logo

Carlotta - the museum database

SkM :: Göteborgs skolmuseums samlingar

Object description
Samling från Göteborgs skolmuseum, grundat av Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift 1909. Skolmuseet var ett av de museum som 1993 sammanslogs för att bilda Göteborgs stadsmuseum.