logo

Carlotta - the museum database

Flora (137) :: 137

Object description
Växter och växtliv; (ex. djungel, ekvatorialskog, tropisk regnskog, savann, öken, stäpp, prärie, lövskog, barrskog, tundra); Trädarter; Mikroflora; Viktiga arter bland land- och vattenväxter - även paleolitisk tid; Förändringar under tidernas gång (ex. nyinkomna arter); Allmäna uppgifter om botanik i arkeologiska rapporter;
 • Klassifikation OCM (smal) (179)
 1. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:616
  Location:
  Göteborg [se beskrivning], Inom Vallgraven [se beskrivning], Residenset [se beskrivning], Södra Hamngatan [se beskrivning], Sverige
 2. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:618
  Location:
  Göteborg [se beskrivning], Inom Vallgraven [se beskrivning], Residenset [se beskrivning], Södra Hamngatan [se beskrivning], Sverige
 3. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:619
  Location:
  Göteborg [se beskrivning], Inom Vallgraven [se beskrivning], Residenset [se beskrivning], Södra Hamngatan [se beskrivning], Sverige
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:620
  Location:
  Göteborg [se beskrivning], Inom Vallgraven [se beskrivning], Residenset [se beskrivning], Södra Hamngatan [se beskrivning], Sverige
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:811
  Location:
  Göteborg, Inom Vallgraven, Lilla Torget, Södra Hamngatan, Stora Hamnkanalen, Sverige
  Time:
  1912
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:962
  Location:
  Domkyrkan, Fattighusån, Göteborg, Levgrens äng, Nya Allén, Skansen Kronan, Stampen, Stampgatan, Sverige, Tyska kyrkan
  Person:
  Nordiska Museet, Nyblaeus, Erik
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:990
  Location:
  Frigångsgatan, Göteborg, Haga, Sverige
  Person:
  Nyström, Lars
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:991
  Location:
  Frigångsgatan, Göteborg, Haga, Sverige
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  Fotou.nr:0:1001
  Location:
  Gamlestaden, Gamlestadstorget, Göteborg, Lödöse barnhem [t.h.], Marieholms landeri [i fonden], Sverige
  Time:
  1966
  Person:
  Rosenberg, Windy
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1009
  Location:
  Gamlestaden, Gamlestadsvägen, Göteborg, Sverige
  Time:
  1947-05-02
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:1656
  Location:
  Göteborg, Sverige, Syrhåla, Torslanda
  Person:
  Olsson, Yngve, Göteborg
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:8698
  Location:
  Gamlestaden, Gamlestadstorget, Gamlestadsvägen, Göteborg, Sverige
  Time:
  1915
  Person:
  Strömbom, Sixten
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:8783
  Location:
  Gamlestaden, Gamlestadens skola, Gamlestadsvägen, Göteborg, Mariebäck, Marieholms gamla skolhus, Stadens 12 rote, nr 10 A, Sverige
  Time:
  1915-1918 [omkring]
  Person:
  Strömbom, Sixten
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:8784
  Location:
  Fattighusån, Göteborg, Heden, Levgrens äng, Stampen, Stampgatan, Sverige
  Person:
  Strömbom, Sixten
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:8853
  Location:
  Gamlestaden, Gamlestadstorget [senare], Gamlestadsvägen [senare], Göteborg, Sverige
  Time:
  1915 [omkring]
  Person:
  Strömbom, Sixten
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, vykort [avser bild 2]
  Identity:
  GhmB:17753
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtska högre allmänna läroverket, Latinläroverket, Lorensberg, Röhssgatan, Sverige
  Time:
  1935-1939 [ca, ?], 1947 [avser bild 2]
  Person:
  Göteborgs Konstförlag, AB
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:18021
  Location:
  Göteborg, Kolonigatan, Kolonigatan [parti mot söder], Landala, Sverige
  Time:
  1930-1945 [ca]
  Person:
  Göteborgs Konstförlag, AB
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, vykort [bild2]
  Identity:
  GhmB:18356
  Location:
  Artillerigatan, Gamlestaden, Gamlestadstorget, Göteborg, Sverige
  Time:
  1935 [ca]
  Person:
  Göteborgs Konstförlag, AB
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:18429
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Göteborg, Sverige
  Time:
  1935 [ca?]
  Person:
  Göteborgs Konstförlag, AB
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmB:18456
  Location:
  Domkyrkan, Fattighusån, Göteborg, Levgrens äng, Nya Allén, Skansen Kronan, Stampen, Stampgatan, Sverige, Tyska kyrkan
  Person:
  Nyblaeus, Erik
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:18576
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Göteborg, Sverige
  Person:
  Göteborgs Konstförlag, AB
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:19313
  Location:
  Friggagatan, Göteborg, Gullbergsvass, Skansen Lejonet, Sverige, Svingeln [?]
  Time:
  1895-1900 [ca ?]
  Person:
  Stuxberg, Anton
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:19324
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtska högre allmänna läroverket, Hvitfeldtsplatsen, Inom Vallgraven, Latinläroverket, Rosenlundskanalen, Sahlgrensgatan, Sverige
  Time:
  1895-1900 [ca]
  Person:
  Stuxberg, Anton
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:20850
  Location:
  Göteborg, Heden, Sverige, Trädgårdsföreningen
  Time:
  1902 [troligt]
  Person:
  Trädgårdsföreningen
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:20855
  Location:
  Göteborg, Heden, Sverige, Trädgårdsföreningen
  Person:
  Trädgårdsföreningen
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:20856
  Location:
  Göteborg, Heden, Sverige, Trädgårdsföreningen
  Person:
  Trädgårdsföreningen
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:20859
  Location:
  Göteborg, Heden, Sverige, Trädgårdsföreningen
  Person:
  Trädgårdsföreningen
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:20860
  Location:
  Göteborg, Heden, Sverige, Trädgårdsföreningen
  Person:
  Trädgårdsföreningen
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmB:20958
  Location:
  Göteborg, Heden, Sverige, Trädgårdsföreningen
  Time:
  1917
  Person:
  Trädgårdsföreningen
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:5741
  Location:
  Göteborg, Hagtornsgatan, Kolonigatan [mot norr], Landala, Sverige
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi, tavla
  Identity:
  GhmD:9517
  Location:
  Djurgårdskyrkogården, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1950-12 [avser teckningen]
  Person:
  Holmström, Richard [troligt]
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:12269
  Location:
  Göteborg, Göteborgs Stadsmuseum, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1954-05-20
  Person:
  Nilson, Allan
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:12270
  Location:
  Göteborg, Göteborgs Stadsmuseum, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1954-05-20
  Person:
  Nilson, Allan
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:12271
  Location:
  Göteborg, Göteborgs Stadsmuseum, Nordstaden, Sverige
  Time:
  1954-05-20
  Person:
  Nilson, Allan
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:13477
  Location:
  Gamlestaden, Garnisonskyrkogården vid Skansen Lejonet, Göteborg, Sverige
  Time:
  1955 [augusti]
  Person:
  Nilson, Allan T.
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:13479
  Location:
  Gamlestaden, Garnisonskyrkogården vid Skansen Lejonet, Göteborg, Sverige
  Time:
  1955 [augusti]
  Person:
  Nilson, Allan T.
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:13480
  Location:
  Gamlestaden, Garnisonskyrkogården vid Skansen Lejonet, Göteborg, Sverige
  Time:
  1955 [augusti]
  Person:
  Nilson, Allan T.
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:13481
  Location:
  Gamlestaden, Garnisonskyrkogården vid Skansen Lejonet, Göteborg, Sverige
  Time:
  1955 [augusti]
  Person:
  Nilson, Allan T.
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:13482
  Location:
  Gamlestaden, Garnisonskyrkogården vid Skansen Lejonet, Göteborg, Sverige
  Time:
  1955 [augusti]
  Person:
  Nilson, Allan T.
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:14441
  Location:
  Fridenshem, Fridkullagatan, Göteborg, Krokslätt, Sverige
  Time:
  1957, 1957-03-05
  Person:
  Nilson, Allan
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:17074
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtska högre allmänna läroverket, Inom Vallgraven, Läroverksgatan, Latinläroverket [f.d.], Magasinsgatan, Sverige
  Time:
  1960, 1960-11-18
  Person:
  Wideen, Harald
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:17078
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtska högre allmänna läroverket, Inom Vallgraven, Latinläroverket [f.d.], Sahlgrensgatan, Sverige
  Time:
  1960, 1960-11-18
  Person:
  Wideen, Harald
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:17080
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtska högre allmänna läroverket, Inom Vallgraven, Latinläroverket [f.d.], Sahlgrensgatan, Sverige
  Time:
  1960, 1960-11-18
  Person:
  Wideen, Harald
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:17081
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtska högre allmänna läroverket, Inom Vallgraven, Latinläroverket [f.d.], Sahlgrensgatan, Sverige
  Time:
  1960, 1960-11-18
  Person:
  Wideen, Harald
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:17082
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtska högre allmänna läroverket, Inom Vallgraven, Latinläroverket [f.d.], Sverige
  Time:
  1960, 1960-11-18
  Person:
  Wideen, Harald
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:17083
  Location:
  Göteborg, Hvitfeldtska högre allmänna läroverket, Inom Vallgraven, Latinläroverket [f.d.], Sahlgrensgatan, Sverige
  Time:
  1960, 1960-11-18
  Person:
  Wideen, Harald
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:18365
  Location:
  Göteborg, Karl Johansgatan, Majorna, Majornas 1 rote, Oskarsgatan 96, Sverige
  Time:
  1961, 1961-11-28
  Person:
  Widéen, Harald
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:18367
  Location:
  Göteborg, Karl Johansgatan, Majorna, Majornas 1 rote, Oskarsgatan 96, Sverige
  Time:
  1961, 1961-11-28
  Person:
  Widéen, Harald
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:20649
  Location:
  Göteborg, Kolonigatan, Landala, Sverige
  Time:
  1915
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:21543
  Location:
  Gårda, Göteborg, Kobbarnas Väg, Kobbarnas Väg 52, Sverige
  Time:
  1964
  Person:
  Hasselgren, I
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:23980
  Location:
  Gamlestaden, Gamlestadsvägen, Göteborg, Stadens 12 rote, nr 1 F, Sverige
  Time:
  1946-02-27
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:25141
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Göteborg, Marinbotaniska byggnaden, Sverige
  Time:
  1955, 1955-11-25
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:25169
  Location:
  Änggården, Botaniska trädgården, Göteborg, Sverige
  Time:
  1956, 1956-05-15
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:25331
  Location:
  Gamla Latinläroverket [fasad mot öster], Göteborg, Hvitfeldtska högre allmänna läroverket, Inom Vallgraven, Sverige
  Time:
  1958, 1958-04-21
  Person:
  Wijk, Hjalmar
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:28719
  Location:
  Gamlestaden, Gamlestadens skola, Gamlestadsvägen, Göteborg, Stadens 12 rote, nr 10 A, Sverige
  Person:
  Haglund, Anders Bernhard [överst], Hjort, Ellen, Norlin, Johan Alfred, Pettersson, Anna, lärarinna
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:54600
  Location:
  Bergsgatan [hörnet Frigångsgatan], Frigångsgatan, Frigångsgatan [hörnet Bergsgatan], Göteborg, Haga, Sverige
  Time:
  1919-10-07
  Person:
  Höök, G.
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmD:54712
  Location:
  Gamlestaden, Gamlestadsvägen 18, Göteborg, Mariebäck, Original Odhners fabrik, Stadens 12 rote, nr 10 A, Sverige
  Time:
  1922 [avser originalet]
  Person:
  Original Odhner
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmE:700
  Location:
  Göteborg, Klämvägen, Klämvägen 10, Majorna, Majornas 3 rote, nr 10, Sverige
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmE:711
  Location:
  Göteborg, Klämvägen, Klämvägen 10-13, Majorna, Majornas 3 rote, nr 10, 13 B, 13 A, Sverige
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  fotografi
  Identity:
  GhmE:762
  Location:
  Göteborg, Klämvägen, Klämvägen 15 B, Majorna, Majornas 3 rote, nr 15B, Sverige