logo

Carlotta - the museum database

Kvarteret Värnamo : Inom Vallgraven 10:9 :: bebyggelse, handel och bankväsen

Object description
Varuhusbyggnad i fyra våningar med takvåning och källare med kontor, vårdinrättning samt restaurang.
Bebyggelse-id
Kvarteret Värnamo : Inom Vallgraven 10:9
Inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Sakord
bebyggelse; handel och bankväsen
Namn - arkitekt
Contekton
Namn - byggherre
Ferdinand Lundqvist & Co
alt
Tidpunkt - byggår
1971
Beskrivning
Varuhusbyggnad i fyra våningar med takvåning och källare med kontor, vårdinrättning samt restaurang.
Presentationstext

HISTORIK

NK-huset uppfördes år 1971 för Ferdinand Lundqvist

& Co enligt ritningar av arkitektkontoret Contekton.

Kvarteret hade tidigare varit bebyggt med två- och

trevånings stenhus med kringbyggda gårdar. År 1864

etablerades en bosättningsbutik som senare utvidgades

till ett stort varuhus. På 1950-talet upptog varuhusets

verksamhet nästan hela kvarteret. Och när alla

fastigheter köptes upp på 1960-talet byggdes det nya

NK som tog över det gamla Ferdinand Lundquist.

MOTIVERING

Kvarterets bebyggelse är en sammanhållen miljö

som under nästan ett halvt sekel dominerats av

varuhuset NK. NK-huset är ett tydligt exempel

på varuhusens intåg i stadskärnorna under en kort

period på 1960- och 70-talen. Sedan försvann de ut i

externhandelsområden.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Kvarteret upptas i huvudsak av varuhuset NK som

är inrymt i 1970-talsbyggnaden och ett par äldre

stenhus med bevarade gatufasader. Varuhuset har

även kontor och andra verksamheter. Det är ett tre- och

fyravåningshus med takvåning och källarvåning

och arkad i bottenvåningen. Byggnadsdelen mot

Drottninggatan och Kyrkogatan har tre våningar.

Byggnaden har en sluten fasad av grå labradorsten med

glasad bottenvåning specifikt ämnad för skyltning.

Den slutna fasaden hör till varuhusen som inte

ville ha störande dagsljus och fönster som hindrade

kontrollerad exponering av varorna. Istället har man

valt att profilera fasaden på ett sätt som speglar

byggnadens bärande pelarstomme.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

Under 1980- och 90-talen byggdes takvåningen om,

då försvann även NK:s stora emblem som täckte hela

taket. På 1990-talet revs två äldre byggnader i kvarteret.

Utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
Utställningsdel - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Inom Vallgraven, Nordstaden
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.705771
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.969623
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Inom Vallgraven; Centrum
Gata/adress
Drottninggatan 39; Kyrkogatan 48; Östra Hamngatan 42-44
Fastighetsbeteckning
Inom Vallgraven 10:9
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.