logo

Carlotta - the museum database

OBJTMEÄmnesord - kronologiskt

CountValue
11000-1800
71000-talet
21000-tiden
1100-talet
51100-talet
61200-talet
51300-talet
61400-talet
21500-1800
591500-talet
21520-1611 (Vasatiden, Sverige)
11520-1611 (Vasatiden)
11590-talet
21600-1950
1191600-talet
11610-talet
51611-1718 (stormaktstiden)
11620-1860
11620-talet
11621-1748
11630-talet
11634-1962
11667-1829
51670-talet
11678
11700-1985
11700-tal
2231700-talet
21710-talet
21740-talet
11760-1822
21770-talet
31780-talet
11790-talet
4631800-talet
151810-talet
171820-talet
181830-talet
91840-talet
121850-talet
11857
151860-talet
11864
11865
11870-1914
361870-talet
11880-1930
11880-1940
11880-1955
331880-talet
11890
431890-talet
11900
11900-1925
31900-1945
11900-1950
11900-tale
11900 talet
7391900-talet
11910
771910-talet
21914-1918 (första världskriget)
11918-1939 (mellankrigstiden)
11919-20
11920-tale
1101920-talet
21923
11926-1956
11929
1041930-talet
11933-1945
81939-1945 (andra världskriget)
11940-2014
1021940-talet
11943-2013
81945-
11945-1990
11949-1970
1501950-talet
2071960-talet
11965-07-29
11965-2015
1641970-talet
11980
921980-talet
841990-talet
31993
61994
11995
119th century
1892000-talet
22001
2200-talet
412010-talet
272020-talet
320th century
121st century
1265-31 f.Kr. (senrepubliken, Romerska riket)
1500-talet
1550-800
1600-talet
2900-talet
2Äldre bronsåldern
5Äldre järnåldern
10Äldre stenåldern
1Andra världskriget
10Andra världskriget 1939-1945
2Anglosaxisk tid
1Angosaxisk tid
11Antiken
1Bronåldern
433Bronsåldern
1Fångststenåldern
16Folkvandringstiden
6Förhistorien
1Förhistoriska tiden
3Förhistorisk tid
16Forntiden
4Förromersk järnålder
2Förromersk tid
1Högmedeltiden
4jägarstenåldern
1Järnålden
551Järnåldern
1Järnnåldern
1Kalla kriget
1lihultkultur
1Lihulttid
856Medeltiden
1Merovingisk tid
12Mesolitikum
1Mesolitisk tid
1Millennieskiftet 2000
1Modern tid
9Neolitikum
1Neolitisk tid
10Norden
1Nya tiden
1Översiktlig park- och trädgårdshistoria
1Paleolitisk tid
2Renässansen
10Romersk järnålder
3Romersk tid
1Sekelskiftet 1700
13Sekelskiftet 1900
11Sekelskiftet 2000
1Sengotiken
2Stenålder
608Stenåldern
10Stormaktstiden
1Stormaktstiden (1611-1718)
3Sverige
1Tidigmodern tid
1Trettioåriga kriget 1618-1648
1Upplysningstiden
3Vendeltiden
98Vikingatiden
1Yngre bronsåldern
4Yngre järnåldern
23Yngre stenåldern