logo

Carlotta - the museum database

Publicering och förlagsverksamhet (214) :: 214

Object description
Organiserad produktion och distribution av trycksaker och grammofonskivor; Produkter (ex. böcker, noter, ljudkasetter); Personal och organisation; Val av material för publicering; Förläggarnas avtal med författarna (ex. förskott, royalty); Marknadsföring; Finansiering (ex. vinst, statsanslag);
OCM-kod
214
Visat namn
Publicering och förlagsverksamhet (214)
Beskrivning
Organiserad produktion och distribution av trycksaker och grammofonskivor; Produkter (ex. böcker, noter, ljudkasetter); Personal och organisation; Val av material för publicering; Förläggarnas avtal med författarna (ex. förskott, royalty); Marknadsföring; Finansiering (ex. vinst, statsanslag);
Webblänk - url
kulturnav.org
Belongs to Lista: OCM bredare
Dokumentation (210) :: 210