logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTSerie, biuppslag - 840

CountValue
2Acta archaeologica Lundensia. Series in 4o
1Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora
1Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora. Historica
1Agoras skriftserie (Stockholm)
1Archaeologia medii aevi Finlandiae
2Arkeologiska rapporter och meddelanden från Institutionen för arkeologi vid Stockholms universitet
1Arkeologiska skrifter
1Arkitekturmuseets skriftserie
1Årsbok / Marknadsföreningen i Göteborg
2Bildkataloge des Museums für Ur- und Frühgeschichte Schwerin
1DFR-rapport
1Dramatens skriftserie
1Ds : departementsserien
2Ds E (1961)
1Forskningsprofiler vid Göteborgs universitet
2GOTARC. Series B, Gothenburg archaeological theses
3Göteborgs stadsmusei skriftserie
1Ingenjörsvetenskapsakademiens meddelande
1I Värend och Sunnerbo
4Jysk arkaeologisk selskabs skrifter
3Katalog / Malmö museer
1Katalog / Prins Eugens Waldemarsudde
2Kring Malmöhus
2Kulturhistoriska rapporter
1Kulturhistorisk utredning
4Kust till kust-böcker
1Lagerbringbiblioteket
1Linköping studies in arts and science
1Meddelande / Tekniska litteratursällskapet
1Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
3Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund
2Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet
1Methuen's handbooks of archaeology
11Monografier / Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
2Monografier utgivna av Stockholms stad
1Nationalmusei utställningskatalog
1Nordiskt samarbete inom undervisningsområdet
2Occasional papers in archaeology (Uppsala)
1Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences
2Publikation / Det Kongelige danske videnskabernes selskabs kommission til udforskning af landbrugsredskabernes og agerstrukturernes historie
2Rapport / Naturvårdsverket
1Rapport / Riksantikvarieämbetet. A
2Rapport / Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer
1Rapport / Statens sjöhistoriska museum
1Rapport från Norrköpings stadsmuseum
1Rapport från Statens kulturråd
1Rapport från Stockholms universitets arkeologiska forskningslaboratorium
1SAR : Stockholm archaeological reports
1Schriftenreihe des Oberösterreichischen Musealvereines
1Skokloster-studier
1Skrifter / Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar
1Skrifter / utgivna av Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg
1Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige
1Småskrifter / Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne
2Småskrifter / utgivna av Bohusläns museum
1SÖ:s publikation Läroplaner
1Studia archaeologica Universitatis Umensis
1Studier från Zornska institutet för nordisk och jämförande konsthistoria vid Stockholms högskola
3Studies in archeology
1Südosteuropa-Jahrbuch
2Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja
1Suomen museoliiton julkaisuja
1Svenska kulturminnen
5Theatron
1Uppsatser från Historiska institutionen i Göteborg
1Utställningskatalog / Statens historiska museum
1Värmland förr och nu
1Veröffentlichungen der urgeschichtlichen Sammlungen des Landesmuseums zu Hannover
9Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
10Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Reihe L, Vor- und frühgeschichtliche Beiträge