logo

Carlotta - the museum database

OBJIDNKonferens

CountValue
1Allmänna flickskolemötet
1Allmänna folkskolläraremötet (Göteborg : 11)
1Allmänna konst- och industriutställningen (Stockholm : 1897)
1Allmänna svenska flickskolemötet (15 : Göteborg : 1928)
1Allmänna svenska flickskolemötet (21 : Karlstad : 1948)
1Allmänna svenska flickskolemötet (22 : Linköping : 1951)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (10 : Stockholm : 1888)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (11 : Göteborg : 1893)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (12 : Norrköping : 1898)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (12 : Norrköping : 1898)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (15 : Lund : 1913)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (16 : Göteborg : 1919)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (17 : Stockholm : 1924)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (18 : Stockholm : 1930)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (3 : Göteborg : 1862)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (4 : Jönköping : 1863)
1Allmänna svenska folkskolläraremötet (7 : Lund : 1871)
1Allmänna svenska folkskollärarmötet (15 : Lund : 1913)
1Allmänna svenska konstutställningen (Göteborg : 1923)
1Allmänna svenska kyrkosångshögtiden (9 : Göteborg : 1953)
1Allmänna svenska kyrkosångshögtiden (Göteborg : 1953 : 9)
1Allmänna svenska kyrkosångsmötet (Göteborg : 1953 : 14)
1Allmänna svenska kyrkosångsmötet (Göteborg : 1953 : 14)
1Allmänna svenska landtbruksmötet (Göteborg : 1891 : 17)
1Allmänna svenska lantbruksmötet
1Allmänna svenska lantbruksmötet (17 : Göteborg : 1891)
1Allmänna svenska lantbruksmötet (22 : Göteborg : 1923)
1Allmänna svenska lantbruksmötet (9 : Göteborg : 1860)
1Allmänna svenska lantbruksmötet (Göteborg : 1923 : 22)
1Allmänna svenska läraremötet (12 : Göteborg : 1887)
1Allmänna svenska läraremötet (7 : Lund : 1872)
1Allmänna svenska mötet för vården om de sinneslöa (Mariestad : 1916 : 7)
1Almänna svenska skolmötet (Stockholm : 1849)
1Amerika tur och retur, Symposium (Göteborg : 1996)
1An international symposium
1Arbeitstreffen der Osteologen (Konstanz : 1993 : 8)
1Arkeologiska kongressen (Bologna : 1871)
1Arkeologisk forskning och kulturmiljövård med maritim inriktning Uddevalla 1999
1Ars Baltica (1994)
1Atlantic colloquium(1:1961:Brest)
1Atlantic colloquium (3 : Moesgård : 1969)
1Atlantic colloquium (4 : Ghent : 1975)
1Att förebygga brott och rädsla - perspektiv, problem, politik (2001 : Göteborg)