logo

Carlotta - the museum database

Arkeologi (172) :: 172

Object description
Arkeologiskt material, även medeltids- och marinarkeologi; Förhistoriska kulturföljder och kronologi (ex. enligt geologiskt och paleontologiskt materal, stratigrafi, Typologi, årsrings-, C 14-datering); Arkeologins bidrag till historien; Inskrifters vittnesbörd; Historiska slutsatser grundade på arkeologiska data; Beskrivningar av förhistoriska fasta fornlämningar eller artefakter;
 • Klassifikation OCM (smal) (14 245)
 1. Thumbnail
  Name:
  analys
  Identity:
  Föremålsanalys, 2015-06
  Time:
  2015-06
 2. Thumbnail
  Name:
  analys
  Identity:
  Föremålsanalys, 2018
  Time:
  2018-01, 2018-10
 3. Thumbnail
  Name:
  visning
  Identity:
  Forntidspromenader
  Time:
  1960-talet
 4. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1914
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 5. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1953
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 6. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1954
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Person:
  Svensson, Thore
 7. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1955
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 8. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1956
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 9. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1957
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 10. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1958
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 11. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1959
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 12. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1960
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 13. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1961
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 14. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1962
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 15. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1963
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 16. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1964
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 17. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1965
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 18. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1966
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Svensson, Thore
 19. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1983
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 20. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1984
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 21. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1985
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 22. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1986
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 23. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1987
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 24. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1988
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 25. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1989
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 26. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1990
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 27. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1991
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 28. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1992
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 29. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1993
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 30. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1994
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 31. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1995
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 32. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1996
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 33. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:1997
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 34. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi, påsiktsbild
  Identity:
  Fotou.nr:0:2005
  Location:
  Arendal, Arendals skans, Göteborg, Sverige
  Time:
  1972
  Person:
  Westergren, Staffan, fotograf
 35. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2167
  Location:
  Älvsborg, Carnegieska bruken, Gamla Älvsborg, Göteborg, Klippan, Majorna, Sverige
  Time:
  1939
  Person:
  Bothén, N.
 36. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2265
  Location:
  Älvsborg, Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Klippan, Majorna, Sverige
 37. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2266
  Location:
  Älvsborg, Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
 38. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2272
  Location:
  Älvsborg, Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Klippan, Majorna, Sverige
  Time:
  1933
 39. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2284
  Location:
  Carnegieska bruken, Carnegieska bruket, Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-11-01
  Person:
  Wideen, Harald
 40. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2285
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-11-01
  Person:
  Wideen, Harald
 41. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2286
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-11-01
  Person:
  Wideen, Harald
 42. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2287
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-11-01
  Person:
  Wideen, Harald
 43. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2288
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-11-01
  Person:
  Wideen, Harald
 44. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2289
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-11-01
  Person:
  Wideen, Harald
 45. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2290
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-11-01
  Person:
  Wideen, Harald
 46. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2291
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-11-01
  Person:
  Wideen, Harald
 47. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2292
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-14
  Person:
  Wideen, Harald
 48. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2293
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-14
  Person:
  Wideen, Harald
 49. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2294
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-14
  Person:
  Wideen, Harald
 50. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2295
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-14
  Person:
  Wideen, Harald
 51. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2296
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-14
  Person:
  Wideen, Harald
 52. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2297
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-14
  Person:
  Wideen, Harald
 53. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2298
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-09
  Person:
  Wideen, Harald
 54. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2299
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-09
  Person:
  Wideen, Harald
 55. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2300
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-14
  Person:
  Wideen, Harald
 56. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2301
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-14
  Person:
  Wideen, Harald
 57. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2302
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-09
  Person:
  Wideen, Harald
 58. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2303
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-09
  Person:
  Wideen, Harald
 59. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2304
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-09
  Person:
  Wideen, Harald
 60. Thumbnail
  bild
  Name:
  bilder, fotografi
  Identity:
  Fotou.nr:0:2305
  Location:
  Gamla Älvsborg, Gamla Älvsborgs fästning, Göteborg, Majorna, Sverige
  Time:
  1954-09-14
  Person:
  Wideen, Harald