logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTSammanhör med

CountValue
117 69? (studiehandledning) och 1769? (materialkort)
746568-46575
146569-46575
1587, 588.
4Brauner, Andreas
1Carl lagerbergs övriga ordnar
131digitaliseringsprojekt 2013
1Efter torrnålsgravyr av Elias Martin i Göteborgs Stadsmuseum neg. skiopt. D:7006.
1en precis likadan gjutformshalva har hittats i Sätila, grannsocken till Förlanda. Statens Historiska Museum nr 11 963. Denna är beskriven och avbildad i Månadsblad 1903-05, sid 109, fig 159
1en uppförstorad del av GTM:4603:2
1Fotou.nr:0:3147, Fotou.nr:0:3148, Fotou.nr:0:3149
1Fotou.nr:0:3147, Fotou.nr:0:3148, Fotou.nr:0:3150
1Fotou.nr:0:3147, Fotou.nr:0:3149, Fotou.nr:0:3150
1Fotou.nr:0:3148, Fotou.nr:0:3149, Fotou.nr:0:3150
1GAM:11921-11963, 18951-19197, 25586-27605, 33249-33313, 59639-59647, 62757, 66956-67163, 72786-72789, 49013:1-653, 49014:1-331
1GAM:12319-384, GAM:19198-381, GAM:44073, GAM:44933-43, GAM:67368-402, GAM:77180-188, GAM:84247:1-318
1GAM:1669
1GAM:1690, GAM:1767
1GAM:1691-1962
1GAM:1692, GAM:1674
1GAM:1702
1GAM:1703
1GAM:1715-1716, GAM:1760-1765
5GAM:1715-GAM:1716, GAM:1760-GAM:1765
1GAM:1767, GAM:1771
1GAM:1775
7GAM:20111-20117
1GAM:21379
1GAM:21380
1GAM:21381
1GAM:21382
1GAM:2380
1GAM:3026
1GAM: 4797, 12442-564, 18890-950, 34145-469, 44641, 44775-818, 52499-502, 56876-878, 60174-176, 65697-599, 65649-670
1GAM:48810:2
1GAM:48810:2a
1GAM:48921:233 består av 14 st avslag m retusch
1GAM:49013, Arkeologisk rapport 1966:08
1GAM:50398-1318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
1GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-55480, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
2GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-55729, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
20GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 591128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
8GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64494, 65607, 80653-80655
21GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
1GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 89653-80655
1GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63336-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
1GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62686-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
1GAM:50398-51318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 59128-59250, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
1GAM:50398-56318, 55105-55480, 55670-56729, 57192, 59128-59150, 60383, 62672-62674, 62683-62687, 63226-63244, 64940-64949, 65607, 80653-80655
1GAM:53391-53576, GAM:10444-10468, GAM:27845-849, GAM: 29256 - 29269, GAM:30459-30460, GAM:3164, GAM:32563-32567
1GAM:6492
1GAM:6493
4GAM:6505-6508
1GAM:6779
1GAM:6780
1GAM:7342-7343
1GAM:9894
1GM:25693
1GM:35957-36078
1GMA:4819
1GMA:4820
2GMA:7222
1GMA:7222:291 GMA:7222:302 GMA:7222:303 GMA:7222:229 GMA:7222:501 GMA:7222:15 GMA:7222:16 GMA:7222:406
1GMA:7222:291 GMA:7222:302 GMA:7222:303 GMA:7222:229 GMA:7222:501 GMA:7222:15 GMA:7222:16 GMA:7222:406 GMA:7222:289
7GMA:7222:291 GMA:7222:302 GMA:7222:303 GMA:7222:229 GMA:7222:501 GMA:7222:15 GMA:7222:16 GMA:7222:406 GMA:7222:289 GMA:7222:290
1Göteborgs Museum, inv. nr 5280.
1Göteborgs Museum, inv. nr 6015
1Grävningsmaterial Nya Lödöse 1915-1917
1GSMA:060054:1
1GSMA:060054:13
1GSMA:190004
1GSMA:190005
10GSMArkiv:150078:466
1GSMB:13001:239-243
1GSMB:13001:239-243 och :261
1GSMB:13001:239-243 och :261-262
1GSMB:13001:239-243 och :261-263
1GSMB:13001:239-243 och :261-264
1GSMB:13001:239-243 och :261-265
1GSME:140001:66
1GSME:140001:67
2GSME:140001:68
2GSME:140001:69
1GSME:140001:79
1GSME:140001:80
1GSMS:110001, GSMS:110002, GSMS:110003
1GSMS:110001, GSMS:110002, GSMS:110003, GSMS:110004, GSMS:110007
1GSMS:110001, GSMS:110002, GSMS:110003, GSMS:110004, GSMS:110008
1GSMS:110001, GSMS:110002, GSMS:110004, GSMS:110007, GSMS:110008
1GSMS:110001, GSMS:110003, GSMS:110004, GSMS:110007, GSMS:110008
1GSMS:110002
1GSMS:110003
1GSMS:110004
1GSMS:110007
1GSMS:110008
1GTM:4603:3 = delförstoring av denna bild. Uppgift om fotograf från denna post.
1GTM:4603:7 = en kopia med A. Robennes signatur och dedikation.
1GTM:4604:2 = kopia där uppgifter om fotograf och tidpunkt återfinns.
1GTM: 925, 927, 4319-4321 (kost.skisser) + 924 (dek.skiss), scenmodell GTM: 628.
2Gunnar Lindströms samling
1Gustav H. Ljungbergs samling
1Hårlemanska samlingen, Nationalmuseum
1Hör till Percy F Luck - bilderna i biblioteket.
1i "Architektoniskt album"
9Ingår i en samling negativ som tillhört Ebba Neander, född Rodhe i Örebro.
7Ingår i en samling om 7 bilder föreställande Göteborg när Arkaden byggdes, tagna av hovfotografen Aron Jonason, vilka han gav till sin gode vän och hyresvärd L. J. Lange.
10Ingår I Kristina Söderplams Etnologiska undersökning på Köpstadsö, 1975-1976. Intervjuer och fotografier.
1Ingegerd och Tyra Vallins samling
1Ingegerd och Tyra Vallins samling, nr 9723.
1Ingegerd och Tyra Vallins samling nr 0420
1Ingegerd och Tyra Vallinssamling Nr 9736
1Ingegerd och Tyra Vallins samling Nr 9822
1Ingegerd och Tyra Wallins samling.
1inventarienummer, tidigare: SkM:15642:2, SkM15642:3
1Jfr. GM:19325
1jfr även GhmD:29365
1Jfr GM:19173, 19174.
1jfr GMA:3298:2
1jfr GMA:7924, litografi av samme, med identiskt motsvarande motiv och staffage.
1jfr Historiska museets brevbok 1964: Lundberg
1jfr kopia efter GhmD:13846
1jmf GAM:83336
1Jub. utst:s Hantverkssamling
2046Karnells samling
1Knut Pettersons samling
9Knut Petterssons bildsamling
1Knut Petterssons bildsamling.
6Knut Petterssons fotosamling
8Knut Petterssons samling
1LAE:105:2
1LAE:11:5:7, LAE:17:2, LAE:10:5
2LAE:12:6:1och2, LAE:13:2
1LAE:2:6, LAE:11:5till7, LAE:10:5
1LAE:5:106:2
1LAE:6:19
1LAE:6:3:1och2
1LAE 14:1:1-7, sängkläder madrasser, kuddar, täcken.
1låg i urna Gam:23916
1låg i urna Gam:23918
1lock till GAM:23777
1lock till urnan GAM:23772
1lock till urnan GAM 23771
1Olga Rinmans negativsamlig
1Olga Rinmans samling
1SkM:10258 = 2. uppl., tit. "Eng. läsebok: För realskolans avslutningsklass o. ring I"
1SkM:13621 = normalutg., utg. av Grafisk forl., m. samma serienamn (ej samma serie
1SkM: 16095 = 3., omarb. uppl.
1SkM: 16095 = 5. uppl.
1SkM:18582 = förk. version, utg. av Bonniers, m. samma serienamn (dock ej samma serie
10SkM:6998-7007
8SkM:7067-7074
1SkM 10418 (d.2, identisk till inneh. m. 17736:2, men m. olika förl.nr. och bind.
1SkM 10418 (d.2, identisk till inneh. med 17736:2, men m. olika förlnr. o. bind.)
3SkM 11993
1SkM 14402 (2:3) o. 14325 (2:5)
1SkM 14625=del 1, 1 uppl., 10908 = del 2, 11694 = del 3
1SkM 16304 = 12. uppl., 1. tr.
1SkM 16304 = 12. uppl. 1. tr.
1SkM 17786
1SkM 17787:5
2SkM 9074:1-3 (del 1-3 av textboken)
1SkM 9075 (Elevprogram 1-2B), SkM 17698 (Elevprogram 1A-2B)
1SkM 9075 (Elevprogram 1A-2B), 17698 (Elevprogram 1A-2B)
1SkM 9076:1-4 (Lärarhandl. 1-2B, 3B)
1SkM 9077:1 = 1. uppl.?, tr, 1971, 15 s.
1SkM 9077:1-6 (Facit 1-2B, 3B)
1SkM 9077:4 = 2. uppl.? , tr. 1972, 13 s.
1Uppgifter om uppsättning återfinns på fotografiet, GTM:4603:13, som är en kopia utan signering.
1Ur bankdirektör Julius Ahlbergs samling av fotografiska negativ, som innefattar GhmB:9049-9299.
1Ur Knut Petterssons bildsamling
1Ur Lunds samling till museet