logo

Carlotta - the museum database

Levnadsbeskrivningar (159) :: 159

Object description
Iakttagelser och tolkningar av individens beteende, karaktär och personlighet, kliniska analyser; Fallstudier; Biografiskt material; Samlingar och tolkningar av enskildas drömmar; Resultat av tester avsedda att mäta inlärt beteende och förvärvad personlighet (ex. tester av motoriska eller verbala färdigheter, projektiva tester);
OCM-kod
159
Visat namn
Levnadsbeskrivningar (159)
Beskrivning
Iakttagelser och tolkningar av individens beteende, karaktär och personlighet, kliniska analyser; Fallstudier; Biografiskt material; Samlingar och tolkningar av enskildas drömmar; Resultat av tester avsedda att mäta inlärt beteende och förvärvad personlighet (ex. tester av motoriska eller verbala färdigheter, projektiva tester);
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Beteende och Personlighet (150) :: 150