logo

Carlotta - the museum database

OBJNAMMonter - kopplad till

CountValue
1Göteborgs födelse : Göteborg 1698 : (331) - Livets teater
1Göteborgs födelse : Göteborg 1698 : (334) - Livets teater
1Göteborgs födelse : Göteborg 1698 : (361) - Att gå i skolan
2Göteborgs födelse : Göteborgs födelse 1621 : (216) - De som bor i staden
1Göteborgs födelse : Nya Lödöse 1473-1621 : (134) - På marknadsgatan
1Göteborgs födelse : Nya Lödöse 1473-1621 : (143) - Liv och död
1Göteborgs födelse : Nya Lödöse 1473-1621 : (151) - Jungfru Maria ger tröst
3Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Mittenrummet - Grupp1 : Kappa
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Mittenrummet - Grupp1 : Kullager
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Mittenrummet - Grupp 2 : Lisebergskanin
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Mittenrummet - Grupp 3 : Amfora
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Mittenrummet - Grupp 4 : Rannebergen
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 1 : Tidningen Vidi
2Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 2 : Amerikakoffert
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 2 : Låda sockertång
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 2 : Landshövd.hus
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 2 : Polletter
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 3 : Banankasse
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 3 : Eriksberg
2Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 4 : Masthuggskyrkan
2Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Östra rummet - Grupp 5 : Minnesplatta
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Västra rummet - Grupp 1 : Anteckningsbok
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Västra rummet - Grupp 1 : Julianskagatan
2Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Västra rummet - Grupp 2 : Chalmersrock
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Västra rummet - Grupp 2: Majblomma
4Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Västra rummet - Grupp 3 : Gatsten mm
1Grejen med Göteborg : 1900-2020, 2021 : Västra rummet - Grupp 3 : Kuponger sabel
1Spåren talar, 2002 : Stenålder : Bua Västergård
1Spåren talar, 2002 : Stenålder : Hensbacka