logo

Carlotta - the museum database

bild

Tuve kyrka, vänthall : Tuve 2:109 :: bebyggelse, religionsutövning

Object description
Vänthall vid Tuve kyrka
Bebyggelse-id
Tuve kyrka, vänthall : Tuve 2:109
Inventering - ingår i
Moderna Göteborg, 2017
alt
Sakord
bebyggelse; religionsutövning
Namn - arkitekt
Brolid, Sven
Namn - byggherre
Svenska kyrkan
Tidpunkt - byggår
1974-75
Beskrivning
Vänthall vid Tuve kyrka
Presentationstext

HISTORIK

Vänthallen uppfördes 1974-75 av Svenska Kyrkan efter

ritningar av arkitekt Sven Brolid. Brolid ägnade sig åt

flera kyrkorestaureringar. I Tuve medeltida kyrka ritade

han två små nybyggnader på kyrkogården. Utanför

kyrkogårdsmuren ligger en vänthall för begravningar från

1974-75. Ekonomibyggnaden med bårhus och en toalett

vid sakristian hörde också till. Toaletten döljs genom att

den ligger i en urgröpning i den tjocka muren i kyrkan.

MOTIVERING

Den lilla modernistiskt minimalistiska glasboxen är

mycket väl anpassad till dem omgivande medeltida miljön.

BESKRIVNING, KARAKTÄR

Kyrkan ligger på en höjd i norra utkanten av byn med

utblick över jordbrukslandskapet i dalen. Vänthallen

har placerats upp mot muren i kyrkogårdens södra

kant. Det är en ”modernistisk låda” där västra och norra

fasaden som möter besökaren är helt uppglasad. De

två övriga sidorna är vitputsade med en grov struktur

som påminner om kyrkans blocklika vita volym. Brolid

ritade också en ekonomibyggnad med pyramidformat

tak inne på kyrkogården. Där finns bårhus och

personalutrymmen för skötseln av kyrkogården. Det

är en mera sluten putsad byggnad med tegeltäckt tak.

Utställning - utställd i
Moderna Göteborg, 2017
Utställningsdel - utställd i
Moderna Göteborg, 2017 : Tuve
alt
X-koordinat/latitud - i rikets nät
57.765788
Y-koordinat/longitud - i rikets nät
11.932541
Världsdel
Europa
Land
Sverige
Kommun
Göteborg
Stadsdel
Tuve; Norra Hisingen
Gata/adress
Tuve kyrkväg 35
Fastighetsbeteckning
Tuve 2:109
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, http - url
www.bebyggelseregistret.raa.se

Leave a comment

You can comment on the object here. We moderate all comments before publishing.