logo

Carlotta - the museum database

skolplansch

Värde, sakord
skolplansch
Beskrivning

Redan under 1800-talets första hälft tillverkades undervisningstavlor i trä med läsetabeller och kortare berättelser. Dessa kan ses som föregångare till skolplanscherna, och användes främst inom växelundervisningen (mer om den här http://www.skolmuseet.se/index2.htm).

Under 1800-talets senare hälft började framställningen av rullplanscher, vilket vanligtvis var pappersplanscher som klistrats på linneväv. Någon svensk tillverkning fanns inte till att börja med, utan planscherna importerades, främst från Tyskland. Först under 1890-talet kom de första skolplanscherna att tryckas i Sverige. Det var Sveriges Allmänna Folkskollärares förening som drev kravet på svenska planscher (”Köp svenskt!”); man vill även se mer realistiska motiv på planscherna.

I början av 1900-talet tillverkades de första skolplanscherna helt i papp – en form som behölls fram till den sista skolplanschens tillverkning år 1962, då planschen ”Fridlysta växter i Göteborg” satte punkt för en stor era inom skolhistorien.

Enligt Staffan Ekengren (Skolplanschernas värld, Uddevalla 1988) producerades det omkring 5000 skolplanscher i Europa varav ca 10% var helsvenska. De ca 3000-3500 planscher som finns i Stadsmuseets skolsamlingar spänner över hela skolplanschens historia – de äldsta är från 1940-talet och de senaste från slutet av 1950-talet. Alla läroämnen är representerade och i planscherna kan man bland annat se hur samhället kommit att förändras under denna 100-årsperiod. / Anna Rosengren

Litteratur - beskriven i
MM:33500
Namn, författare - huvuduppslag
Wahlstedt, Jens, 1935- (MM) [huvuduppslag]
Titel - huvudtitel
Skolplanschernas Sverige
Namn, utgivare - 260b
Wahlström & Widstrand
Tidpunkt - utgivning (260c)
2000
MM:35436
Titel - huvudtitel
Skolplanscher
Namn, utgivare - 260b
Malmö skolmuseum
Tidpunkt - utgivning (260c)
1985
MM:35441
Namn, utgivare - huvuduppslag
Stockholms skolmuseum [huvuduppslag]
Titel - huvudtitel
Skolplanscher
Namn, utgivare - 260b
Stockholms skolmus (MM)
Tidpunkt - utgivning (260c)
1982
MM:35442
Namn, författare - huvuduppslag
Ekegren, Staffan, 1947- [huvuduppslag]
Titel - huvudtitel
Skolplanschernas värld
Namn, utgivare - 260b
LT
Tidpunkt - utgivning (260c)
1988
MM:40790
Namn, författare - huvuduppslag
Wahlstedt, Jens, 1935- (MM) [huvuduppslag]
Titel - huvudtitel
Djur och natur på skolplanscher
Namn, utgivare - 260b
Prisma
Tidpunkt - utgivning (260c)
2008
MM:40791
Namn, författare - huvuduppslag
Wahlstedt, Jens, 1935- (MM) [huvuduppslag]
Titel - huvudtitel
Skolplanschernas Sverige
Namn, utgivare - 260b
Wahlström & Widstrand
Tidpunkt - utgivning (260c)
2005
MM:40796
Namn, författare - huvuduppslag
Sparrman, Anna, 1965- (MM) [huvuduppslag]
Titel - huvudtitel
Barns visuella kulturer
Namn, utgivare - 260b
Studentlitteratur
Tidpunkt - utgivning (260c)
2010
MM:48764
alt
Namn, författare - huvuduppslag
Onvall, Bertil, 1922-1997
Titel - huvudtitel
Skolplanscherna
MM:48922
Namn, författare - huvuduppslag
Johannesson, Lena, 1945- [huvuduppslag]
Titel - huvudtitel
Den massproducerade bilden
Namn, utgivare - 260b
Carlsson
Tidpunkt - utgivning (260c)
cop. 1997