logo

Carlotta - the museum database

PERNAMNamn - tidigare ägare

CountValue
1Adlerbrant, Sigfrid, 1714-1760
2af Chapman, släkt
6Åkermark, Theodor, direktör
1Alin, Johan, 1879-1944
1Bonde, Blanche, grevinna
1Brusewitz, Hugo, direktör
1Czapek, Josef, 1825-1915
1Dalman, P
1Dicksons dödsbo, Oscar
1Enbom, O
1Fredberg, C. R. A., 1863-1933
8Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
42Göteborgs-Posten
1Göteborgs stad Fastighetskontoret
2Göteborgs-Tidningen
1Göteborgs Tygstationsförråd
25Håge, Douglas
1Haglund, Elisabeth, fru
1Hall, John, 1735-1802
1Hasselblads Fotografiska AB
1Henricson, Britt
1Henricson, Esbjörn
1Holmström, C. T., 1884-1946
1Jedeur, Johan Niclas
1Johansson, E.
1Kindberg, Martin Bernhard
1Lagerberg, Carl, 1859-1922
2Lindell, Gustafva
1Lund, Elof
1Magnus, Alida
1Mankell, Gustaf
1Marinens Flygvärn
1Martens-Fougner, Richard
1Möller, J. J. kapten under tidigt 1800-tal
1Natt och Dag, släkt
9Neander, Ebba
1Nilsson, Alma, f. 1854
1Nilsson, Anders, adjunkt
1Nissen, Erich
2okänd
3Påhlman, Elisabeth Augusta
1Richter, J. F.
1Ridderstad, Hildur
1Sällskapet för folkundervisningens befrämjande inom Göteborgs stift
238SHM
5Statens historiska museum
1Sven Erik Johansson
1Svensson, Alma, professorska
1Svensson, Elly
1Svensson, Maria, f.1865
1von Otter, släkt
1Wallin, Agda
1Widborg, Elsa