logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTNamn, ämne - konferens

CountValue
1Allmänna folkskolläraremötet (Göteborg : 11)
1Allmänna konst- och industriutställningen (Stockholm : 1897)
3Allmänna svenska folkskolläraremötet (11 : Göteborg : 1893)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (12 : Norrköping : 1898)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (15 : Lund : 1913)
4Allmänna svenska folkskolläraremötet (16 : Göteborg : 1919)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (17 : Stockholm : 1924)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (4 : Jönköping : 1863)
1Allmänna svenska konstutställningen (Göteborg : 1923)
1Allmänna svenska kyrkosångshögtiden (Göteborg : 1953 : 9)
1Allmänna svenska kyrkosångsmötet (Göteborg : 1953 : 14)
1Allmänna svenska landtbruksmötet (Göteborg : 1891 : 17)
2Allmänna svenska lantbruksmötet
2Allmänna svenska lantbruksmötet (Göteborg : 1923 : 22)
1Allmänna svenska mötet för vården om de sinneslöa (Mariestad : 1916 : 7)
1Almänna svenska skolmötet (Stockholm : 1849)
1An international symposium
2Arkeologiska kongressen (Bologna : 1871)
1Arkeologisk forskning och kulturmiljövård med maritim inriktning Uddevalla 1999
1Ars Baltica (1994)