logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTBeskrivning - alllmänt

CountValue
1A4-häfte, trol. kapitel i en större rapport, se även C:1641. "Ann Mari Westerlind" (inkl adress) handskrivet intill rubriken på förstasidan.
1A4-häfte, trol. kapitel ur större rapport. Innehåller rättningar, så kan utgöra korrtext. Se även C:1640.
1A4 hft, inbundet
1A4 hft: inkl lösbl "där det händer" 1981
1ABC-bok som berättar om några djurarters historia i Helsingfors
1Abstract: Since 1968 several thousand leather artefacts have been recovered in the city of Dordrecht, ranging in date from the 12th century through to the 17th century. At that time, Olaf Goubitz was employed at the Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) and was able to devote his time to the leather and thus the organic conservation lab was established. Over the years the quantity and importance of the Dordrecht archaeological leather finds made it obvious they certainly merited publication. In 2002 the leather footwear from Dordrecht and other sites was presented in 'Stepping Through Time'. A chapter on Roman footwear by Carol van Driel-Murray and the Prehistoric footwear by Willy Groenman-van Waateringe completed the chronological range. The archaeological leather purses, bags and other small containers from Dordrecht and other sites appeared in 'Purses in Pieces' in 2007.0The third book was to cover the knife sheaths and sword scabbards from Dordrecht, numbering more than 300 to date. Goubitz had already begun to draw the decorated knife sheaths from Dordrecht that passed through his hands. The Medieval archaeological leather sheath and scabbard finds from the city of Dordrecht form the core collection for this volume, the third in the trilogy. It was finished by Marquita Volken. As with the previous volumes, a wider picture is presented, thus incorporating chapters on Prehistoric, Roman and modern period sheaths and scabbards from other sites in the Netherlands and Europe. Sheaths and scabbards are covers for blades, so here scissors, agricultural tools and specialized knives are included along with knives, daggers and swords. The aim, apart from presenting the Dordrecht collection, is also to provide a framework for research: chronology, typology, decoration styles, plus accessory items like suspension methods, cover-guards and handle grips in leather"
1Abstracts nr 4729-5055
1Abstracts nr 5056-5400
1Accompanies the Channel 4 television series
1af C. J. F. Ljunggren; Handels- och industrimuseet i fortsättningen kallat Yrkesmuseet
1af C. J. F. Ljunggren; Yrkesmuseet tidigare kallat Handels- och industrimuseet
1Aftryck ur Hushållnings-sällskapets handlingar
1Aftryck ur Östgöta correspondenten
1Akademische Abhandlung zur Erreichung der Doktorwürde ("filosofie doktorsexamen") an der Universität Stockholm. Med kort sammanfattning på engelska
1Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen 1996 Stockholms universitet Religionshistoriska institutionen
1Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet 1995. Institution för Teater- och filmvetenskap. (Med sammanfattning på engelska)
1Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet 1996 / Teatervetenskapliga institutionen
1Akademisk avhandling - Lund.
1Alfabetiskt ordnad lista, med tomma blad för anteckningar.
1Alfabetiskt ordnad sammanställning om industriella byggnader i Marks kommun, inkl. viss företagsinformation. Inkl. register
1ALVA = Arbete av Lika Värde-Avtalet
1American ed. (New York, Stein and Day) has title: Music boxes.
2American ed. published under title: Costumes and settings for staging historical plays.
1Amerikanskt balettlexikon
1Analysen berör fynd från fornlämningarna Angered 5, Angered 20 och Angered 59.
1Andersen har även gett ut böcker under pseud. Karolus Kanel, James Oliver eller Palle Piil
1Andra tryckningen april 1979
1An English summary in Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1973
1A new view of Sweden's relations with the world beyond its borders, from the sixteenth to the eighteenth century.
1Angeredsteaterns spelversion, prem. 1980-11-01
1An in-depth study of the rites and visions of two high grade occultists within Dion Fortune´s Fraternoty of the Inner Light.
1Anmärkningarna innehåller biografiska upplysningar om personer med kopplingar till slottet
5Anon.
1Anonymt utg. Förf. enl. Svensk historisk bibliografi 1771-1874, nr 5787
1Anordnad av Göteborgs skolförening genom Kommittén för Göteborgs folkskolors pedagogiska kurser och Kommittén för samarbete mellan Nordens lräare
1Anordnad av Svens-Danska föreningen i Malmö
1Anpassat till Alin m. fl. "Skolkarta över Göteborg"
2Ansluter sig som femte del till "Ny ill. sv. litt. hist."
1Ansv. utg.: Hans Hildebrand (1900-1907?)
2Ant. av förf: "efterföljande släktutreding, som påbörjades 1862 av Stadsmäklare C. W. Wigert har fullföljts med hjälp av familjmedlemmar av Alvina Wigert"
1Anteckn. i bläck "Göteborgs musei bibliotek vörsamt från utgivaren" på omsl. insid.
1Anteckningar i bläck på baksidan av sista sidan.
1Anteckningar inbunda i bandet
1Antigone av Sofokles; övr. 3 av Euripides
83Antikva
1antikva, kursiv
1Antikva; kopia
1Antikva. "Tillhör svenska stora landtlogens bibliothek" på omsl. insid.
2Antikva. Kostar häftad 24 sk. B:ko
1Antikva. Kostar häftad 75 öre R:mt
1Antikva. Kostar häftad 75 öre R:mt.
1Antikva. Sammanbind. av årg 1829-1831
1Antikvarisk kontroll av Tu 114 i form av schaktningsövervakning gjordes med anledning av nedläggning av ny VA-ledning.
1Antikvarisk kontroll med anledning av planerad utbyggnad av VA-ledning utförd av Göteborgs Arkeologiska Museum på de tre fornlämningarna på Brännö 1993. GSMA 930002 = St 117
1Antologi best. av noveller och utdrag ur romaner behandlande Göteborg
1Antologidelen utgörs av samtliga svenska skämtballader från Georg Stephens manuskriptsamling och från Sveriges medeltida ballader
1Antologin redovisar samtal som genomfördes under en tvådagars konferens, Kulturpolitisk framsyn, den 8-9 april 2003 vid Nordens folkliga akademi i Göteborg
1Anv. vid fritidsnämndens studieresa 851022 med avsikt att ge information om de olika värden som finns inom Djupedalsområdet inför beslut om lämpligt naturskydd för området
1Använd vid Teater- och Operahögskolans i Göteborg (fd Scenskolan) upps., prem. 1990-11-30
1Appendix: Spinning tools and spinning methods in Asia by G. Montell
1A Quatro book
1Arbetena vid fasadrenoveringen av Göteborgs rådhus har följts och dokumenterats. Tyngdpunkten ligger på det hantverksmässiga utförandet men en kort bakgrundsbeskrivning ges också. Några av de ansvariga för projektet har sammanställt sina lärdomar av projektet. Huvuddelen av skriften beskriver olika arbetsmoment i text och bild.
2Arbetshandling
1Arbetsmanus, Teater- och operahögskolan, får ej spelas utan Patrik Bergner och Stefan Forséns medgivande.
1Arbetsmiljöfonden, stockholm, 1987, 40 s. (20 ref) ; (arbetsmiljöfondens rapporter) ; issn 0283-8303
1Arbetsversion 3 av hela pjäsen, sept. 2000. Scenerna i förändrad ordning, sept. 2000
1Arbetsversion - ej publ.
1arbetsversion till repstart, aug-06
2Archäologisches Institut des Deutschen Reiches
1A revision of the author's thesis, London University.
1Aritkeln "Från Stenåldersfolk till huvudkontor" handlar om grävningen i Lilla Sörredsdalen. Illustrerad med bilder på Lili Kaelas, Carl Cullberg, Stina Andersson samt grävningen
1Arkeologi
1Arkeologidagen den 20 augusti
10Arkeologiska museet informerar om sin verksamhet
1Arr: A-dur
1Arr: C-dur
1Artikel (kopia) ur Tanumprojektet : Arkeologiska undersökningar 1998-2004 / red. Lasse Bengtsson, Anders Gustafsson & Lars Strid (GOTARC : Serie D: Arkeologiska rapporter ; no 57)
1Artikeln Förhistorisk bergsbruk av Sven Axel Hallbäck "gör några reflexioner om våra trakters första förmodade storindustri" rörande södra Vänerkulturen
1Artikeln har även varit införd i Landkänning 1962.
1Artikeln inleds med bild av GM:7055
1Artikeln om "Skottarna i lilla London" inkl bl a GhmB:18077
1Artikeln om Göteborgs stadsmuseum behandlar GSM:130006 (blus) och GSM:120050 (kjol) insamlad till utställningen "Vi är romer"
1Artikeln om Ulf Gadd även i engelsk övers.
1Artikelsamling
1Artikel ur "Det nya Sverige" häfte 3 1913
1Artikel ur "Julskeppet" 1947?, inb.
1Artikel ur "Tidskrift för Göteborgs stads tjänstemän", juli 1937
1Artikel ur "Vi och vår bank" nr 3, 1951
1Artikel ur Fastighetsjournalen nr 3-4/83
1Artikel ur Geschichte und Bauweise des Tafelklaviers: 23. Musikinstrumentenbau-Symposium, Michaelstein, 11. bis 13. Oktober 2002 (Michaelsteiner Konferenzberichte: Bd. 68)
1Artikel ur Göteborgs Handelstidnings lördagsbilaga 12/11 1932
1Artikel ur Göteborgs-Posten, 3/10 1931, inb.
1Artikel ur Göteborgs-Posten 15 jan 1940, inb.
1Artikel ur Göteborgs-Posten 18/4 1943; inb.
1Artikel ur Göteborgs-Postens lördagsbilaga 11.2.39
1Artikel ur Göteborgs-Postens lördagsbilaga 12/2 1938; inb. inkl. 3 foton på Marieholm, G.M. 17617, G.M. 17579
1Artikel ur Göteborgs-Postens lördagsbilaga 14.10 1939
1Artikel ur Göteborgs-Postens lördagsbilaga 3/6 1939
1Artikel urklippt ur Ord & Bilds 25:e årg. Inbunden.
1Artikel ur Oxford journal of archaeology 13 (3) 1994
1Artikel ur Oxford journal of archaeology 25 (1) 2006
1Artikel ur Oxford journal of archaeology 28 (1) 2009
1Artikel ur Oxford journal of archaeology 34 (2) 2015
1Artikel ur Swedish American genealogist.- Winter Park, Fla: Exp., 1997 (17:1), s. 1-22 (ISSN 0275-9314)
1Artikel ur Theatre journal 53:1 (April 2012).
1Artikel ur Theatre journal 65 (2013). Access provided by Stockholm universitet
1Artikel ur Tidskrift f. Göteborgs stads tjästemän, 1959:2
1Artikel ur Värnamo nyheter, 14 december 1976
1Artiklarna bygger på de föreläsningar och den exkursion som hölls under Kulturdagen den 25 juni 2007
1Artiklarna i denna volym har även tryckts i "I stadens tjänst". Innehåller historik för museerna resp kortfattade biogr om museipersonal
1Artiklarna om "Kinesiska nickedockor" behandlar GM:20176-77
1Artiklar ur "Arbetar-tidningen" 20/1-9/3 1956
1Artiklar ur "Skaradjäknen"
1Artiklar ur "Skaradjäknen" nr 1 och 2 1935; nr 1 och 2 1938; nr 2 1942 och nr 2 1943
1Artiklar ur denna söks i LIBRIS via Livrustkammaren
1Artiklar ur GHT 18/1 1855
1Artiklar ur GP, originalteckningar för artiklarna se G. M. A. 8897
1Artikler fra et seminar på Nationalmuseet, København, 19. -20. september 2012
1Artillerimuseum ingår numera i Armémuseum
1A Swedish history of soft drinks
2Atlasband placerade på J FOL
2Atlasbd placerad på J FOL
1Auktionsdatum, 27, 28 samt 29 April, 1916
1Auktionskatalog. Stadsmuseets intendent Christian Thorén medverkat som sakkunnig i avsnittet om svenska ordnar (s. 195-230)
1Auktoriserad övers. från franska originalets 5. uppl.
1Ausstellung, Grand Palais, Paris, 2. April bis 20. Juli 1992, Altes Museum, Berlin, 2. September bis 15. November 1992, Nationalmuseet, Kopenhagen, 26. Dezember 1992 bis 14. März 1993
1Ausstellung, Kieler Stadt- und Schiffahrtsmuseum, 6.November 1985-26.Januar 1986...Altonaer Museum in Hamburg, Norddeutsches Landesmuseum, 1.Oktober 1986-18.Januar 1987
1Ausstellung, Museum für Kunst und Kulturgeschichte, Lübeck, 1990
1Ausstellung anlässlich des 300-Jahr-Jubiläums der Christian-Albrechts-Universität Kiel ... vom 31. Mai bis zum 31. Juli 1965
2Ausstellungskatalog
1Ausstellungskatalog. - Literaturangaben
1Ausstellung Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt am Main, 2. März-25. Mai 1986
1Ausstellung Zitadelle Spandau, Berlin, 8. Mai bis 1. November 1987
1Av Anders Nordencrantz. =Ref.:= SBL
1Avbildn. av konstverk ur allmänna och privata samlingar i Göteborg
1Av denna bok har en särskild, numrerad upplaga om 80 ex. tryckts för Föreningen Gamla Norrköpings medlemmar
1Av detta verk ha tidigare endast 7 band utkommit. Nummerbeteckningen 15 beror på sammanräkning med utg:s Smålands näringsliv i ord och bild, 1-7, 1917-1920
1Avfotograferade kopior ur "Det Götheborgska wetenskaps och witterhets samhällets handlingar. Wetenskaps Afdelningen, första stycket"
1Avfotograferad kopia, inbunden, ur Om strømper / udsendt af A/S Valby Strømpefabrik
1Avfotograferad sida ur Mittelungen Heimat- und Museumsvereins in Heiligengrabe : Doppelheft, Jahrgang 1932/33 (Neg. GhmD:25341:1-4
1Avfotograferat efter original S 14 i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling; inkl. maskinskr. översättning av orig. skrivstil samt "Götheborgs tidningar" no 135 torsdagen 24 november 1791" (avfotograferad, ej maskinskr. övers.)
1Avfotograferingar efter skissbok av John Hall d. y., i Göteborgs stadsbibliotek (=UB?)
1Avfotografering av handskrivet släktträd. 1 utvikbart blad. Negativ se GhmD:9275-80
1Avfotografering av skissbok efter Johan Leonard Björkfeldt (GhmD:15180-15209). Originalet tillhörde år 1959 fru Anna Kring, Näsbypark; finns numera i GSM samlingar
1Av Gunnar Ahlberg, C.W. Herlitz, Elsa-Brita Nordlund och Arvid Runestam
1Avhandlingen behandlar bebyggelse och stadsbild i 1800- och 1900-talens nya samhällen i nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Tonvikten ligger då på en kronologisk analys av 'samhället', på ett studium av stadsbildens förändringar 1860-1970. Geografiskt fokuseras Västerbottens län.
1Avhandlingen behandlar Gustaf Dalénsområdet - ett aldrig färdigbyggt och nu nedgånget industriområde - som stadsmiljö. Om dess nuvarande bebyggelse- och verksamhetsstruktur, dess historiska och formella förutsättningar samt om initiativ till att förändra området till någonting annat. Ur denna genomgång växer begreppet permanentat provisorium fram.
1Av Jacob Strang.
1Av Jarmo Grönros och Juhani Kostet
1Av Kent Andersson
1Av Lena Arén, Mats Burström, Anders Gustafsson och Håkan Karlsson
1Avlutad med vol. 1.
1Av O.M. Dalton
1AVS = Arbetsgruppen för Västsveriges Stenålder, en sammanslutn. stenåldersarkeologer vid Göteborgs arkeologiska museum, institutionen för Nordisk och jämförande fornkunskap vid Göteborgs universitet; best. av Carl Cullberg, Hasse Olsson, Johan Wigforss, Stina Andersson, Monica Lundberg, Birgitta Carlbom och Karin Rex
1AVS består av Stina Andersson, Birgitta Carlbom, Carl Cullberg, Monica Lundberg, Hasse Olsson, Karin Rex, Johan Wigforss
1Avsedd för kurs för doktorande i ämnesområdet konstvetenskap, initierad av Samarbetsnämnden för de konstvetenskapliga institutionerna.
1Avsedd för skolundervisning och självstudium
1Avsedd som lärarunderlag för lektioner
1Avser den uppställning som skedde efter en plan av 1914-1916, där de högre samhällsklassernas liv, seder och bruk från början av 1500-talet till 1900-talets början, genom rumsinterörer och monterrum.
1Avser GAM:23055-23070
1Avser GAM:46672-46696
1Avser GAM:49693
1Avser GAM:58235-58318
1Avser GM:14222
1Avser Lindholmen i Strö socken, Kålland
1Avskrift efter original i Riksarkivet: Tessinska saml.,vol. 13: 2A
1Avskrifter o. avfotograferingar efter orig. hos Kerstin Wimnell, Göteborg (1960)
1Avslutas m. 8 s. anmärkn.
1Avslutas med "Påminnelser wid the nyss utkomne tankar kallade Wälment föreställning om landsens bruk" (s. 25-28). Saknar pärmar.
1Avslutas med namnregister
1Avsnittet "Donatorernas stad" behandlar Sahlgrenska sjukhuset, Chalmers, Dicksonska folkbiblioteket, Fürstenbergska galleriet, Röhsska museet, Carlanderska sjukhemmet, Carl Fredrik Waern dä och dy, familjen Ekman och Hugo Hammar. Inkl flertalet bilder ur Stadsmuseets arkiv
1Avsnittet "Krigare, dioplomat och statsfånge" tidigare tryckt i Personhistorisk tidskrift 1917
1Avsnittet "Nordstaden" inkl en beskrivning av Göteborgs Museum med avdelningar (av Sven T Kjellberg)
1Avsnittet Arkitektukonsulent i Göteborg tar bl a upp utställningen "Södra Älvstranden: i ungas ögon" på Stadsmuseet 2005 samt projektet "Betongslöjd i Bergsjön".
1Avsnittet om Göteborg behandlar Arkitektur och byggnadshistoria (Den befästa trästaden; Stenstaden inom vallgraven; Stenstaden utanför vallgraven; Landshövdingehusområden mm; Landsbygdsområdena); Byggnader och objekt; Byggnadssten; Skador
1Avsnittet om Göteborg behandlar bl a Bäckebol; Vita gaveln/Nya Varvet; Nordstaden 13:7/Norra Hamngatan 4; Stora teatern; Sahlgrenska huset/Norra Hamngatan 14; Tomtehuset; Göteborgs rådhus; Chalmerska huset/Södra Hamngatan; Börsen; Göteborgs Remfabrik
1Avsnittet om Göteborg berör Bergsjön, Norra Biskopsgården; Gårdsten samt Hjällbo
1Avsnittet om Västergötland inkl texter om topografi, historia, fornlemningar, kanaler & folklynne, samt planscher över bl a Läckö slott, Göteborg, "Ahlströmska vägen vid sjön Aspens utlopp nära Jonsereds säteri" samt en "gårdfarihandlande"
1Avsnittet The west coast of Sweden behandlar: Göteborg city museum; The Äskekärr ship; Ranneberg nature and culture path; The Bohus fortress; Ragnhildsholmen; Ytterby old church; Gravefield from the iron age and the viking age; Kastellegården; Li grave-field at Fjärås Bräcka
1Avsnitt om Göteborg ur: Swensson, C. A. :"Sverige: minnen och bilder från mina fäders land"
1Av tredje delen med tryckår 1724 finns två olika sättningar; den andra sättningen omfattande 1280 s. Denna andra sättning har på grundval av sidhänvisningar i reg. förts till 2. uppl.
1Avvikande titel denna del "Das deutsche Notgeld 1916-1919"
1Av Yngve Norinder, Jonas Orring och Gustaf Sivgård
1Axel Örnberg & C:o är återförsäljare för Ebbes Bruk