logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMTitel - biuppslag

CountValue
1A-Anlöpning
1A-B
1Abako 30 år : 1973-2003
1Abbed-Blide
1ABC-boken berättar : En didaktisk studie från Stockholm åren 1770-1900
1A-Bek
1Abelin-Anjou
35Accessionskatalog
13Accessionskatalog register
1Achilles häl
1Acta och skildringar rörande Tegnér, G. Adlerbeth, J. Lagergren, J. Rydeman m.fl
1Acta till Hudiksvalls läroverks historia
1Acta till Stockholms större latinläroverks historia
1A-D
1Adelssöners uppfostran
1A disarranged playing board
1Adja Yunkers
1Adlerbeths tid : 1786-1793
1Adolf Modéèr och hans insatser för folkupplysningen
1AfA
1AfA-kamraten
2A-G
1Agamemnon [rf4 rm5 rt9]
1Agardh, Bergman, Broocman, Fryxell, Silverstolpe: Tidiga enhetsskoletankar
1Agnese: Opera i to acter
1Agrarhistoria i Västra Götaland
1A guide to memories and emotions
1A-guy
1A-Hes
1A historical gudie to Gothenburg
3A-K
1Akademien 1826-1837
1Akademier samt vittra och lärda samfund
1Akademisk avhandling om zigenare
1A-Kai Christensen
11AKB
42AKN-Hum
40AKN-Hum/Nat
1AKP
1Aktieägarens uppslagsbok
1Aktiebolaget schwartzman och nordström : en storindustri i Bohuslän : festskrift utgiven med anledning av firmans 40-årsjubileum
1Aktiebolaget Skånska cementgjuteriet 1887-1937
1A-L
1Albert Speer och sanningen
1Alböke, Köpings, Räpplinge, Löts, Egby, Bredsätra och Gärdslösa socknar
1Ale härad
1Allers
1Allers familjejournal
1Allers familjjournal
2Allmän del
2Allmänna folkskolestyrelsens i Göteborg berättelse om folkskolornas gång och verksamhet under år 1867
1Allmänna stadganden
1Allmänna utgångspunkter för undersökningen samt bearbetning av intervjumaterialet
1Allmogeträdgården
1Allt är inte vad det synes vara
1Allt för alla bildnyheterna
1Allt för allas månadshäfte
1Allt ljus på Göteborg
1Allt om Karl XII
1Allt som kan mätas är inte vetenskap
1Almanackan
1Almquist, Cramér, Kryger, Siljeström m fl: Tidiga enhetsskoletankar
1Amateur/Eldsjäl
1A midsummer night's dream
1A-N
1Analys av utvecklingsmöjligheter och förslag till planeringsinriktning
1Andra allmänna bostadsräkningen i Göteborg
1Andra arméfördelningen
1Andra bandet, som innehåller Göthaland, nemligen Öster- Göthland, Småland, Öland, Gottland, Wester-Göthland, Wärmeland, Dal, Bohus län, Skåne, Halland och Blekinge. 1793
1Andra delen
1Andra häftet. 1814. 118 s. =(s. 116-18 opag.)=; [7] pl.
1Andras affärer
1Andre legationspredikanten vid svenska beskickningen i Konstantinopel Sven Agrells dagbok 1707-1713
1Anecdoter, minnen och intryck från ett fälttåg i Spanien 1835-1836
1An ethnomisicological study of dancing and music-marking among Yugoslavs in Stockholm
1Angered 19, Rösered 2:40
1Angered 5, Äspered
1Angeredsbanan
1Angereds och Bergums kyrkogårdar
1Anhalt. Baden
1Animal musicians in medieval Swedish churches
1Ankarcrona-Becker
1Anläggningsplanen och dess tillämpning
1Anmana-Barhufvad
1Anna-Stina i Stockholm
1Annika och Torkel i Berg
1Anteckningar om mynt, vigt, mått och varupris i Sverige under de första femtio åren af vasahusets regering
1Anteckningar om Portland-cement och dermed sammanhörande ämnen: Gjorda unde ren resa i England och Frankrike 1868
1Anteckningar rörande svenska regementernas historia
1Antigone
1Antigone ; Les mariés de la tour Eiffel ; Les chevaliers de la table ronde ; Les parents terribles
2Antikvitetsarkivet
1Antikvitetskollegiet
1Antikvitetskollegiet I
1AntikWest
1Antik West
1Antiquités de la Finlande
1Antiquités des provinces baltiques
1Antiquités morduines, mériennes et tschoudes
1Antiquités permiennes
1Apotekare
1Applications
1Aquis submersus
1Arbetarfamilj i empiri och teori
1Arbetarkultur
8Archaeology, Celtic studies, history, linguistics, literature
1archaeology and iconography
2Archéologie gallo-romaine, p. 2 : L'archéologie du sol
1Architecture civile et militaire.
1Architecture religieuse. T. 1, Périodes Mérovingienne, Carolingienne et Romane
1Architecture religieuse. T. 2, Periode française, dite gothique style flamboyant, renaissance
1Archives and manuscripts.
1Arendals gård
1Argus
1Aristide Forestier i Can-Can
2Arithmeum
1Arkelogisk rapport; Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2009:6; Tumlehed 2:55 och 2:59
1Arkeologin och livet
1Arkeologin skapar själv sina källor
1Arkeologiska båtfynd och levande tradition
1Arkeologiska prov- och slutundersökningar
1Arkeologiska uppdragsverksamheten : Arkeologisk utredning
1Arkeologisk delundersökning av boplats Vf 343, Göteborgs kommun
2Arkeologisk förundersökning
1Arkeologisk rapport; :Syrhåla Göteborg : Boplatsområde sonderingsgrävning
1Arkeologisk rapport; 11:S 108 Nolered Göteborg; Boplatsområde stenålder
1Arkeologisk rapport; 12:110 Östergärde Göteborg; Gravfält romersk järnålder
1Arkeologisk rapport; 12:218, 219 Låssby Skäggered Göteborg; Stockbåtar bronsålder/järnålder
1Arkeologisk rapport; 13:S 10 M.fl. Boplatser, stenålder
1Arkeologisk rapport; 13:S 10 Vikan Göteborg; Boplatsområde stenålder
1Arkeologisk rapport; 13:S 13 Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport; 13:S 1 Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport; 13:S 5 Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport; 13:S 6 Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport; 13:S 9 Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport; 14:43 Holm Göteborg; Gravfält romersk järnålder
1Arkeologisk rapport; 14:44 Holm Göteborg; Boplatsområde
1Arkeologisk rapport; 14:63 Holm Göteborg; Boplatsområde gravfält
1Arkeologisk rapport; 14:S 36 Holm Göteborg; Boplatsområde stenålder
1Arkeologisk rapport; 14:S 37 Holm Göteborg; Boplatsområde stenålder
1Arkeologisk rapport; 15: 118-126 Bräcke Göteborg; Boplatsområde bronsålder
1Arkeologisk rapport; 15:80 Tolered Göteborg, Fornborg
1Arkeologisk rapport; 15:88 Tolered, Göteborg : Stensättning bronsålder järnålder
1Arkeologisk rapport; 15:89 Tolered, Göteborg : Stensättning folkvandringstid
1Arkeologisk rapport; 15:S 66 Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport; 15:S 69 + 15:S 91 Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport; 18:148, 152 Skogome Göteborg; Gravfält sonderingsgrävning
1Arkeologisk rapport; 18:171 Kärra Göteborg; Boplatsområde stenålder gravar förromersk järnålder
1Arkeologisk rapport; 18:S 55, 57, 58, 59, 62 Kärra Göteborg; Fyndplatser för flinta
1Arkeologisk rapport; 25:127 Styrsö; Fyndplats för flinta
1Arkeologisk rapport; 25:S 54 Sandvik Styrsö; Boplatsområde stenålder
1Arkeologisk rapport; Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:22
1Arkeologisk rapport; Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:37
1Arkeologisk rapport; Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2007:49
1Arkeologisk rapport; Björlanda 379; Boplatsområde äldre stenålder
1Arkeologisk rapport; Boplats på Styrsö; Styrsö 132, Boplats; Förundersökning, Göteborgs kommun
1Arkeologisk rapport; Fornlämningar vid Hjuviksvägen; Del av Torslanda 10, 15, 133, 136, 137, 140, 241 och 253; Antikvarisk kontroll, Göteborgs kommun
1Arkeologisk rapport; Fornlämning Lu 297 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Fornlämning nr 12:159/1 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Fornlämning nr 12:159/3 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Fornlämning nr 12:164 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Fornlämning nr 12:216 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Fornlämning nr 13:S26 inom Göteborgs stad; Boplatsområde: stenålder
1Arkeologisk rapport; Fornlämning nr 18:151 inom Göteborgs stad; Kokstensrösen
1Arkeologisk rapport; Fornlämning nr 18:15 inom Göteborgs stad, gravfält
1Arkeologisk rapport; Fyndplats i Säve; Sä 255, Gunnesby 3:11, Fyndplats; Utredning, Göteborgs kommun
1Arkeologisk rapport; Göteborg Lu 273:2 Skäggered. Stensättning; Fornlämning nr Lu 273:2 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Göteborg Lu 303 Skäggered 1:2. Boplatsområde; Fornlämning nr Lu 303 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Lerbäck Säve 269 ; Boplatsområde stenålder
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av ; boplatsområdet sök nr 13, Nolered i ; Torslanda socken, Bohuslän
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av; boplatsområdet söknummer 18:S 75, Skogome, Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av; fornminnesinventeringens nr 12:156; Röra 1:7, Björlanda socken, Bohuslän
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av; fornminnesinventeringens nr 12:157, Röra 1:8, Björlanda socken, Bohuslän
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av; fornminnesinventeringens nr 12:167, Sörred 1:8, Björlanda sn, Bohuslän
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av ; fornminnesinventeringens nr 13:9, inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av boplatsområde,; söknummer 2, Enfaldig backe, Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av boplatsområde, söknummer 4, Vikan, Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av boplatsområde; söknummer 3, Ivarsberg, Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av boplatsområdet söknr 21 i Björlanda socken, Björlanda
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av boplatsområdet söknummer 1, Viken, Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av boplatsområdet söknummer 9 på Donsö i Styrsö kommun
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nr 12:154; Röra 1:3, Björlanda sn, Bohuslän
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nr 12:158; Röra 1:4 A, Björlanda socken, Bohuslän
1Arkeologisk rapport; Rapport över undersökning av fornminnesinventeringens nr 15:110 vid Slätta Damm inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport; Stenålder på Brännö; Styrsö 108, Brännö 1:170, Boplats; Förundersökning, Göteborgs kommun
1Arkeologisk rapport; Stenålder vid Lönndalsvägen; Styrsö 109, 110 och 111, Lönndalsvägen, Brännö, Fyndplatser för flinta; Schaktövervakning, Göteborgs kommun
4Arkeologisk rapport; Syrhåla Göteborg; Boplatsområde sonderingsgrävning
1Arkeologisk rapport; Tagene Säve 163; Odlingsrösen, bronsålder
1Arkeologisk rapport : 15:S 94 Syrhåla Göteborg : Boplatsområde yngre stenålder
1Arkeologisk rapport : Fornlämning nr 12:S 12, 12:S 14, 12:S 152 inom Göteborgs stad : Fyndplatser: flinta, keramik
1Arkeologisk rapport : Rapport över undersökning av boplatsområde : söknummer 10, Syrhåla, Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport : Rapport över undersökning av boplatsområdet söknummer 14:S 70 : Gunnestorp, Tuve, Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport :Syrhåla Göteborg, boplatsområde, sonderingsgrävning
7Arkeologisk rapport : Syrhåla Göteborg : Boplatsområde sonderingsgrävning
1Arkeologisk rapport : Syrhåla Lundby 175 : Boplatsområde äldre stenålder
1Arkeologisk rapport 1917:3; Styrsö sockens fornminnen n:r 156, Stenåldersboplats
1Arkeologisk rapport 1917:4; Skändla Sörgården i Tuve s:n
1Arkeologisk rapport 1929:2; Torslanda sockens fornminnen n:r 54; Skelettfynd
1Arkeologisk rapport 1937:2; Stenåldersboplatsen på Stora Önnered, V.Frölunda socken
1Arkeologisk rapport 1963:2; Rapport över undersökning av fornlämning Göt 142 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport 1963:3; Rapport över undersökning av Göt 143 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport 1965:2 : Rapport över fornminnesinventeringens nr 11:55/1 inom Torslanda kommun
1Arkeologisk rapport 1968:3; Fornlämning nr 12:161 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport 1968:4; Fornlämning nr 12:162/1 inom Göteborgs stad : Röse
1Arkeologisk rapport 1968:6; Göteborg Lu 279 Röra : Stensättning
1Arkeologisk rapport 1968:7; Fornlämning nr 12:S149 inom Göteborgs stad; Boplatsområde: Ev. bronsålder
1Arkeologisk rapport 1968:8; Fornlämning nr 12:S150 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport 1969:1; Göteborg Torslanda (omr 11) Sondering 1968; PM angående boplatssonderingar i Torslanda sommaren 1968.
1Arkeologisk rapport 1969:5; Fornlämning nr 11:50 inom Göteborgs stad; Eventuellt gravfält
1Arkeologisk rapport 1969:6; Fornlämning nr 11:S 53 inom Göteborgs stad; Boplatsområde: stenålder
1Arkeologisk rapport 1969:7; Fornlämning nr 11:S inom Göteborgs stad; Boplatsområde: ev. stenålder
1Arkeologisk rapport 1969:8; Fornlämning nr 11:S inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport 1969:9 : Fornlämning nr 12:57 inom Göteborgs stad
1Arkeologisk rapport 1970:7 : 15:S 63 Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1970:8 : 15:S 64 Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1970:9 : 15:S 65 Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1974:8; Bergsgården Tuve 141; Stensättning, yngre bronsålder; Boplatsområde, osäker datering
1Arkeologisk rapport 1975:2; Styrsö, Styrsö 144; Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1975:3; Styrsö Styrsö 148; Boplatsområde äldre stenålder
1Arkeologisk rapport 1975:4; Stenebyområdet Unnered Tuve 65; Stensättning, Bronsålder/yngre järnålder
1Arkeologisk rapport 1976:6; Kyrkbyn Lundby 203; Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1976:7; Steneby Björlanda 111, 397; Boplatsområden, järnålder
1Arkeologisk rapport 1976:8; Röd Torslanda 98, 100, 101, 102; Boplatsområden, stenålder
1Arkeologisk rapport 1977:2; Röd 98 Torslanda; Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1977:3; Röd Torslanda 100B; Boplatsområde, äldre stenålder
1Arkeologisk rapport 1977:4; Röd Torslanda 101A; Boplatsområde, äldre stenålder
1Arkeologisk rapport 1977:5; Röd Torslanda 101B; Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1978:3; Lundby 244, Arendal; Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1978:4; Styrsö 114 Brännö. Boplatsområde, äldre stenålder
1Arkeologisk rapport 1978:5; Säve 57 och 200 Svensby. Drottning Hackas grav.; Långdös, yngre stenålder och boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1978:6; Säve 117 Svensby; Boplatsområde, bronsålder och järnålder samt stensättning
1Arkeologisk rapport 1980:1; Torslanda 100 D, Österöd; Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1981:3; Lundby 183/184, Lundby kyrkby. Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1981:4; Torslanda 72, Torslanda; Gravar, yngre stenålder, bronsålder
1Arkeologisk rapport 1981:9; Torslanda 202/203 Torslanda; Boplatsområde, stenålder
1Arkeologisk rapport 1982:6; Rapport över Styrsö 64, Donsö; Oregelbunden stensättning
1Arkeologisk rapport 1987:6; Rapport över arkeologisk provundersökning; Ytterby 16, Ragnhildsholmen, Göteborgs kommun; Kulturlager
1Arkeologisk rapport 1990:7; Rapport över arkeologisk förundersökning; Boplats Säve 205, Göteborgs kommun, förundersökning 1990
1Arkeologisk rapport 1997:2; Rapport över arkeologiska förundersökningar i Göteborgs kommun 1991 och 1997. ; Torslanda socken nr 121, boplats
1Arkeologisk rapport 2001:6; Rapport över arkeologisk förundersökning i Göteborgs kommun 2001; Torslanda socken nr 74, Stenåldersboplats
1Arkeologisk rapport 2009:5; Boplats i Brunstorp; Säve 379, Brunstorp 2:30, Boplats; Undersökning, Göteborgs kommun
1Arkeologisk rapport Rosenhill Lundby 97, 98; Stensättning och plats för borttagen hög
3Arkeologisk undersökning
1Arkeologisk undersökning 2015
4Arkeologisk utredning
1Arkeologisk utredning: Kullbäckstorp i Härryda
1Arkitekten Carl Westman
1Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister
1Arkitekter och fasader
1Arkitektur bilder
2Arkitekturforskning
2Arkiv
1Arkiv i väst
8Armén
1Arms and armour
1Arms and armour exhibition
1Art bulletin of Nationalmuseum
1Arthurs jakt; Araminta May; Palatset
1Artikelregister 1980-2005:1
1Art in Gothenburg during the 1960s and 1970s
1Asien möter Europa
1Aspeland, Sevede, Tuna län
2A story about a bar corkscrew
1A szarmatakor emlékei magyarorságon
1Atlanterhavet
1Atlas
1Atlas Historique: L'Histoire de l'Humanité de la Préhistoire à nos jours
1Atlas of the world
1Atlas öfver Sverige
1Atlas över Sverige
1Atomic physics
1Att erövra omvärlden
1Att förnya på Lindholmens villkor: Program för ett experiment i stadsförnyelse
1Att hävda och vårda ett revir : Argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010
1Att köpa päls
1Att möta det man möter
1Att värdesätta källmaterial
1Audism
1August, August, August
1Aurelius räknelära från 1614
1Ausstellung die Wienerin, Künstlerhaus
1Autobiografiska anteckningar m. m
1Avantgardisktiska ansatser
1Avbildningar
2Avd. byggnadskonst
1Avdelningen för konsthantvek och konstindustri
1Avskilda världar
1Avskrift ur D:r Georg F. L. Sarauws dagbok
1Av Vasarnas ätt