logo

Carlotta - the museum database

Kollektivhuset Stacken : Bergsjön 17:2-3, 5-8 :: bebyggelse, bostadsbebyggelse

Object description
Ett åttavånings stjärnhus.
Inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Bebyggelse-id
Kollektivhuset Stacken : Bergsjön 17:2-3, 5-8
Sakord
bebyggelse; bostadsbebyggelse
Namn - arkitekt
GAKO; Ågren, Lars, arkitekt
Tidpunkt - byggår
1967-68
Beskrivning
Ett åttavånings stjärnhus.
Presentationstext

HISTORIK

Stjärnhusområdet ritades, liksom de i Frölunda

centrum, av GAKO genom arkitekt Lars Ågren och

stod färdiga 1967-68. Byggnadssättet var speciellt och

helt rationaliserat; först byggdes det centrala trapphuset

och därefter lägenheterna i stjärnform runt om.

Teleskopgatan 2 byggdes om till kollektivhuset Stacken år

1980 med Ågren som drivande i processen. Projektet, som

var det första i sitt slag i Sverige, hade hämtat sin inspiration

från arkitekter och debattörer i gruppen Bo I Gemenskap

(BIG). Projekteringen var brukarstyrd och ledde fram till ett

kollektivhus med arbetsgemenskap. Det kooperativa omfattade

matsal, lokaler för verkstäder och ett daghem. Matsalen blev

husets hjärta, men de boende själva lagade maten.

MOTIVERING

Stacken är ett exempel på byggnadstypen stjärn- eller

turbinhus som har en stor betydelse för Göteborgs

moderna byggnadstekniska historia. Husen har en

distinkt skulptural verkan i landskapet. Genom sin

funktion som kollektivhus speglar Stacken en del av

den sociala samtidshistorien.

BESKRIVNING KARAKTÄR

Området, med nio stjärnhus, ligger i anslutning till

spårvagnshållplatsen Teleskopgatan i norra delen av

Bergsjön. Stacken ligger längst norr ut i området.

Bebyggelsen ligger som ett pärlband i den dalgång som

löper i nordsydlig riktning genom stadsdelen. I öster

höjer sig berget direkt bakom byggnaderna och i sydväst

finns ett smalt grönområde. Fasaderna är i profilerade

betongelement och sockeln av spritputs. Lägenheterna

är fem identiska trerumslägenheter i en femkants

stjärnform kring en trapphuskärna. Utsikten är åt olika

håll tack vare den femkantiga formen på husen.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

Stacken är fortfarande ett kollektivhus, men

uppföljaren Trädet i Kortedala fungerar mer enligt

de ursprungliga intentionerna. Stacken genomgick en

ombyggnad 2016 och försågs med nya enluftsfönster

samt utvändig tilläggsisolering.

Utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
Utställningsdel - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Bergsjön
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.761490
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
12.061581
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Bergsjön; Östra Göteborg
Gata/adress
Teleskopsgatan 2
Fastighetsbeteckning
Bergsjön 17:2-3; Bergsjön17:5-8
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.