logo

Carlotta - the museum database

PERNAMInstitution, medarbetare - biuppslag

CountValue
1Aarhus Universitet. Afdeling for Forhistorisk Arkæologi
1Aarhus universitet. Humanistisk samfund
1Aarhus Universitet. Institut for Dramaturgi. Symposium (Århus : 1994) (MM)
1Acts of interstellar torture (fanzin) (MM)
1Agenda kulturarv (projekt)
1Agora forskarnätverk (MM)
1Ajtte
1Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie (MM)
1Aktiebolaget Papyrus
1Aktiebolaget Sjöassuranskompaniet (MM)
1Albin Rapp konfektionsfabrik (MM)
1Ale kulturnämnd
1Alingsås museum
1Altonaer Museum
1Amatörteaterns riksförbund
1Amerikanska emigrantkompaniet (MM)
1Amerikanska emigrant kompaniet (MM)
1Anne Frank Stichting [108763] (MM)
1Anno museum (MM)
3Apotekarsocieteten
1Arbeitsgruppe Museumspädagogik (MM)
1Arbetarnas bildningsförbund, Göteborg
1Arbetarnas bildningsförbund (Angered) (MM)
1Arbetarnas bildningsförbund [108865] (MM)
2Arbetarnas kulturhistoriska sällskap
1Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
5Arbetets museum, Norrköping
1Arbetsförmedlingen (Göteborg). Kultur media (MM)
1Arbetsgruppen Färg, form & estetik [108908] (MM)
1Arbetsgruppen för Konstepidemin (Göteborg)
1Arbetsgruppen för Kulturvårdsprogram Grangärdebygden (MM)
1Arbetslivscentrum
1Arbetsmarknadsdepartementet
1Arbetsmiljöfonden
1Archives de France (MM)
1Arkeologi E4 Uppland
1Arkeologisk museum, UiS
5Arkitekturmuseet
3Arkivet för folkets historia
6Armémuseum
1Arne Bruun Rasmussen Kunstauktioner (MM)
1A royal history (projekt) (MM)
1Asea (MM)
2Ask & Embla Hb (MM)
1Associazione amici della Scala (MM)
1Astra Hässle (MM)
1August Abrahamsons stiftelse