logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTArkivreferens - text

CountValue
1A:ASN
1A:BSN
1A:CSN
1A. 660 från Jubileumsutställningen 1923
1A 51, A54
1Akt EI 8199
1Akt EI FIa 7486
2Ang. konstnären, se hist. avds brevbok 1948: Högalids församling, Sthlm.
1anteckningar medföljer i kuvert.
1ASN
1Avfotograferingen utgörs av GhmD:17487:1-6
1Avskrift av dagboken 87:1 Elof Lindälv 1917 ”Fjäråsen 1. Fyndplats för ekstock Ubbhult Äg Otto Gustavsson. På bottnen av Saltsjön är den i Göteborgs Museum befintliga urholkade ekstocken Nr 2172 [felskrivning] funnen. Hr Andres Karlsson-Sjöbjörn (son till C, G Bengtsson som skänkte ekstocken till Museet) vilken var med då båten hittades och togs upp berättar: Det hade genom generationer gått en sägen att det fanns en sänkt ekstock i sjön. Antagligen har man sett en kant sticka upp ur bottengyttjan. En gång på våren 1875(?) beslöt man att undersöka saken och det befanns verkligen vara en båt som visade sig sedan dyjorden med sitt gräslager kommit bort. Det sattes en ketting om båten, varpå den halades upp. Fyndplatsen var 7-8 m från den lilla sjöns nordöstra strand 3-4 fot djupt vatten. Sjön har varit mycket större än nu, då större delen övegått till mosse. D en ligger i något högre än Uggsjön, till vilken den har sitt avlopp Uggsjön 411 fot ö h. Ekstocken hade legat på upphittarens gård över sommaren, innan den forslades till Museet. V ar ämnad att användas till att göra möbler av men lantmätare Malmstedt som fick se ekstocken rådde hr Bengtsson att skänka den till Museet.