logo

Carlotta - the museum database

OBJIDNArkivreferens

CountValue
1A:7318
1A. 112 i Anders Hedenbergs samling, Göteborgs Stadsbibliotek
1A. 121 i Anders Hedenbergs samling, Göteborgs Stadsbibliotek.
1A 111
1A 120
2A13333
1A 240, C 131
1A 27
1A 320
1A 402/A 403
1A 403, 404
5A 403, 405
1A419
1A 437
1A4408
1A4412
1A4414
1A467
1A 469
1A-4-77
2A53
1A 559, A 564, A 5
3A 563
1A 62
1a 933
1aberstéen 2211
1Aberstéen 406
2Aberstén 406
1Aberstén 407
1Aberstén 408
1Aberstén 420. (Sthlm 1891)
1Aberstén nr2211
1Aberstén nr 245 a. Historiska avdelningens bibliotek, nr 4490.
1Aberstén nr 401, Sthm 1834
1AD19,D2017
3AD23,D2010
1AD25
1AD25,D2008
4Album 1 sid 1
4Album 1 sid 10
4Album 1 sid 11
4Album 1 sid 12
4Album 1 sid 13
4Album 1 sid 14
4Album 1 sid 15
4Album 1 sid 16
4Album 1 sid 17
4Album 1 sid 18
4Album 1 sid 19
4Album 1 sid 2
3Album 1 sid 20
4Album 1 sid 21
4Album 1 sid 22
4Album 1 sid 23
4Album 1 sid 24
6Album 1 sid 25
2Album 1 sid 26
4Album 1 sid 27
2Album 1 sid 28
2Album 1 sid 29
1Album1 sid 3
3Album 1 sid 3
1Album1 sid 30
3Album 1 sid 30
2Album 1 sid 31
4Album 1 sid 32
4Album 1 sid 33
4Album 1 sid 34
2Album 1 sid 35
4Album 1 sid 4
1Album1 sid 5
4Album 1 sid 5
4Album 1 sid 6
3Album 1 sid 7
4Album 1 sid 8
4Album 1 sid 9
3Album 2 sid 1
4Album 2 sid 10
4Album 2 sid 11
4Album 2 sid 12
3Album 2 sid 13
3Album 2 sid 14
4Album 2 sid 15
4Album 2 sid 16
3Album 2 sid 17
4Album 2 sid 18
4Album 2 sid 19
4Album 2 sid 2
3Album 2 sid 20
4Album 2 sid 21
4Album 2 sid 22
3Album 2 sid 23
3Album 2 sid 24
4Album 2 sid 25
2Album 2 sid 26
4Album 2 sid 27
4Album 2 sid 28
4Album 2 sid 29
4Album 2 sid 3
3Album 2 sid 30
3Album 2 sid 31
4Album 2 sid 32
4Album 2 sid 33
4Album 2 sid 34
3Album 2 sid 35
4Album 2 sid 36
7Album 2 sid 37
5Album 2 sid 38
4Album 2 sid 39
4Album 2 sid 4
4Album 2 sid 5
4Album 2 sid 6
4Album 2 sid 7
4Album 2 sid 8
4Album 2 sid 9
4Album 3 sid 1
4Album 3 sid 10
4Album 3 sid 11
2Album 3 sid 12
2Album 3 sid 13
4Album 3 sid 14
4Album 3 sid 15
5Album 3 sid 16
3Album 3 sid 17
12Album 3 sid 18
6Album 3 sid 19
4Album 3 sid 2
6Album 3 sid 20
4Album 3 sid 21
11Album 3 sid 22
9Album 3 sid 23
4Album 3 sid 24
4Album 3 sid 25
6Album 3 sid 26
4Album 3 sid 27
4Album 3 sid 28
4Album 3 sid 29
4Album 3 sid 3
4Album 3 sid 30
4Album 3 sid 31
4Album 3 sid 32
2Album 3 sid 33
3Album 3 sid 34
3Album 3 sid 35
4Album 3 sid 36
3Album 3 sid 37
4Album 3 sid 38
4Album 3 sid 39
4Album 3 sid 4
4Album 3 sid 40
4Album 3 sid 41
4Album 3 sid 42
4Album 3 sid 43
3Album 3 sid 5
4Album 3 sid 6
4Album 3 sid 7
3Album 3 sid 8
4Album 3 sid 9
2Album 4 sid 1
4Album 4 sid 10
4Album 4 sid 11
4Album 4 sid 12
4Album 4 sid 13
4Album 4 sid 14
4Album 4 sid 15
4Album 4 sid 16
4Album 4 sid 17
4Album 4 sid 18
2Album 4 sid 19
4Album 4 sid 2
3Album 4 sid 20
2Album 4 sid 21
4Album 4 sid 22
4Album 4 sid 23
4Album 4 sid 24
4Album 4 sid 25
3Album 4 sid 26
4Album 4 sid 27
3Album 4 sid 28
4Album 4 sid 29
5Album 4 sid 3
4Album 4 sid 30
8Album 4 sid 31
2Album 4 sid 32
3Album 4 sid 33
4Album 4 sid 34
4Album 4 sid 35
4Album 4 sid 36
4Album 4 sid 37
7Album 4 sid 38
4Album 4 sid 39
4Album 4 sid 4
4Album 4 sid 40
2Album 4 sid 5
4Album 4 sid 6
4Album 4 sid 7
4Album 4 sid 8
4Album 4 sid 9
4Album 5 sid 1
4Album 5 sid 10
5Album 5 sid 11
4Album 5 sid 12
3Album 5 sid 13
2Album 5 sid 14
4Album 5 sid 15
4Album 5 sid 16
5Album 5 sid 17
3Album 5 sid 18
4Album 5 sid 19
4Album 5 sid 2
4Album 5 sid 20
4Album 5 sid 21
4Album 5 sid 22
4Album 5 sid 23
3Album 5 sid 24
3Album 5 sid 25
3Album 5 sid 26
4Album 5 sid 27
3Album 5 sid 28
4Album 5 sid 29
3Album 5 sid 3
4Album 5 sid 30
4Album 5 sid 31
4Album 5 sid 32
4Album 5 sid 33
4Album 5 sid 34
3Album 5 sid 35
2Album 5 sid 36
4Album 5 sid 37
3Album 5 sid 38
4Album 5 sid 4
4Album 5 sid 5
4Album 5 sid 6
4Album 5 sid 7
4Album 5 sid 8
4Album 5 sid 9
4Album 6 sid 1
4Album 6 sid 10
3Album 6 sid 11
4Album 6 sid 12
4Album 6 sid 13
4Album 6 sid 2
4Album 6 sid 3
4Album 6 sid 4
4Album 6 sid 5
4Album 6 sid 6
4Album 6 sid 7
4Album 6 sid 8
4Album 6 sid 9
1Allhem neg. V:6384
2Allhem neg. V 22.512: - V 27.584:
1Allhem neg. V 25.831.
1Allhem neg. V 25860:
1Annan ritning lik ovanst.: GMA:7222:468.
1antagligen utdep. till Surte glasbruk
1anteckningar medföljer i kuvert.
1Antikvarisk-Topografiska Arkivet, 586:33
1Architektonisk album GMA:9770:6
1arkivalier finns även hos Göteborgs Stadsarkiv
1Arkivbladet märk 327:2
1arkivbladet märkt 321:1
1Arkiv DVD 1721
6Arkiv DVD 1723
1Arkivet nr 2903
1Arkiv MAPP 1807
1Arkiv MAPP 1842
1Arkiv MAPP 1852
1ARKIVMapp 1869
9Arkiv MAPP 1869
6ArkivMapp 1880
5Arkiv Mapp 1880
3Arkiv nr:2621
1Arkivnr. 2903
1Arkivserie 48, m 1486
1Artikel "Från Stensjön till Dämmet", se rubrik Mölndalsån i Göteborgsarkivet
2Arvid Backströms Göteborgs arkiv
1ase Lili Rikséns arkiv
1Ateneum, katalog nr 1160, inventarienummer A II 1042
1Avfoto efter original i Polisens arkiv.