logo

Carlotta - the museum database

bild

Moderna Göteborg, 2017 :: inventering

Object description

Moderna Göteborg är ett kulturmiljöprogram. Projektet startade 2010 med syfte att sammanställa ett kunskapsunderlag rörande efterkrigstidens bebyggelse i Göteborg. Det omfattar perioden, som även kallas Rekordåren, 1950- 1980.

Avsikten med projektet är att lyfta fram karaktärsdrag i bebyggelsen som kan vara såväl unika som tidstypiska.