logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTPeriodika, efterföljande titel

CountValue
2ABOA (Turku. 1982) 0780-1882
11Accessionskatalog över utländsk litteratur i svenska forskningsbibliotek. AKB
54Accessionskatalog över utländsk litteratur i svenska forskningsbibliotek. AKB 0567-6819
2Aktuellt / Marinmuseum 1103-5595
2Aktuellt från Föreningen Marinmusei vänner i Karlskrona 0430-8441
1Aktuellt om migration 1652-7119
2Alingsåsbygden
1Allers familjejournal
1Almanack/Hushållningssällskapet i Göteborgs och Bohus län
1Almänna tidningar innehållande tillika Svea Rikes annaler
2Annedals folkskoleseminarium Göteborg
1Antik & auktion (1985) 0282-8200
7Archaeological method and theory 1043-1691
1Arkitekttävlingar (1967)
2Arkitektur 0004-2021
1Arménytt 0004-2404
2Art and archaeology technical abstracts 0004-2994
1Art bulletin of Nationalmuseum Stockholm 1401-2987
1Arv og eje 0105-0192
1ASEA:s tidning
1Aseas tidning
1ASEA tidning 0346-6582
1AT. Arkitekttidningen 0004-2005