logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTRiksantikvarieämbetets fornsök, http - url

CountValue
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10144402840001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10144500740001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10148200100001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000020001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000050001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000050002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000050003
13http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000120001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000130001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000200001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000220001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000420001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000430001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153000500001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100070001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100120001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100120002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100130001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100150001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100160001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100230001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100260001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100430001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100590001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100600001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100610001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100810001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100880001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100910001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153100920001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101020001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101030001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101030002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101050001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101060001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101200001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101260001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101270001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101280001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101300001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101330001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101340001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101350001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101360001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101390001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101410001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101420001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101450001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101500001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101510001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101520001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101740001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153101810001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153102280001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153102310001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153102470001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153102700001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153102710001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153102720001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153200440001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153400020001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153400100001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153400160001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153400200001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153400210001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153400340001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153400620001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153400630001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153400640001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153600520001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153601060001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153601070001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153601100001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153601730001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602060001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602070001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602270001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602280001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602570001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602610001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602660001
4http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602670001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602740001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602760001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602790001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602790002
6http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602970001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153602980001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603010001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603020002
4http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603030001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603040001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603060001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603070001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603100001
6http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603190001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603230001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603240001
5http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603250001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603470001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603650001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603700001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153603740001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153604100001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153604110001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153604180001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153604500005
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153604560001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153604570001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153604580001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153604590001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153604670001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10153801360001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154900150001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154900660001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154900740001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154900780001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154900790001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154900850001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154900950001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154901190001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154901200001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154901240001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154901250001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154901280001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154901290001
47http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154901320001
14http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154901850001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154902060001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154902070001
682http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154902160001
22http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154902180001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154903140001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154903150001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10155900080001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10155900080002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10155900170001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10156300010002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10156300020001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10156300290001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10156405600003
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10156500320001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10157300870001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10158300100006
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10158301050001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159000100001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159000290001
34http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159000380001
23http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159000390001
14http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159000450001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159000460001
4http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159000530001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159000730001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159600450001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159600590001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159701280001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159800010001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10159900720001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160201080001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160201170001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160201180001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160201420001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160201450001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160401790001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160402050001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160500760001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160500860001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160501030001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160501340001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160501480001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160501710001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160501970001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160502510001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160502550001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160503000001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160503240001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160503250001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160503300001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160503360001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160503580001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160503760001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160503870001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10160615120001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100170001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100200001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100500001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100720001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100730001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100740001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100750001
8http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100760001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100830001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100840001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100860001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100870001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100880001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100890001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100900001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100910001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100920001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100940001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100960001
4http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100970001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100980001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161100990001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101000001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101010001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101020001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101030001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101050001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101060001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101100001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101150001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101170001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101210001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101220001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101260001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101270001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101380001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101460001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101470001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101530001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101540001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101570001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101730001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101770002
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101780001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101930001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101940001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101950001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101960001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101970001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161101990001
4http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102010001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102030001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102070001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102110001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102110002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102190001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102400001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102500001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102530001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102570001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102600001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102650001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161102660001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300070001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300150001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300150002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300210001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300240001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300290001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300560001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300570001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300570002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300580001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300680001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300720001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300830001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300900001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300910001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300910002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161300980001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301020001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301150001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301520001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301680001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301790001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301800001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301810001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301820001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301830001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301850001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161301860001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161900260001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161900730001
37http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10161900850001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10162200950001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10162201460001
4http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10176300230001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10177701920001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200030001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200060001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200130001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200130002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200240001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200310001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200320001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200330001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200400001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200590001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200610001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300200840001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400230001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400240002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400250001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400310001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400350001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400360001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400370001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400410001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400520001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400530001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400560001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400570001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400660001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300400710001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401040001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401060001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401140001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401160001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401170001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401410001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401420001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401430001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401440001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401450001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401460001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401470001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401480001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401540001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401560001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401570001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401580001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401620001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401650001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401650002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401680001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401690001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401690002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401720001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401750001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401760001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401770001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300401850001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402010001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402020001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402030001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402040001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402070001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402080001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402090001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402110001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402120001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402140001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402150001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402160001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402180001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402190001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402210001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402220001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402250001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402290001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402300001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402440001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402510001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402530001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402570001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402580001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402610001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402670001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402680001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402700001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402730001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402770001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402800001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300402900001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403010001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403030001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403040001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403050001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403130001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403140001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403190001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403240001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403350001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403370001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403390001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403400001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403410001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403420001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403430001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403430002
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403440001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403450001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403460001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403470001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403480001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403490001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403520001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403550001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403570001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403600001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403630001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300403640001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300404110001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10300404350001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200030001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200060001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200070001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200080001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200110001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200120001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200130001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200180001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200190001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200220001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200230001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200240001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200280001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200290001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200330001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200430001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200570001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200940001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200950001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304200960001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201040001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201100001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201180002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201180003
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201190001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201190003
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201200002
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201200003
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201200004
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201250001
3http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201360001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201410001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201800001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304201890001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304202220001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304202310001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304202540001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304202590001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304202790001
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304203100001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304203320001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10304203360001
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/11114000019575
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000002407
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000002677
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000002680
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000003089
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000005255
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000006247
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000006255
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000006305
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000015053
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000016041
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000026687
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000040217
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000049852
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000049853
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000051126
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000051132
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000057528
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000057529
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000062954
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000109826
2http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000120783
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000133768
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/1200000016
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000165263
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000168502
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000211333
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000212568
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/12000000212856
1http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6051
1http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8932
1http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10156300040001
2https://app.raa.se/id/secure/fornreg/lamning/20779a38-5fa2-40b4-8625-644c26dbf7f0
1https://app.raa.se/id/secure/fornreg/lamning/35427c7a-78b3-4999-87a4-867c1c7774f9
1https://app.raa.se/id/secure/fornreg/lamning/38a0d8b8-d4c2-4694-b784-4f5aae3b075b
1https://app.raa.se/id/secure/fornreg/lamning/5c024642-4efd-40fb-a7b7-488b48f7b94c
2https://app.raa.se/id/secure/fornreg/lamning/6929c930-cf82-4e12-b46b-0c7987cb5f33
1https://app.raa.se/id/secure/fornreg/lamning/80f4d376-1264-470b-8a8d-9abe3cb221f1
1https://app.raa.se/id/secure/fornreg/lamning/d5a0735d-1122-444e-b7bf-f3b31529535e
4https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/677aa1a5-24d1-4497-8293-3be0748c860e
1https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8b491189-0557-4442-b340-43fa659a02cf