logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTFörvärvsomständigheter - till museet

CountValue
6adjunkt Anders Nilssons testamente
1adjunkt Nilssons testamente
1Anders Nilssons samlingar
2Anders Nilssons testamente
1Anna Lindqvists sterbhus
1Ann-Ida Broströms sterbhus
1anonym givare
32Arkeologiska fynd, ursprungligen tillhörande Statens historiska museer. Deponerade på Göteborgs arkeologiska museum, sedermera Göteborgs stadsmuseum, sedan 1945. 2012 överlåtna till Göteborgs stadsmuseum, se dnr 358/10 870.
3Arkeologisk undersökning 1976
3Arkeologisk undersökning 1977
1auktion
1auktion hos L. Sundborg
2Avgjutningen levererad 1919 av Herman Bergmans Konstgjuteri AB, Stockholm
1Avgjutningen levererad 1919 av Herman Bergmans konstgjuteri AB, Stockholm för 180 kr.
2avgjutning levererad av Herman Bergmans konstgjuter AB, Stockholm
1Avlämnat av Nordhallands hembygdsförening mot att i gengäld restaurera två lerkärl.