logo

Carlotta - the museum database

Ullevi arena : Heden 48:2 :: bebyggelse, kultur och nöjesliv

Object description
Arenabyggnad, stadion
Bebyggelse-id
Ullevi arena : Heden 48:2
Inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Sakord
bebyggelse; kultur och nöjesliv
Namn - arkitekt
Jaenecke, Fritz; Samuelson, Sten
Tidpunkt - byggår
1958
Beskrivning
Arenabyggnad, stadion
Presentationstext

HISTORIK

Ullevi arena ritades inför VM i fotboll 1958 av

arkitekterna Fritz Jaenecke och Sten Samuelson. Ett

antal stora internationella idrotts- och musikevenemang

har arrangerats på arenan, bland annat VM i fotboll

1958, EM i fotboll 1992 och VM i friidrott 1995.

Musikkonserter av större format genomförs regelbundet.

MOTIVERING

Ullevi arena är en monumental anläggning med

mycket karaktäristisk arkitektur, vilket gör den till

ett landmärke i staden. Arkitekturen har referenser

till modernismens utveckling och beskrevs redan

under upphovstiden som senmodern konstruktivism.

Arenabyggnaden är även ett säreget arkitektoniskt

verk som berättar om idrottens allt mer centrala roll i

samhället. Läktarnas tydliga konstruktion och de höga

ljuspylonerna samt takets obrutna svepande linje utgör

viktiga karaktärsdrag.

Ullevi ingår i sammanställningen Moderna Monument.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Takkonturen faller från huvudläktaren ned mot

kortsidorna för att åter stiga med ståplatsläktaren på

andra långsidan. Samtidigt med denna stigande och

fallande kontur breddas och avsmalnar takytan, som

följer hela ellipsen runt och som förstärker den inre

rumsbildningen. Funktionsmässigt är det planerat så

att huvuddelen av publiken skulle sitta i bästa läge på

långsidorna. Kraven på tak utan störande pelare har

lett till pylonerna utanför läktaren som taket hänger

i. Läktarnas form bestäms av önskan om många

sittplatser i bästa läge.

GENOMFÖRDA FÖRÄNDRINGAR

Arenan utvidgades och förstärktes inför Friidrotts-

VM 1995. Ett underjordiskt garage har tillkommit.

Utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
Utställningsdel - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Heden
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.705740
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.987595
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Heden; Centrum
Gata/adress
Skånegatan; Ullevigatan
Fastighetsbeteckning
Heden 48:2
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.