logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTVärdpublikation, utgivare - källa till artikel

CountValue
6Åbo stads historiska museum
10Blekinge hembygdsförbund
4Dalslands fornminnes- och hembygdsförb.
1De sju häradernas kulturhist. fören.
1De sju häradernas kulturhistoriska fören.
3Eskilstuna museer
8Föreningen för svensk undervisningshistoria
1Föreningen Heimbygda
67Fornminnesföreningen i Göteborg
1Fröding, Hugo
2Gästriklands kulturhistoriska fören.
3Göteborgs arkeologiska musem och Fornminnesförening i Göteborg
11Göteborgs Arkeologiska museum och Forminnesföreningen i Göteborg
24Göteborgs arkeologiska museum och Fornminnesföreningen
1Göteborgsarkeologiska museum och Fornminnesföreningen i Göteborg
153Göteborgs arkeologiska museum och Fornminnesföreningen i Göteborg
3Göteborgs etnografiska museum
69Göteborgs hembygdsförbund
16Göteborgs hembygdsförening
33Göteborgs historiska museum
113Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening
7Göteborgs stadsmuseum och Forminnesföreningen i Göteborg
237Göteborgs stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg
2Göteborgs stads tjänstemannaförbund
8Göteborgs turistförening
2HSB
1Kult
1Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
1Kungl. vitterhets- historie- o. antikvitetsakad.
1Mimers brunn.
2Naturskyddsföreningen
10Nordhallands hembygdsförening
2Örebro läns museum
5Statens historiska museum
11Svenska kommunaltekniska föreningen
1Uppsala stads historiekommitté
1Västergötlands hembygdsförbund