logo

Carlotta - the museum database

Människan som samhällsvarelse (156) :: 156

Object description
Föreställningen om jaget i förhållande till andra; Framhävande av och försvar för jaget; Deltagande i samhällslivet och isolering; Individuella roller i förhållande till kulturellt bestämd status; Tolkning av personligheten som en återspegling av sociala normer; Likformighet;
OCM-kod
156
Visat namn
Människan som samhällsvarelse (156)
Beskrivning
Föreställningen om jaget i förhållande till andra; Framhävande av och försvar för jaget; Deltagande i samhällslivet och isolering; Individuella roller i förhållande till kulturellt bestämd status; Tolkning av personligheten som en återspegling av sociala normer; Likformighet;
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Beteende och Personlighet (150) :: 150