. Stockholm 1923
2Arvid Baeckström, Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1918, Stockholm 1923
1Arvid Baeckström: Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814,
1Arvid Bæckström in memoriam / Sam Owen Jansson. Artikel i Fataburen, 1965, s. 187ff
1Arvis Baeckström, "Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814".
1Arwill-Nordbladh E, Ekblad K, 1978, Röd Torslanda 100B, Boplatsområde äldre stenålder, Fyndrapporter 1978 Arvidsson E, 1977, Röd Torslanda 98,100,101,102, Boplatsområde stenålder, Fyndrapporter 1977
4Askim 58:7 och Askim 58:12, Askim socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning
1Atlas over Danmarks mönter ca 870-1241. P. Hauberg
1Att återerövra det förflutna : Georg F.L. Sarauw : botanikern som blev arkeolog / Jan Eric Sjöberg; [foto: Lars Noord, Georg Sarauw, Jan Eric Sjöberg mfl] - Göteborgs stadsmuseum, Göteborg : 2005
2Att återerövra det förflutna / Jan Erik Sjöberg.- Göteborg : Göteborgs stadsmuseum.- s 81 ff
1Att bli undervisad : minnen och funderingar / L. Gottfrid Sjöholm - Stockholm : Svensk läraretidning, 1961
1August Strindbergs Ett drömspel på Lorensbergsteatern/Stadsteatern : Uppsats för litteraturhistoriska proseminariet vid Göteborgs universitet, ht 1969 / Margareta Nilsson, Irma Thelén. - Göteborg : Göteborgs univ., 1969
1Auktion efter Löwenadler, katalog 298 U 93.
1Auktionskatalog utgiven av Göteborgs auktionskammare inför auktion d. 17/5 1946, nr 106.
1Au Louvre (katalog), 1920-21, s.30x
1Au Louvre (katalog) 1921-22, s. 34
1Avbildad i Hur många prickar har en gepard? : unga elever upptäcker matematik / Berit Bergius & Lillemor Emanuelsson. - Göteborg : NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet, 2008. s. 88
1avfotograferat BVA
167Avhandlingar: drag ur Färöiskt arbetsliv/ av Ragnar Jirlow . - Stockholm : Rig, 1931
1avtecknad i Brusewitz katalog
1Axel Bengtsson: textil ordbok ,varunamn och termer inom textilbranschen. Emil Kihlströms Tryckeri AB Stockholm 1961 (sjunde översedda och utökade upplagan). sidan 26 Etamin. 2-skaftsvara. Tämligen genomskinlig, eftersom de hårdtvinnade varp och väfttrådarna sitter ganska långt ifrån varandra. Oftast av bomull; ett slags gardinvävnad.
1Axel Engdahls jubileums-album 1895-1920 : Axplockning ur författarens revyfabrikation . - Göteborg : Lindgren, 1920?
1Axel Rosén, Det gamla Majorna i bilder, sid. 45 (?)