logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTHandlingstyp

CountValue
1A4-blad, finns bland programmen
1adresslista
1adresslistor
2afficher
750affisch
26affisch
1affisch, flyer
1affisch (även foliant)
1affisch (foliant, enbart prem)
24affisch (foliant)
1affisch (kombinerad med Flanören och rutmönstret från 1994)
1affisch (kombinerad med Vox Humana från 1994)
1affisch (mindre format)
2affischer
3album
1Arkivbestånd: intervjuer gjorda inför utställningen, inklusive fotografier på de intervjuade.
1Arkivbestånd: manus nr 1510, program, recensioner, föreställningsbilder, affisch
2Arkivbestånd: program, affisch
1Arkivbestånd: program, föreställningsbilder, affisch
1Arkivbestånd: program, manus (nr 2507)
1Arkivbestånd: program, recencioner, föreställningsbilder, manus (nr 102)
1Arkivbestånd: program, recensioenr, föreställningsbilder, affisch
1arkivbestånd: program, recension, bilder, affisch, manus (nr 2085)
1arkivbestånd: program, recension, bilder, affisch, manus (nr 851, 3 st, inkl regiex)
12Arkivbestånd: program, recensioner
1Arkivbestånd: program, recensioner
10Arkivbestånd: Program, recensioner, affisch
1Arkivbestånd: program, recensioner, affisch, manus (nr 2179)
1Arkivbestånd: program, recensioner, affisch, manus (se Hc.02)
1Arkivbestånd: program, recensioner, bild, affisch
2Arkivbestånd: program, recensioner, bilder, affisch
1Arkivbestånd: program, recensioner, föerställningsbilder
14Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder,
25Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (538)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (936, inkl sufflös ex + insp. ex)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 1069, inkl regiex)
1Arkivbestånd: Program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 1188, inkl regiex + sufflös ex + insp. ex)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 1189)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 1235, inkl sufflösex + inspic.ex)
1arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 1264, regi)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 1627)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 177, även regiex)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 2317)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 372)
1Arkivbestånd: Program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 377, inkl sufflös ex + insp. ex)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 458, inkl regi-ex)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 494)
1arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 545, regiex)
1Arkivbestånd: Program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 807)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 839, även regiex)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, manus (nr 977)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch, negativ ?
2Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch (+foliant)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch (även foliant)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch (fol)
9Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch (foliant)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch (foliant)
1arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch (foliant). Nyprem program, recensioner, föreställningsbilder
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, affisch och skisser. Program finns även från föregående säsong.
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, manus (1248, inkl sufflös ex + insp ex)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, manus (1325)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, manus (1525)
1Arkivbestånd: Program, recensioner, föreställningsbilder, manus (nr 1330)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, manus (nr 1492)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, manus (nr 177)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, manus (nr 939, inkl regiex)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, negativ, affisch
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder, negativ, skiss
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder (A4)
1Arkivbestånd: program, recensioner, föreställningsbilder (CD-skiva), affisch
1Arkivbestånd: program, recensioner, förställningsbilder, affisch
1Arkivbestånd: program, recensioner, manus (nr 1476, 1 st).
1Arkivbestånd: program, recensioner, manus (nr 1688)
1Arkivbestånd: program, recesioner, föreställningsbilder, affisch
1Arkivbestånd: program/rollförteckning, recensioner, affisch
1Arkivbestånd: program/rollförteckning, recensioner, föreställningsbilder, affisch
2Arkivbestånd: recensioner, föreställningsbilder
1arkivbestånd: recensioner, program
1Arkivbestånd: rollförteckning, recensioner
2Arkivbestånd: rollförteckning, recensioner, affisch
2artikel