logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTBeskrivning, utgivningsuppgifter - 547

CountValue
11835-1899: Se Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur
91865-1899: Se Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur
11877-1899: Se Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur
31928-1963 med titel Årstryck / Röhsska konstslöjdmuseet, Göteborg; 1963/64-1989/1993 med titel: Årsbok / Röhsska konstslöjdmuseet. Utkom ej 1994-2006
1Bildad genom sammanslagning av Bukowskis nyheter (1983) och Bukowski revue
12Gr. 1859 med årgångsbeteckning 1859/60
1Gr. 1869
1Gr. 1874. - 1874-1975 med titel: Västmanlands fornminnesförenings årsskrift; 1976-1980: Årsskrift / Västmanlands fornminnesförening; från 1981 med ovanstående titel
1Gr. 1881
50Gr. 1886. - 1886-1899: Se Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur. - 1900-1944 med titel: Svenska bryggareföreningens månadsblad; har 1934 införlivat: Svensk bryggmästare-tidning; 1945-1968 med titel: Svensk bryggeritidskrift. - Upphört med 1968:12
1Gr. 1886. - 1886-1967 med titel: Svenska turistföreningens årsskrift; 1968-1977: Årsskrift / Svenska turistföreningen; 1978-1986: Svenska turistföreningens årsskrift; från 1987 med ovanstående titel
6Gr. 1888. - 1888-1899: Se Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur. - 1888-1963 med titel: Idun. - Har 1933 införlivat Hvar 8 dag. - Upphört med 1963:9. - Sammanslagen med Veckojournalen under titel: Idun-Veckojournalen
1Gr. 1889. - 1889-1918 med titel: Meddelanden af Gestriklands fornminnesförening; 1919-1929: Meddelanden av Gestriklands kulturhistoriska förening; från 1930 med ovanstående titel
2Gr. 1898
2Gr. 1898. - 1898-1962 med titel: Meddelanden / Kalmar läns fornminnesförening; från 1963 med ovanstående titel
1Gr. 1901. - Utgjorde 1901-1922 särskild avd. i Teknisk tidskrift; ingick 1923-1927 i Byggmästaren; 1928-1935 med titel: Byggmästaren. Arkitektupplagan; ingick 1936-1951 i Byggmästaren; 1952-1958 med titel: Byggmästaren. Uppl. A., Arkitektur; från 1959 med ovanstående titel
2Gr. 1902 med årgångsbeteckning 1900. - 1900-1957 med titel: Statistisk årsbok för Göteborg; från 1958 med ovanstående titel
1Gr. 1903. - 1903-1912 med titel: Meddelanden från Östergötlands fornminnesförening; 1913-1945/47: Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening; 1948/50-1964/1965: Meddelanden från Östergötlands och Linköpings stads museum; från 1966/67 med ovanstående titel
1Gr. 1903. - 1903-1963 med titel: Samfundet S:t Eriks årsbok; från 1964 med ovanstående titel
2Gr. 1905
2Gr. 1905. - Ersätter Meddelanden från Svenska slöjdföreningen. - 1905-1931 med titel: Svenska slöjdföreningens tidskrift; från 1932 med ovanstående titel
1Gr. 1906
1Gr. 1906. - Ersätter Meddelanden från Nordiska museet
1Gr. 1911. - 1911-1915 med titel: Svenska fotografen; 1916-1987: Svensk fotografisk tidskrift; från 1988 med ovanstående titel
1Gr. 1911 med årgångsbeteckning 1910
1Gr. 1912. - Upphört med 1932:45. - Har 1932 uppgått i Vårt hem
17Gr. 1916. - 1916-1955/56 med titel: Vår bygd; 1957-1959/60: Halland, Vår bygd; från 1961 med ovanstående titel
15Gr. 1918. - Utkom ej 1997-1998. - Upphört med 2000
1Gr. 1918 med årgångsbeteckning 1916/18
1Gr. 1920. - 1920-1938 med titel: Tidskrift för hembygdsvård; från 1939 med ovanstående titel. - Har från 1997 införlivat: Bygd och natur. (Årsbok)
1Gr. 1920. - 1920-1962/1963 med titel: Årsbok / Hyltén-Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård; från 1964 med ovanstående titel
1Gr. 1920. - 1920-1968 utg. som årsbok
1Gr. 1921. - 1921-1923 med titel: Östra Göinge hembygdsförenings årsbok; från 1924 med ovanstående titel
8Gr. 1921. - Ersätter Dalslands hembygdsförbunds årsskrift. - Utkom ej 1925, 1997
1Gr. 1922
1Gr. 1923. - 1923-1926 med titel: Blekinge-bygder; från 1927 med ovanstående titel
1Gr. 1924. - 1924-1930 med titel: Annonstaxan; från 1931 med ovanstående titel
1Gr. 1926. - 1926-1976 med titel: Meddelande / Tjustbygdens kulturhistoriska förening; 1977-1995: Årsbok / Tjustbygdens kulturhistoriska förening; från 1996 med ovanstående titel
1Gr. 1926. - Utkom ej 1939-1948
2Gr. 1927
1Gr. 1927. - 1927-1932 med titel: Årsskrift / Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm; 1933-1939: Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm; 1940-1944: Årsbok / FöreningenSveriges sjöfartsmuseum i Stockholm; från 1945/1946 med ovanstående titel
1Gr. 1928
1Gr. 1929
1Gr. 1929. - 1929-1936 med titel: Norra Allbo hembygdsförenings årsbok; från 1937 med ovanstående titel
1Gr. 1930. - 1930-1995 med titel: Meddelanden från Lunds universitetshistoriska museum; från 1996 med ovanstående titel
1Gr. 1931
1Gr. 1931. - 1931-1977:8 med titel: Göteborg denna vecka. - Upphört med 1977:8. - Fortsättes av Göteborgsguiden Göteborg denna vecka, redovisas ej i NLT
4Gr. 1931. - 1931-1993 med titel: Dalarnas hembygdsbok; från 1994 medovanstående titel
1Gr. 1932
1Gr. 1933
1Gr. 1933. - 1933-1967 med titel: Årsskrift / Malmö fornminnesförening; 1968-1977 (tr. 1982): Malmö; uppgick därefter i Elbogen (Tidskrift); från 1990 med ovanstående titel
1Gr. 1934
1Gr. 1934. - 1934-1949 med titel: Medlemsblad för Genealogiska föreningen; från 1950 med ovanstående titel
1Gr. 1935
1Gr. 1935. - Har 1950 införlivat Meddelande / Föreningen Örebro läns museum
1Gr. 1936
1Gr. 1937. - 1937-1970 med titel: Folkliv; från 1971 med ovanstående titel
2Gr. 1937. - Utkom ej 1996
1Gr. 1938. - 1-10, 1938-1949, med titel: Föreningens Armémusei vänner meddelanden; 11-34, 1950-1973/74: Meddelande från Kungl.Armémuseum; 35, 1974/75: Meddelande från Armémuseum; från 36, 1975/76, med ovanstående titel
1Gr. 1939
2Gr. 1940
3Gr. 1943. - Utkom ej 1988-1992
1Gr. 1946
1Gr. 1948. - Utkom ej 1998-1999
2Gr. 1950
1Gr. 1952
3Gr. 1952. - Utkom ej 1999
7Gr. 1956
1Gr. 1957
1Gr. 1959
2Gr. 1960. - 1960-1970 med titel: Årsbok / Eskilstuna stads museer; från 1971 med ovanstående titel. - Upphört med 1995/1996
2Gr. 1960. - 1960-1978 med titel: Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift; från 1979 med ovanstående titel
1Gr. 1961. - Ersätter delvis Halland, Vår bygd
2Gr. 1963
1Gr. 1966
1Gr. 1966. - 1966-1973 med titel: Jernvegsnytt; från 1974 med ovanstående titel
1Gr. 1966 med årgångsbeteckning 1965
2Gr. 1967. - 1967-1975 med titel: Meddelanden från Riksantikvarieämbetet; 1976-1988: Kulturminnesvård; från 1989 med ovanstående titel
1Gr. 1968 med årgångsbeteckning 1964/67. - Upphört med 1994
1Gr. 1969
1Gr. 1969. - Ersätter Folkskolans pensionärer
1Gr. 1970
2Gr. 1971
1Gr. 1972. - 1972-1985 med titel: Myntkontakt; från 1986 med ovanstående titel
1Gr. 1973
2Gr. 1973. - 1973 med titel: Meddelanden / Arkivet för folkets historia; 1974-1979: Meddelanden från Arkivet för folkets historia; från 1980 med ovanstående titel
1Gr. 1974. - 1974-1984 med titel: Kulturrådet informerar; 1985-1987: Statens kulturråd informerar; 1988-2000: Kulturrådet; från 2001 med ovanstående titel
2Gr. 1974. - Upphört med 1998:3/4
1Gr. 1975
1Gr. 1975. - 1975-1977:3 med titel: Antik & auktion; 1977:1 (ny numrering)-1984: Nya Antik & auktion; från 1985 med ovanstående titel
1Gr. 1975. - Upphört med 1996
2Gr. 1976
1Gr. 1976. - 1976-1991 med titel: EI information; från 1992 med ovanstående titel
1Gr. 1977. - 1-28, 1977-1983, med titel: Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; från 29/30, 1984, med ovanstående titel
1Gr. 1977. - 1977-1990 med titel: Samdok; 1991-1996: Samdokbulletinen; från 1997 med ovanstående titel
1Gr. 1977. - Har införlivat Kontakt med Nationalmuseum; och Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning. - 1977-1994:2/3 med titel: Bulletin / Nationalmuseum; från vol. 1/2, 1994/1995 (ny numrering) (tr. 1996) med ovanstående titel
1Gr. 1977 med årgångsbeteckning 1976/77. - 1976/77 med titel: Report / Institute of Archaeology, University of Lund; från 1977/78 med ovanstående titel
1Gr. 1978. - 1-30/31, 1978-1988, med titel: På gång i utställningssverige; från 1989 (ny numrering) med ovanstående titel
1Gr. 1978. - 1978-1989:1/2 med titel: Meddelanden från Marinarkeologiska sällskapet; från 1989:3 med ovanstående titel
1Gr. 1978 med årgångsbeteckning 1927/1979. - Årsbok. - Utkom ej 2000
2Gr. 1979
1Gr. 1979 med årgångsbeteckning 1978
2Gr. 1980
3Gr. 1981
21Gr. 1982
2Gr. 1982. - Upphört med 1987
1Gr. 1983
1Gr. 1983. - Upphört med1997:4
1Gr. 1983. - Utkom ej 1995-1996. - Upphört med 1995/96 (tr. 1997)
1Gr. 1983. - Utkom ej 2000-2001
1Gr. 1984. - Har från 1999:9 införlivat Natur och vetenskap
2Gr. 1985
1Gr. 1985. - 1985-1988:3 med titel: CW Focus; 1988:1 (ny numrering)-1991:4: CAP; 1991:5-1993:3: CAP & D; från 1993:4 med ovanstående titel
7Gr. 1986
1Gr. 1986. - Ersätter Rapport från Stockholms universitets arkeologiska forskningslaboratorium. - Utkom ej 1993. - Upphört med 12, 1999
3Gr. 1986. - Upphört med 1996:4
1Gr. 1986. - Utkom ej 1993, 1995, 1997-2000
2Gr. 1991
2Gr. 1992
16Gr. 1993
1Gr. 1993. - Ersätter Swedish archaeology
2Gr. 1993. - Utkom ej 1997-2002
1Gr. 1994
1Gr. 1994 med årgångsbeteckning 1993. - Uppgiften utgår. - Utges i Norge
1Gr. 1995
3Gr. 1996
1Gr. 1996; Upphört med 2003:6
1Gr. 1996. - Utkom ej 1997-2001
1Gr. 1997
1Gr. 1997. - Bildad genom sammanslagning av PC Windows world; och PCaktiv. - Har 2001 införlivat Internetguiden
2Gr. 1998
1Gr. 1998.
1Gr. 1998. - 1998-2000:3 med titel: Offentliga rum; från 2000:4 med ovanstående titel
1Gr. 1998. - Bildad genom sammanslagning av Biblis (Årsbok); och Bokvännen
1Gr. 2000
1Gr. 2001
1Parallelltext på svenska och engelska