logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTRiksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url

CountValue
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000002618
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000002621
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000002626
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000002634
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000002654
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000002710
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000008197
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000010722
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000010810
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000013608
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbra/html/21300000008217
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbra/html/21320000020185
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbra/html/21320000040105
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbra/html/21320000040136
1http://kulturarvsdata.se/raa/bbra/html/21320000040149
1http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10154902160001
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessi
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=034FB3C8B63E184FF626CA76F383D855.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040141&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=034FB3C8B63E184FF626CA76F383D855.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040142&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=034FB3C8B63E184FF626CA76F383D855.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040143&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=034FB3C8B63E184FF626CA76F383D855.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040145&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=034FB3C8B63E184FF626CA76F383D855.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040148&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040047&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040048&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
2http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040161&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040162&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040163&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040166&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040167&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040168&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040169&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040190&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040193&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=04CBE83084CFF461A870E11DF0483501.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040194&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=1FAE9F2FD0DC9CA8E3F347E9C287079D.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040017&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=1FAE9F2FD0DC9CA8E3F347E9C287079D.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040018&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=1FAE9F2FD0DC9CA8E3F347E9C287079D.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040019&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=1FAE9F2FD0DC9CA8E3F347E9C287079D.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040020&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=2DACEF6100A8C6F8E7897E90B23992B6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21300000010694&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=2DACEF6100A8C6F8E7897E90B23992B6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000020190&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=2DACEF6100A8C6F8E7897E90B23992B6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040116&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=2DACEF6100A8C6F8E7897E90B23992B6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040119&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=2DACEF6100A8C6F8E7897E90B23992B6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040120&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=2DACEF6100A8C6F8E7897E90B23992B6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040123&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=2DACEF6100A8C6F8E7897E90B23992B6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040125&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=2DACEF6100A8C6F8E7897E90B23992B6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040127&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=2DACEF6100A8C6F8E7897E90B23992B6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040131&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=2DACEF6100A8C6F8E7897E90B23992B6.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040132&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040050&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040055&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040057&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040061&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040097&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040124&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040129&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040135&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040152&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040158&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040173&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040182&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040183&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040187&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040188&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=3B00D59A5C64705AF0A0BDA3DFF4ED9E.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040195&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=4D599C19B05574933A3D6EB5585C68DE.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040082&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=4DF815A7A5E25CB7BC03623411083B91.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000020178&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21300000002630&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000020181&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000029788&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000029801&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040027&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040029&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040032&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040033&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040034&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040035&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040037&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040038&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040039&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040040&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040041&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040043&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040044&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040045&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
2http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040046&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040049&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040054&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040062&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040065&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040067&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040068&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040071&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040072&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040073&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040074&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040075&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040076&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040077&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040078&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040079&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040080&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040130&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=55516EF7F2E57ADE40D86DFDB4E0EA74.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040185&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
2http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=96B22AA64664A24A2265649239DCD465.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040089&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=A2599CFA8CBB9B8EE229D2660E12826D.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040133&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=A2599CFA8CBB9B8EE229D2660E12826D.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040134&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000020188&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040099&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040101&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040102&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040104&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040106&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040107&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040109&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040111&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040112&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040113&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=CE87745571F1AFBF5EA58FB9983EEEE2.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040114&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=EE805FAFD5B850294A7455726614D8A0.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040096&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21300000002599&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000020189&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000020201&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040085&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040086&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040087&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040089&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040091&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
2http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040092&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040094&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040150&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
2http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040151&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040153&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040155&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040157&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040159&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa?anlaggningId=21320000040165&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21300000002629&page=historik&visaHistorik=true
2http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21300000002657&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21300000008206&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21300000010705&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21320000040108&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21320000040110&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21320000040115&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21320000040117&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21320000040118&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21320000040121&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21320000040140&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21320000040144&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaVardering.raa?anlaggningId=21320000040176&page=vardering&varderingParent=ANLAGGNING
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000204652&page=historik
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000207405&page=historik
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000209910&page=historik
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000216499&page=historik
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000216686&page=historik
4http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000231313&page=historik
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000231315&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000238130&page=historik
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000238459&page=historik
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000252126&page=historik
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000443063&page=historik&visaHistorik=true
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/inventering/visaRelationer.raa?inventeringId=21120000083202&page=relationer
1http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/miljo/visaBeskrivning.raa?miljoId=21200000000212&page=beskrivning
1http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10153604500001
1http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10154900180001
1http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10160502750001
1https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaReferenser.raa?anlaggningId=21300000008221&page=referenser
1https://pub.raa.se/visa/aktivitet/arkeologisktuppdrag/fd057e3b-1beb-40fd-b6fc-2d84d91fafe2
1https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8b179e1a-09a9-411b-affb-3e3d7a5d88ec
1https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f13ac694-debf-4623-98d2-5c36b7e64af6
1https://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?anlaggningId=21320000019534&page=historik&visaHistorik=true
1www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaBeskrivning.raa;jsessionid=034FB3C8B63E184FF626CA76F383D855.lx-ra-bbr?anlaggningId=21320000040147&page=beskrivning&visaBeskrivningar=true
1www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaReferenser.raa?anlaggningId=21320000040138&page=referenser